• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten harrastusryhmät voivat nyt hakea tonnin lähilahjoitusta – tukea tarjolla yhteensä 50 000 euroa7.6.2023 11:41:28 EEST | LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu tukee ensi kertaa viittäkymmentä pääkaupunkiseudulla toimivaa lasten ja nuorten harrastusryhmää 1 000 euron lähilahjoituksella. LähiTapiolan Arjen katsaus -tutkimuksen mukaan neljäsosa pääkaupunkiseudun asukkaista on sitä mieltä, että lasten ja nuorten harrastukset ovat liian kalliita tai niihin ei ole lainkaan varaa.
Keski-Suomen ELY-keskus

Kivijärven säännöstelyn kehittämistyö aloitettiin ohjausryhmän kokouksella7.6.2023 11:28:46 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus

Pohjoisessa Keski-Suomessa sijaitsevan Kivijärven säännöstelyn kehittämistyötä varten perustettu ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 1.6.2023. Kivijärven säännöstelyn kehittämistarpeen merkittävin syy ovat ilmastonmuutokset aiheuttamat ongelmat, kuten kuivuus ja tulvat. Kaksivuotinen selvitys saa rahoituksensa maa- ja metsätalousministeriöltä. Itse säännöstelyn kehittämistyöstä vastaavat Keski-Suomen ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus.
Tampereen yliopisto

Väitös: Innovaatiopolitiikka hukkasi suuntansa 2010-luvulla ja siirtymä biotalouteen on tavoitteita jäljessä7.6.2023 11:14:55 EEST | Tampereen yliopisto

FM Valtteri Laasonen analysoi väitöstutkimuksessaan biotalouden innovaatiotoimintaan liittyviä kyvykkyyksiä ja niitä tukevaa innovaatiopolitiikkaa Suomessa. Tutkimus osoittaa, että Suomen innovaatiopolitiikka ajautui kriisiin 2010-luvulla ja biotaloudelle asetetut kansalliset tavoitteet ovat karanneet kauas. Siirtymän edellyttämien kyvykkyyksien eli osaamisten ja taitojen muodostaman kokonaisuuden pitkäjänteinen kehittäminen ei ole saanut riittävästi huomiota.
Finanssivalvonta

Financial sector's capital position as at 31 March 2023: The Finnish financial sector's capital position has remained good - risks in the operating environment still high7.6.2023 11:00:00 EEST | Finanssivalvonta

The state of the Finnish financial sector has remained good in the early months of the year, despite the continued high level of risks in the operating environment. The economic outlook is overshadowed by weak consumer and business confidence, higher prices and the rapid rise in interest rates to a significantly higher level than in previous years. On the other hand, the economy has been more resilient than expected and some segments of the equity markets have developed positively compared to the turn of the year.
Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 31.3.2023: Fortsatt god kapitaltäckning och solvens i den finansiella sektorn i Finland – omvärldsriskerna alltjämt höga7.6.2023 11:00:00 EEST | Finanssivalvonta

Läget i den finansiella sektorn i Finland var fortsatt gott under början av året trots att omvärldsriskerna fortfarande ligger på en hög nivå. De ekonomiska utsikterna fördystras av konsumenternas och näringslivets svaga förtroende, prisökningen och de kraftigt stigande och betydligt högre räntorna jämfört med tidigare år. Ekonomin har emellertid klarat av läget bättre än förväntat och utvecklingen på aktiemarknaden har ställvis varit positiv jämfört med läget vid årsskiftet.
Finanssivalvonta

Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2023: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvänä - toimintaympäristön riskit edelleen korkeat7.6.2023 11:00:00 EEST | Finanssivalvonta

Suomessa finanssisektorin tila on pysynyt alkuvuonna hyvänä, vaikka toimintaympäristön riskit ovat edelleen korkealla tasolla. Talouden näkymiä varjostavat kuluttajien ja elinkeinoelämän heikko luottamus, hintojen nousu sekä nopeasti ja selvästi aiempia vuosia korkeammalle tasolle nousseet korot. Toisaalta talous on kestänyt ennakoitua paremmin ja osakemarkkinat ovat paikoin kehittyneet positiivisesti vuodenvaihteeseen verrattuna.
PwC Strategy&

PwC Strategy& study: IBAN-name checks can increase confidence in instant payments, but are not a universal solution7.6.2023 10:44:45 EEST | PwC Strategy&

Instant payments are becoming more popular in Europe, but at the same time attract fraudsters In future, according to draft EU legislation, banks should therefore check before every payment whether the IBAN and account-holder name match Banks and payment service providers take a nuanced view of the proposal Munich, June 06, 2023 – IBAN-name checks can help to increase the attractiveness of instant payments within the EU, notably by increasing trust in the new mode of payment. But in order to effectively combat attempts at fraud and to bring about greater acceptance of instant payments Europe-wide, they need to be supplemented by further measures. Any possible standardization should, at the same time, be open to solutions already established in individual countries and aim at efficient implementation. These are the findings from the study “IBAN-name check: Current developments and concepts” co-authored by Strategy&, PwC’s global strategy consulting business, together with Oesterreichisc

CIVIS Media Prize 2023 | eight programmes honoured and a special prize for Isabel Schayani7.6.2023 10:43:18 EEST | ARD Presse

06.06.2023 – Berlin (ots) | The winners of the European CIVIS Media Prize for Integration and Cultural Diversity 2023 have been announced: The main prize of 15,000 euros, the CIVIS TOP AWARD, goes to the documentary ARTE THEMA: Last Refuge - The House at the Gate to the Sahara (ARTE G.E.I.E), by the author and director Ousmane Samassékou. A work about people on the move, on the southern edge of the Sahara, about their dreams and traumas. The production is also the winner of the CIVIS VIDEO AWARD in the category Information.
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene  ry

Ammattikorkeakoulut varmistavat koulutuksen kehittämisellä eturivin paikan vihreän siirtymän tekijöinä – julkaisevat Kestävän ammattikorkeakoulutuksen oppaan7.6.2023 10:35:04 EEST | Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat sitoutuvat kouluttamaan asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet edistää monipuolisesti kestävää kehitystä työssään. Ammattikorkeakoulujen yhteistyössä valmisteleva Kestävän ammattikorkeakoulutuksen käsikirja vahvistaa tavoitteen saavuttamista. Se tarjoaa teoreettista ja käytännöllistä tietoa kestävää kehitystä edistävän koulutuksen järjestämisestä ammattikorkeakouluissa. Opas kestävyyden huomioimisesta ammattikorkeakoulujen TKI-työssä julkaistiin jo aiemmin.
HSL Helsingin seudun liikenne

Pikaraitiolinjan 15 radalla tehdään kesäkuukaudet viimeistelytöitä7.6.2023 10:12:47 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne

Pikaraitioliikenteen aloittamisen valmistelut ovat kovassa käynnissä kesän aikana. Raide-Jokeri-hankkeessa rakennetulla pikaraitotien radalla tehdään kesän aikana korjaus- ja viimeistelytöitä, ajetaan koeajoja ja koulutetaan kuljettajia. Liikenne uudella pikaratikkalinjalla 15 käynnistyy viimeistään vuonna 2024, mutta HSL valmistautuu siihen, että liikenne voisi alkaa jo syksyllä 2023.
Tampereen yliopisto

Väitös: Psykiatrisia häiriöitä ja päihdeongelmia on tärkeää hoitaa samanaikaisesti7.6.2023 10:10:12 EEST | Tampereen yliopisto

Kun potilaalla todetaan sekä psykiatrinen että päihteiden käyttöön liittyvä häiriö, puhutaan kaksoisdiagnoosista tai kaksoishäiriöstä. Kaksoishäiriöt ovat tavallisia ja niiden hoitoon liittyy monitahoisia haasteita. Väitöskirjassaan LL Kaisa Luoto tarkastelee kaksoishäiriöiden hoitoa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Tutkimuksen erityisenä teemana on masennuksen hoito silloin, kun potilaalla on lisäksi runsasta alkoholin käyttöä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>