• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Tampereen yliopisto

Väitös: Psykoterapia on taitavaa toimintaa kielipelissä8.12.2021 10:07:29 EET | Tampereen yliopisto

Psykoterapia on kielellistä toimintaa. Se, mitä näemme psykoterapiassa tapahtuvan, ja mitä näemme psykoterapeutin tekevän, riippuu pitkälti siitä, miten ymmärrämme kielen ja sen merkityksellisyyden. FM Petri Myllyniemi tarkastelee Tampereen yliopistossa tarkastettavassa filosofian alan väitöskirjassaan psykoterapiaa myöhemmän Wittgensteinin näkökulmasta merkityksen käsitteen kautta. Esiin nousee kuva hoitomuodosta, joka on ymmärrettävissä psykoterapeutin taitavana toimintana kielipelissä.
Suomen Yrittäjät

Kysely: Palvelusetelin hyödyt ovat päivänselvät, lisäävät palvelutarjontaa ja vapautta valita8.12.2021 09:20:20 EET | Suomen Yrittäjät

Palvelusetelin hyödyt ovat päivänselvät. Palveluiden saatavuuden parantaminen ja asiakkaan vapaus valita ovat tärkeimmät perustelut setelin käyttöönotolle, kertoo Yrittäjien tuore palveluseteliselvitys, joka perustuu kyselyyn sote-palveluiden järjestäjille. Yrittäjät esittää, että palvelusetelit otetaan laajasti käyttöön uusilla sote-alueilla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>