• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin yliopisto

Uraauurtava suomalainen geenitutkimus alkaa etsiä sairauksien etenemisen syitä25.9.2023 17:00:00 EEST | Helsingin yliopisto

FinnGen-tutkimushanke on onnistunut päätavoitteessaan ja tuottanut genomitietoa puolesta miljoonasta suomalaisesta. Hankkeessa on selvitetty tähän mennessä tuhansien eri sairauksien geenitaustaa väestössämme. Tutkimuksen seuraavana kunnianhimoisena tavoitteena on selvittää, miten geenit vaikuttavat sairauksien etenemiseen ja ennusteeseen. Tätä varten on saatu uusi, yli 50 miljoonan euron rahoitus.
Jyväskylän yliopisto

Dissertation 29.9.2023: Environmental change effect on quality of production in boreal lakes (Calderini)25.9.2023 17:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto

In his doctoral dissertation, M.Sc. Marco Calderini delved into the influences of phenomena like global warming, eutrophication, and lake browning on phytoplankton production of essential fatty acids. This is of paramount importance since omega-3 polyunsaturated fatty acids such as eicosapentaenoic acid, EPA, and docosahexaenoic acid, DHA, are necessary for the development and reproduction of many organisms, including humans.
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Matsvinn, loppmarknad och workshoppar för främjande av grön omställning: Program vid Vamia under hållbarhetsveckan!25.9.2023 15:11:32 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad

Den nationella hållbarhetsveckan infaller 25-29.9. Under veckan minskar Vamias studerande på matsvinnet, ordnar bytesloppis och gör goda gärningar. De studerande har också en fantastisk möjlighet att delta i seminarier, workshoppar och gästbesök som ordnas av Green Skills Vaasa i anknytning till grön omställning, teknologi och företagande.
Vaasan kaupunki - Vasa stad

Ruokahävikkiä, kirpputoria ja vihreän siirtymän työpajoja: Vamialla tapahtuu kestävän kehityksen viikolla!25.9.2023 15:08:46 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kansallista kestävän kehityksen viikkoa vietetään 25.-29.9. Vamian opiskelijat muun muassa vähentävät ruokahävikkiä, järjestävät vaihtokirppiksen ja tekevät hyviä tekoja. Opiskelijoilla on myös upea mahdollisuus osallistua Green Skills Vaasan järjestämiin seminaareihin, työpajoihin ja vierailuihin koskien vihreä siirtymää, teknologiaa ja yrittäjyyttä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Liikenne Husulan tunnelissa Haminassa ohjataan kiertotielle huoltotöiden vuoksi 3.10.2023 klo 9.00 – 4.10.2023 klo 06.00 väliseksi ajaksi25.9.2023 14:26:04 EEST | Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Valtatiellä 7/E18 Haminan ohikulkutiellä sijaitseva Husulan tunneli suljetaan kokonaan 3.10.2023 klo 9.00 – 4.10.2023 klo 06.00 tunnelin huoltotöiden ajaksi. Vaikutus on molempiin suuntiin, ja liikenne ohjataan tunnelin varareitille. Tunnelin putki avataan liikenteelle heti huoltojen päätyttyä. Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Onnettomuustietoinstituutti

Kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet vähentyneet tänä vuonna25.9.2023 14:05:28 EEST | Onnettomuustietoinstituutti

Tammi‒elokuun välillä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnille tuli ennakkotietojen mukaan tutkittavaksi yhteensä 116 kuolemaan johtanutta tieliikenneonnettomuutta, joissa kuoli 123 henkilöä. Onnettomuuksia tapahtui kaikkiaan 13 vähemmän kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla, ja menehtyneitä oli 17 vähemmän. Onnettomuudet vähenivät eniten henkilöauto-onnettomuuksien osalta.
Maahanmuuttovirasto

Finnish Immigration Service to develop its procurement practices based on recommendations given by National Audit Office of Finland25.9.2023 13:44:51 EEST | Maahanmuuttovirasto

The Finnish Immigration Service is currently preparing for the competitive tendering planned for 2024 regarding the development and maintenance of the case management and customer relationship management system for immigration affairs. In addition, the Finnish Immigration Service is putting out to tender many sections of its reception operations. When making public procurements, the Finnish Immigration Service will observe the recent recommendations issued by the National Audit Office of Finland (NAOF).
HT Laser

HT LASER HAS 3D PRINTED THE WORLD'S FIRST COMPONENT SUITABLE FOR A FOREST MACHINE USING FOSSIL-FREE MATERIAL25.9.2023 13:43:43 EEST | HT Laser

HT Laser has 3D printed the world's first component suitable for forest machine using fossil-free material. The printed part is designed to be suitable for Ponsse forest machines. The batch of steel powder produced by SSAB used in the printing of the component is the world's first fossil-free steel powder suited for the powder bed manufacturing method. The powder is produced without carbon dioxide emissions using fossil-free energy sources.
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen25.9.2023 13:01:57 EEST | Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituksen Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue sijoittuu Kivistöön Kehäradan eteläpuolelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa asuntoja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia sekä muita keskustapalveluita. Lisäksi mahdollistetaan Lumikvartsinsilta Kehäradan yli. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei kaupunginvaltuustolle kuuluva kokonaisharkintavalta huomioon ottaen ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn luonnonympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen metsäisiä luontotyyppejä, lahokaviosammalta tai liito-oravaa koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmat Kivistön aluetta koskevat asemakaavaratkaisut Helsingin hallinto-oikeus on
Suomen Pankki

Olli Rehn on leave of absence25.9.2023 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Governor of the Bank of Finland Olli Rehn requested the Parliamentary Supervisory Council to grant him a leave of absence to begin at the time he is appointed as a candidate in the 2024 Finnish presidential election. The Parliamentary Supervisory Council granted Rehn a leave of absence in accordance with his request. The leave of absence began on 23 September 2023 and will last until 30 January 2024. During Rehn’s leave of absence, the duties of Governor of the Bank of Finland will be discharged by Deputy and Acting Governor Marja Nykänen. Rehn has appointed Member of the Board of the Bank of Finland Tuomas Välimäki to act in his absence as a member of the Governing Council of the European Central Bank. The deputising Member of the Board of the Bank of Finland will be Adviser to the Board Kimmo Virolainen, in accordance with the order of precedence in deputising for Board members decided by the Parliamentary Supervisory Council. For further details, please contact Antti Lindtman, Chair
Suomen Pankki

Olli Rehn är tjänstledig25.9.2023 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn har ansökt om tjänstledighet hos bankfullmäktige från den tidpunkt då han ställs upp som kandidat i 2024 års val av republiken Finlands president. Bankfullmäktige har beviljat honom tjänstledighet enligt ansökan. Tjänstledigheten började den 23 september 2023 och pågår till den 30 januari 2024. Under Olli Rehns tjänstledighet sköts uppdraget som Finlands Banks direktionsordförande av direktionens vice ordförande Marja Nykänen. Olli Rehn har utnämnt direktionsmedlem Tuomas Välimäki till sin ersättare i Europeiska centralbankens råd. I enlighet med de ställföreträdararrangemang för direktionsmedlemmarna som bankfullmäktige har beslutat om blir direktionens rådgivare Kimmo Virolainen ställföreträdande direktionsmedlem i Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon 040 577 62 55.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>