• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
STTK ry.

STTK: Luottamuksen lisääminen on vaikuttavin ilmastotoimi25.11.2020 09:57:55 EET | STTK ry.

Tänään julkaistu Ilmassa ristivetoa -tutkimuksen loppuraportti osoittaa, että Suomesta löytyy laajaa tahtoa ilmastotoimiin. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään niitä ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä, jotka yhdistävät suuryritysten johtoa, kuntapäättäjiä ja eri kansalaisryhmiä. Tavoitteena oli tunnistaa vastaajaryhmien keskuudesta sellaista yhteistä ymmärrystä, jonka varaan ilmastopäätöksiä voitaisiin rakentaa.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område25.11.2020 09:50:59 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

HELMI-toimintaohjelma hyvässä vauhdissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella25.11.2020 09:50:59 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai vuodelle 2020 merkittävästi resursseja HELMI elinympäristöohjelman ja siihen liittyvien teemojen kuten METSO-ohjelman toteutukseen. Tehtäviä edistämään rekrytoitiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty suo-, lintuvesi-, perinnebiotooppi-, vesi- ja ranta- sekä metsä -teemat. Näiden lisäksi on panostettu METSO-ohjelman toteutukseen, Natura-alueiden suunnitteluun sekä laji- ja luontotyyppi-inventointeihin.
Ilmarinen

Ilmarisen tutkimus: Työnsä tulevaisuudesta innostuu alle puolet suomalaisista – työkyky koetaan melko hyväksi25.11.2020 09:48:16 EET | Ilmarinen

Työelämän muutos haastaa suomalaisia. Joka kolmas työikäinen suhtautuu luottavaisesti työnsä tulevaisuuteen, mutta toisaalta työn kuormittavuuden, työmäärän ja kiireessä työskentelyn nähdään kasvavan. Uuden oppiminen, uusien ratkaisujen löytäminen ja työn merkityksellisyyden kasvu lisäävät voimavaroja. Tiedot selviävät Ilmarisen tutkimuksesta, johon vastasi tuhat suomalaista.
EnerKey

Ahvenanmaan maakuntahallitus ottaa käyttöön kattavan seurantajärjestelmän siirtymiseksi vihreän energian käyttöön25.11.2020 09:42:47 EET | EnerKey

EnerKey on toteuttanut yhteistyössä suomalaisen projektikehitysyrityksen Flexensin kanssa uudenlaisen pilottihankkeen Ahvenanmaan maakuntahallitukselle analysoimaan ja tallentamaan energiatietoja yhteiskuntatasolla. Tavoitteena on tarjota käyttäjäystävällinen, avoin ja automatisoitu tapa seurata vihreään energiaan siirtymistä Ahvenanmaalla reaaliajassa.
Demarinaiset

Naisiin kohdistuva väkivalta on saatava loppumaan25.11.2020 09:09:39 EET | Demarinaiset

Maailmassa joka kolmas nainen kohtaa elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Joissakin maissa luku nousee jopa 70 prosenttiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisin muoto on kotona tapahtuvaa väkivalta. Koronaepidemia ja poikkeusolot ovat pahentaneet tilannetta, kun pääsy terveyspalveluihin ja turvakoteihin heikentynyt. Lähisuhdeväkivallan lisäksi myös muut naisiin kohdistuvan väkivallan muodot, kuten julkisissa tiloissa tapahtuvat väkivaltaiset hyökkäykset ja verkkohäirintä ovat lisääntyneet. Moninainen naisiin kohdistuva väkivalta on yksi vakavimmista uhista naisten oikeuksien toteutumiselle ja tasa-arvon saavuttamiselle kaikkialla maailmassa.
Helsingin yliopisto

Raskaudenaikainen unettomuus lisää synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä - oikea-aikainen seulonta ja hoito tärkeää25.11.2020 09:00:00 EET | Helsingin yliopisto

Loppuraskauden unettomuusoireet lisäävät synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä erityisesti, jos äidillä on muitakin masennuksen riskitekijöitä. Äidin masennus puolestaan ennustaa leikki-ikäisen lapsen tunne-elämän oireita. Äitien masennusoireet pitäisi siksi havaita mieluiten jo raskausaikana ja hoitaa matalalla kynnyksellä.
Parmaco Oy

Valtakunnallisen Unelmien koulu -kilpailun voittaja on Aksel Piikkiöstä25.11.2020 09:00:00 EET | Parmaco Oy

Unelmien koulu -piirustuskilpailuun saivat osallistua kaikki alakouluikäiset 26.8.-31.10.2020. Tekniikka oli vapaa ja työn sai tehdä yksin tai ryhmässä. Töitä saapui yhteensä upeat 294 kappaletta. Raati valitsi monilla tavoilla mielikuvitusta ja aikaa vaatineiden sekä erilaisilla tekniikoilla toteutettujen töiden joukosta kahdentoista kärjen, joiden joukosta voittaja arvottiin. Voittajan koko luokalle on luvassa 2000 euron arvoinen luokkaretkipalkinto. Parmaco ammentaa kilpailutöistä ideoita ja inspiraatiota suunnitteluun.
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronavirussmitta konstaterats hos en fånge i Södra Finlands brottspåföljdsregion den 24 november – Brottspåföljdsmyndigheten inför restriktioner i områden där spridningsskede råder25.11.2020 08:58:52 EET | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

En fånge i Södra Finlands brottspåföljdsregion har den 24 november 2020 konstaterats vara smittad med coronavirus. Brottspåföljdsmyndigheten vidtar bekämpningsåtgärder i regioner som befinner sig i spridningsskedet. Vi informerar om dem så fort som möjligt.
EUTOP international GmbH

German federal prosecutor's office discontinues preliminary proceedings against former top EU official25.11.2020 08:54:10 EET | EUTOP international GmbH

Munich - The federal prosecutor's office discontinues the preliminary proceedings against the former top EU official and former EUTOP managing director Gerhard Sabathil with regard to the suspicion of espionage for the People's Republic of China without conditions [according to §170 II StPO (German Code of Criminal Procedure)]. EUTOP-CEO Dr. Klemens Joos: "We welcome the decision of the federal prosecutor's office, because it confirms the groundlessness of the accusations made against Gerhard Sabathil.” It remains unfortunate that incorrect accusations against Gerhard Sabathil reached the public at all. In January, immediately after the accusations against him became known, Gerhard Sabathil asked for the termination of his employment contract in order to concentrate fully on the clarification of the accusations. At no time were EUTOP or other employees of the company the subject of the preliminary investigation by the federal prosecutor's office.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>