• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Puutteita omavalmisteisen koneen turvallisuudessa – työnjohtajalle sakkoja ja yhtiölle yhteisö-sakko5.12.2023 12:45:50 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Keski-Suomen käräjäoikeus on 30.11.2023 tuominnut Millog Oy:n työnjohtajan työturvallisuusrikoksesta kahdeksaan päiväsakkoon ja Millog Oy:n 10 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun Millog Oy:ssä suoritettiin työsuojelutarkastus tammikuussa 2021 sattuneen työtapaturman johdosta. Tarkastuksella havaittiin useita puutteita tapaturmaan liittyvässä 30–40 vuotta vanhassa omavalmisteisessa lämpöhitsauskoneessa.
Software Finland ry

”Eikö eduskunnassa tajuta, että digivallankumous on yritysvetoinen? Ohjelmistoalan väistyvä puheenjohtaja vaatii alan parempaa kuulemista5.12.2023 12:40:53 EET | Software Finland ry

Ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finlandin pitkäaikainen puheenjohtaja Pekka Walkama peräänkuuluttaa alan parempaa kuulemista yhteiskunnan keskeisissä ratkaisuissa. ”Suomen ja koko maailman ongelmat ratkaistaan pitkälti juuri ohjelmistovetoisilla teknologioilla, joita kehittävät etenkin yritykset. Silti eduskunnasta ei ole kutsuja valiokuntiin kuulunut, vaikka jäsenyrityksemme ovat monissa suurissa kysymyksissä avainasemassa”, ihmettelee puheenjohtajuudesta tänään luopunut Walkama.

PISA-tulosten romahdusta ei ratkaista paniikkiratkaisuilla vaan koulutuksen ja opetuksen laatuun sekä oppimisen tukeen panostamalla5.12.2023 12:08:30 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Suomalaisten nuorten osaaminen on heikentynyt PISA-tutkimuksissa jo pitkälle toista vuosikymmenentä. Nyt trendinomainen lasku on jyrkentynyt suoranaiseksi romahdukseksi. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron mukaan nyt ei ole oikea hetki mennä paniikkiin, vaan panostaa pitkäjänteisesti koulutukseen ja korjata akuutit ongelmat.
Caruna Networks Oy

Energiaviraston luonnos valvontamenetelmiksi 2024–2031 vaarantaa investoinnit sähköverkkoihin5.12.2023 12:08:28 EET | Caruna Networks Oy

Energiavirasto esittää vahingollisia ja heikosti valmisteltuja muutoksia nykyisiin valvontamenetelmiin. Toteutuessaan muutokset heikentävät suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Muutokset johtaisivat sähköverkkoinvestointien leikkauksiin, jolloin puhtaan siirtymän, huoltovarmuuden ja sähköistyvän yhteiskunnan kehityshankkeet viivästyisivät merkittävästi. Caruna on erittäin huolissaan Energiaviraston valvontamalliehdotuksesta. Siihen 1. lausuntokierroksen jälkeen esitetyt muutokset ovat luonteeltaan kosmeettisia eivätkä paranna yhtiön investointikykyä merkittävällä tavalla.
BDO Oy

BDO, Backo ja Wolters Kluwer aloittavat yhteistyön – ratkaisu auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä virtaviivaistamaan talous- ja kestävyysraportointiaan5.12.2023 11:26:24 EET | BDO Oy

Yhteistyön myötä pystymme toteuttamaan entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja asiakkaidemme IFRS- ja ESG-raportointitarpeisiin. Ratkaisu auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä virtaviivaistamaan taloudellista raportointiaan, kun he saavat käyttöönsä vahvan asiantuntijuuden lisäksi myös strategisen taloudenohjauksen työkalun – sekä täyden tuen sen implementoinnissa.
Pirkanmaan ELY-keskus

Rakennusalan nimikkeitä poistettiin Pirkanmaan ulkomaisen työvoiman käytön linjauksesta5.12.2023 11:02:06 EET | Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus on päivittänyt alueen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Päivitetty linjaus astui voimaan 1.12.2023. Linjauksessa luetellaan ammattinimikkeet, joiden osalta ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa ei tarvitse tehdä. Päivitetystä linjauksesta poistettiin useita rakennusalojen ammattinimikkeitä sekä erilaisia avustavia tehtäviä. Näihin ammattinimikkeisiin palautettiin saatavuusharkinta haastavan työmarkkinatilanteen vuoksi.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>