• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Elatec

Mobility solutions for the future: Elatec enters into partnership with OSPT Alliance26.10.2021 13:15:00 EEST | Elatec

Elatec GmbH, one of the world's leading provider of user authentication and identification solutions, joins the OSPT (Open Standard for Public Transportation) Alliance. The global industry organization is primarily committed to highly secure, interoperable and flexible mobility solutions in public transportation. The replacement of proprietary systems is intended to accelerate digital transformation and enable innovation. As part of the partnership, Elatec's pioneering multi-frequency read/write devices will support OSPT's open standard, CIPURSE.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Effektiv krishantering förutsätter satsning på lägesbilden, ledarskap och kommunikation26.10.2021 12:42:23 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 21 oktober 2021 för att uppdatera bilden avseende covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Överstelöjtnant Aki-Mauri Huhtinen som är militärprofessor vid Försvarshögskolan berättade för kommittén om krisledarskap och den centrala roll som lägesbilden och kommunikationen har för att lyckas med det.
Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari: Arki koitti työmarkkinoilla, työllisyysluvut vaisuja26.10.2021 12:01:29 EEST | Keskuskauppakamari

Syyskuussa oli Tilastokeskuksen mukaan 17 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten. Tuoreet luvut eivät ole katastrofi, mutta ne ovat vaisuja kesän hyvään kehitykseen verrattuna, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurin mukaan työllisyys on nyt 81 000 työllisen päässä hallituksen asettamasta tavoitteesta.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons at the UN Human Rights Council Claudia Mahler to visit Finland26.10.2021 11:57:29 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Claudia Mahler, Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons at the UN Human Rights Council, will visit Finland from 26 October to 4 November. This is the first time that an Independent Expert on the human rights by older persons, mandated in 2014, visits the Nordic countries. The purpose of the visit is to prepare a report on the legislation related to the rights of older people and on the implementation of their rights in Finland for the UN Human Rights Council. The Independent Expert will present her report and recommendations concerning Finland to the Human Rights Council in its autumn session of 2022, where Finland will participate in the interactive dialogue.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Den oberoende experten på äldres rättigheter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter besöker Finland26.10.2021 11:55:30 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Claudia Mahler, oberoende expert på äldre personers rättigheter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet), besöker Finland den 26 oktober till 4 november 2021. Besöket är det första besöket i Norden av den självständiga experten på äldres rättigheter sedan mandatet inrättades 2014. Syftet med besöket är att rapportera till MR-rådet om Finlands lagstiftning som gäller äldres rättigheter och om hur rättigheterna tillgodoses. Experten ska presentera sin rapport och rekommendationer till Finland i MR-rådet under höstsessionen 2022, då Finland kommer att vara mål för granskning i rådet.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: YK:n ihmisoikeusneuvoston ikääntyvien oikeuksista vastaava itsenäinen asiantuntija Claudia Mahler vierailee Suomessa26.10.2021 11:52:54 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

YK:n ihmisoikeusneuvoston ikääntyvien oikeuksista vastaava itsenäinen asiantuntija Claudia Mahler vierailee Suomessa 26.10.-4.11.2021. Vierailu on vuonna 2014 perustetun ikääntyvien oikeuksien itsenäisen asiantuntijan mandaatin ensimmäinen vierailu Pohjoismaihin. Vierailun tarkoituksena on raportoida YK:n ihmisoikeusneuvostolle ikääntyneiden oikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuksien toteutumisessa Suomessa. Asiantuntija esitellee Suomea koskevan raportin ja suositukset ihmisoikeusneuvostolle vuoden 2022 syysistunnossa, jolloin Suomi osallistuu asianomaisena maana vuoropuheluun.
Nordic Institute of Business & Society NIBS osk

Vastuullinen ja kannattava media-ala 2021 -tutkimus: Suomen media-ala antaa hyvän arvosanan vastuullisuudelleen, mutta vain alle kolmannes kuluttajista on samaa mieltä.26.10.2021 11:43:48 EEST | Nordic Institute of Business & Society NIBS osk

Media-alan yrityksillä ja kuluttajilla on merkittäviä näkemyseroja median vastuullisuuden nykytilasta, ilmenee Aalto-yliopiston professorien perustaman ja poliittisesti riippumattoman Nordic Institute of Business and Society-ajatushautomon tuoreesta media-alan vastuullisuuteen keskittyvästä tutkimuksesta. Suomen media-alan yrityksissä vastuullisuus nähdään kasvavana kilpailuedun lähteenä omassa liiketoiminnassa, mutta vastuullisuustoiminnasta puuttuu usein strateginen ote.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>