• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

Turun seudun kiinteistökauppa- ja rakennusmarkkinat pysyneet aktiivisina15.4.2021 15:00:00 EEST | RAKLI ry

Rakentamisen volyymit kasvoivat Turussa vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta. Uusia asuntoaloituksia tilastoitiin 2000-luvun ennätysmäärä ja merkittäviä toimitilahankkeita sekä käynnistyi että valmistui. Turun seudun kiinteistökauppavolyymi pysyi melko korkealla tasolla, ja prime-toimistojen tuottovaatimukset laskivat hieman. Toimitilavuokramarkkinoilla eletään kuitenkin muiden suurten kaupunkien tavoin haasteellisia aikoja ja näkymät ovat monin osin negatiivisia.

Three discussions, three topics, three universities – Kultaranta discussion tour of the President of the Republic to be held in April15.4.2021 14:07:58 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic of Finland Press release 5/2021 15.4.2021 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will pave the way for the upcoming Kultaranta Talks by exchanging thoughts with students on great power politics, climate change and the international economy. The university tour under the Kultaranta title will be organised jointly with the University of Lapland, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT and Aalto University. “We’ll talk about human responsibilities; the future must be secured,” says President Niinistö, summing up the basic idea of the discussion series. The Kultaranta tour starts on Wednesday, 21 April at the University of Lapland with the title “Great power politics is intensifying: How do we safeguard Finland?” The discussion topic at LUT University on Monday, 26 April will be “Combating climate change is a human responsibility”. The final discussion of the tour will take place at Aalto University on 28 April on the topic “Mone

Tre diskussioner, tre teman, tre universitet – republikens president ordnar en Gullrandarunda i april15.4.2021 14:07:09 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 5/2021 15.4.2021 Republikens president Sauli Niinistö förbereder årets Gullrandadiskussioner genom att utbyta tankar om stormaktspolitiken, klimatförändringen och den internationella ekonomin med studerande. Den så kallade Gullrandarundan ordnas tillsammans med Lapplands universitet, Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet LUT och Aalto-universitetet. ”Vi talar om mänskliga skyldigheter; framtiden måste tryggas", sammanfattar president Niinistö grundtanken i diskussionsserien. Gullrandarundan inleds onsdagen den 21 april vid Lapplands universitet med rubriken ”Spänningen ökar i stormaktspolitiken: hur ska vi trygga Finland?”. Vid LUT-universitet måndagen den 26 april bygger diskussionen på premissen ”Att bekämpa klimatförändringar är en del av de mänskliga skyldigheterna”. Den sista diskussionen hålls onsdagen den 28 april vid Aalto-universitetet, där temat är ”Mer pengar sätts i omlopp och tekniken förändras i grunden: ändras ekonomins
HUS

HUS styrelse: Social- och hälsovårdsreformen förtjänar bättre beredning15.4.2021 14:06:20 EEST | HUS

Coronaviruspandemin har redan i ett drygt år sysselsatt olika ministerier med sådant lagberednings-arbete som inte kunde planeras på förhand. HUS styrelse och HUS är mycket oroliga över att tjänstemännen under den fortsatta pandemin samtidigt måste bereda även social- och hälsovårdsreformen. HUS styrelse har skickat ett utlåtande till riksdagsgrupperna för att understryka att social- och hälsovårdsreformen har en betydande inverkan på patienternas och medborgarnas liv och förtjänar både bättre beredning och en offentlig diskussion om reformens innehåll och följder.

Kolme keskustelua, kolme aihetta, kolme yliopistoa – tasavallan presidentin Kultaranta-keskustelukierros huhtikuussa15.4.2021 14:06:01 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 5/2021 15.4.2021 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohjustaa tulevia Kultaranta-keskusteluja vaihtamalla ajatuksia opiskelijoiden kanssa suurvaltapolitiikasta, ilmastonmuutoksesta ja kansainvälisestä taloudesta. Kultaranta-otsikon alla kulkeva yliopistokierros järjestetään yhdessä Lapin yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin ja Aalto-yliopiston kanssa. ”Puhutaan ihmisvelvollisuuksista; tulevaisuus on turvattava”, presidentti Niinistö tiivistää keskustelusarjan perusajatusta. Kultaranta-kierros alkaa keskiviikkona 21. huhtikuuta Lapin yliopistosta otsikolla ”Suurvaltapolitiikka kiristyy: miten turvaamme Suomen?”. LUT-yliopistossa maanantaina 26. huhtikuuta teemana on ”Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu ihmisvelvollisuuksiin”. Kierroksen viimeinen keskustelu käydään keskiviikkona 28. huhtikuuta Aalto-yliopistossa aiheesta ”Raha lisääntyy ja teknologia mullistuu: muuttuvatko talouden lainalaisuudet?” Etäyhteydellä järjestett
HUS

HUSin hallitus: sote-uudistus ansaitsee paremman valmistelun15.4.2021 13:52:52 EEST | HUS

Koronapandemia on työllistänyt eri ministeriöitä runsaan vuoden lainvalmisteluissa, joita ei ennalta voitu suunnitella. HUSin hallitus ja HUS ovat erittäin huolissaan siitä, että pandemian yhä jatkuessa virkamiehet joutuvat samalla valmistelemaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. HUSin hallitus on lähettänyt lausunnon eduskuntaryhmille korostaakseen, että tämä merkittävästi potilaiden ja kansalaisten elämään vaikuttava lakiuudistus ansaitsee sekä paremman valmistelun että julkisen keskustelun sen sisällöstä ja seurauksista.
Wolfcom

Suomen suurin burgeriterassi tuo hampurilaismestarit ja jalkapallon EM-kisat Rautatientorille15.4.2021 13:51:07 EEST | Wolfcom

Toissa kesänä suosiollaan yllättänyt ensimmäinen Burger Lovers -ruokatapahtuma järjestetään pandemian aiheuttaman välivuoden jälkeen taas kesäkuussa. Koronarajoitusten vuoksi tapahtuman muoto vaihtuu avoimesta ruokafestivaalista Suomen suurimmaksi burgeriravintolaksi, jonka keittiöistä vastaavat maamme arvostetuimmat hampurilaisravintolat ja burgereihin erikoistuneet keittiömestarit. Burger Lovers -jättiravintola aukeaa Helsingin Rautatietorille 11. kesäkuuta ja on avoinna joka päivä 21.6. saakka. Terassiravintolan suurilta näytöiltä voi seurata jalkapallon EM-kisojen alkusarjan otteluita, eli myös Suomen Huuhkaja-miehistön ensiesiintymistä jalkapallon arvokisoissa.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kymäläinen: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmis15.4.2021 13:44:11 EEST | SDP EDUSKUNTA

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää erinomaisena sitä, että Suomen ensimmäinen, 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 on valmistunut. Se on annettu tänään eduskunnalle valtioneuvoston selontekona. - On hienoa nähdä suuren työmme tulevan tältä erää päätökseensä. Valtakunnallisen suunnitelman myötä lisätään pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmämme kehittämiseen, jotta pääsemme eroon hallituskausittain tempoilevasta siltarumpupolitiikasta. Yksittäisten hankkeiden sijaan tarkastellaan kokonaisuutta, mikä edistää toimenpiteiden suunnittelun ja rahoittamisen pitkäjänteisyyttä. Suunnitelmassa määritellään suuntaviivat tuleville 12 vuodelle kaikkien liikennemuotojen osalta. Tavoitteenamme on toimiva, turvallinen ja kestävä liikennejärjestelmä, suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Kymäläinen kertoo. Työ valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelemi
Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s coronakarta och gränssnittet för coronakartans öppna data uppdateras inte lördagen den 17.4 på grund av ett avbrott i användningen till följd av underhållsarbete15.4.2021 13:30:00 EEST | Institutet för hälsa och välfärd THL

Nödvändigt underhållsarbete i THL:s telekommunikationsmiljö görs under veckoslutet 17.– 18.4.2021. På grund av underhållet uppdateras följande av våra webbtjänster inte lördagen den 17.4.: Coronakarta https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/material-och-tjanster/oppna-data/bekraftade-fall-av-corona-i-finland-covid-19- Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna-webbsida Koronarokotusten edistymisen kuutio (på finska) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppgifterna uppdateras igen som vanligt söndagen den 18.4. Avbrottet i användningen påverkar inte funktionen av THL:s övriga webbsidor. Mer information: THL:s kommunikationens mediatjänst (vardagar kl. 9-16) tfn 029 524 6161 info(at)thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL:n koronakartta ja koronakartan avoimen datan rajapinta eivät päivity lauantaina 17.4. huoltotöistä johtuvan käyttökatkon takia15.4.2021 13:30:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL:n tietoliikenneympäristöön tehdään välttämättömiä huoltotöitä viikonloppuna 17.– 18.4.2021. Huollon takia seuraavat verkkopalvelumme eivät päivity lauantaina 17.4.: Koronakartta Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19) Verkkosivulla kuvattu avoimen datan rajapinta Koronarokotusten edistyminen -verkkosivu https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data/koronarokotusten-edistymisen-kuutio Koronarokotusten edistymisen tilastokuutio Verkkosivulla kuvattu avoimen datan rajapinta Tiedot päivittyvät normaalisti taas sunnuntaina 18.4. Käyttökatko ei vaikuta THL:n muiden verkkosivujen toimintaan. Lisätietoja: THL:n viestinnän mediapalvelu (arkisin klo 9-16) p. 029 524 6161 info(at)thl.fi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>