• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Anneli Kiljunen: Long Covid on merkittävä uhka kansanterveydellemme8.12.2021 16:51:19 EET | SDP EDUSKUNTA

- Kannan suurta huolta siitä, että Long Covid tulee kuormittamaan terveydenhuoltoamme ja lisäämään eri tukimuotojen tarvetta tulevaisuudessa. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta pystymme suojaamaan ihmisiä tältä vakavalta jälkitaudilta sekä vastaamaan sairastuneiden ihmisten tarpeisiin, sanoo Eduskunnan Aivot-ryhmän puheenjohtaja Anneli Kiljunen. Eduskunnan Aivot-ryhmä järjesti tänään keskiviikkona infotilaisuuden Long Covidista. Tilaisuudessa kerrottiin mm. mikä on Long Covid, käytiin läpi erilaisia tutkimuksia, HUS:in hoitojärjestelmää sekä sairastuneiden kokemuksia hoidosta sekä lainsäädäntöongelmista. WHO:n ilmoituksen mukaan vähintään 10–20 % koronaan sairastuneista saa pitkäaikaisia oireita. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että Long Covidin ilmaantuvuus voi olla jopa 40–50 %. Se kertoo, että korona altistaa vakavaan jälkitautiin. Long Covid aiheuttaa ihmisille pitkittyneitä ja monimuotoisia oireita, jotka alentavat ihmisen toimintakykyä. Näitä ovat mm. lihaskivut, muistisa
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Lapin aluehallintovirasto kartoittaa ajankohtaista alueellista koronatilannetta kohdennetuilla lausuntopyynnöillä8.12.2021 16:35:11 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Lapin aluehallintovirasto pyytää Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireiltä sekä Inarin, Kemin, Keminmaan, Rovaniemen, Simon, Tornion, Tervolan ja Ylitornion kunnilta tarkempia tietoja ajankohtaisesta koronaepidemiatilanteesta ja aluehallintoviraston asettamien rajoituspäätösten tarpeellisuudesta näiden alueella.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Hussein al-Taee valittiin arvostetun turvallisuusverkoston hallitukseen8.12.2021 16:28:35 EET | SDP EDUSKUNTA

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on valittu Wider Security Network WISE:n hallitukseen kaudelle 2022-2023. WISE:n hallitus koostuu kahdeksasta kansanedustajajäsenestä ja yhdeksästä kansalaisjärjestön jäsenestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Kirkon Ulkomaanavun Tarja Kantola. WISE lähtee toiminnassaan inhimillisen turvallisuuden käsitteestä. WISE kouluttaa, tiedottaa ja keskustelee laajan turvallisuuden kysymyksistä. Verkoston tarkoituksena on tarjota yhteistyöfoorumi eri kansalaisyhteiskunnan toimijoille, niin kansanedustajille, yrityksille, virkamiehille kuin yksityishenkilöillekin. -Haluan olla rakentava voima suomalaisessa päätöksenteossa, jossa asioihin puututaan tavallisen ihmisen näkökulmasta. Ihmisten mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan on tärkeä peruspilari kansalaisyhteiskunnan toimimisen kannalta. Suomen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat näet vahvasti sidoksissa toisiinsa, al-Taee toteaa. al-Taeen nimitys on osana sarjaa, jossa hänet on valittu
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Lastensuojeluun viimein sosiaalityöntekijämitoitus – kuntien puutteellinen valmistautuminen voi vaarantaa lasten oikeudet8.12.2021 16:25:25 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Eduskunta on hyväksynyt lastensuojelun asiakasmäärän rajauksen, jota Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, lastensuojelujärjestöt ja lastensuojelun työntekijät ja asiakkaat ovat toivoneet vuosikymmeniä. Laki tulee voimaan ensi vuoden alussa. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa lasten etua ja oikeuksia sekä lastensuojelun tavoitteiden toteutumista rajaamalla lastensuojelun vastuusosiaalityöntekijän asiakasmäärä portaittain enintään 30 lapseen tai nuoreen. Talentian saamien tietojen mukaan kunnissa uudistukseen on varauduttu hyvin vaihtelevasti, ja monin paikoin tarve lastensuojeluasiakkuudelle saattaa muodostua suuremmaksi kuin nykyisellä työvoimalla kyetään hoitamaan. Säästösyistä virkoja ei ole kaikkialla tarpeeksi, työntekijöiden rekrytointi ei ole ollut riittävän houkuttelevaa, ja samaan aikaan lastensuojelun tarve kasvaa rytinällä. Lain noudattaminen edellyttää välittömiä vakanssilisäyksiä ja riittäviä toimia rekrytoinnin onnistumiseksi. – Mitoitus on ollut last
KOVA ry

Uusia jäseniä KOVAlle - jäsenistön asuntomäärä ylitti 300 000 asuntoa8.12.2021 16:00:00 EET | KOVA ry

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty seitsemän uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat Lahden vanhusten asuntosäätiö sr, Lakea Kiinteistöt Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Iisalmessa toimiva Petterinkulma Oy, Tampereen Kotilinnasäätiö sr ja YH Kodit Oy. Uudet jäsenet omistavat yhteensä lähes 15 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

Elisan virtuaalinen työympäristö palkittiin Vuoden työympäristötekona8.12.2021 15:31:19 EET | RAKLI ry

Vuoden työympäristöteko 2021 -kilpailun voitto meni Elisan kokonaisvaltaisesta työympäristöjohtamisesta, jossa fyysisellä ja digitaalisella työympäristöillä tuetaan virtuaalista työntekijäympäristöä. Kilpailussa palkittiin A-Insinöörit yrityskulttuurista ja johtamisesta, Spacent uudesta työvälineestä ja teknologiasta sekä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala fyysisen työympäristön kehittämisestä. Kunniamaininnan sai HOK-Elanto ja Newsec kokonaisvaltaisesta kriisijohtamisesta koronapandemian keskellä.
HOK-Elanto

Kunniamaininta kriisijohtamisesta ja liiketoiminnan jatkuvuudesta HOK-Elannolle ja Newsecille8.12.2021 15:30:00 EET | HOK-Elanto

Vuoden työympäristöteko 2021 -kilpailussa HOK-Elannolle ja Newsecille on myönnetty kunniamaininta kriisijohtamisesta ja liiketoiminnan turvaamisesta. HOK-Elannon työympäristöä on vahvistettu koronapandemian aikana kokonaisvaltaisesti fyysisen, digitaalisen ja sosiaalisen työympäristön näkökulmasta. Laajaan työympäristökokonaisuuteen kuuluu yli 300 toimipaikkaa ja vuonna 2020 valmistunut uusi pääkonttori. Pääkonttorihankkeessa Newsec toimi HOK-Elannon luotettuna kumppanina.
ELY-keskukset

Kokemäenjoen vesivisio2050, Vuoden vesiteko -kunniamaininta Pro Kuivasjärvi ry:lle (Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Häme)8.12.2021 15:08:41 EET | ELY-keskukset

Vesivisio 2050 on tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vuodesta 2020 alkaen vesivisiotyötä koordinoiva ohjausryhmä on jakanut vuosittain Vuoden vesiteko -tunnustuksen yksittäiselle ihmiselle tai organisaatiolle, joka on ansiokkaasti edistänyt vesienhoitoa joko koko Kokemäenjoen vesistöalueella tai jollakin rajatummalla valuma-alueella. Kunniamaininnan sai tänä vuonna Pro Kuivasjärvi ry Parkanosta. Lämpimät onnittelut!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>