• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Pankki

ECB Monetary policy decisions16.7.2020 15:15:00 EEST | Suomen Pankki

ECB press release 16 July 2020 At today’s meeting the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions: (1) The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. (2) The Governing Council will continue its purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,350 billion. These purchases contribute to easing the overall monetary policy stance, thereby helping to offset the pandemic-related downward shift in the projected path of inflation. The purchases will contin
Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut16.7.2020 15:15:00 EEST | Suomen Pankki

ECB:s press meddelande 16 juli 2020 Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut: 1) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. 2) ECB-rådet kommer att fortsätta med sina köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 350 miljarder euro. Dessa köp bidrar till lättnader i den penningpolitiska inriktningen överlag, och hjälper därmed till att motverka den pandemirelaterade nedåtriktningen i den beräknade inflationsbanan. Förvär
Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä16.7.2020 15:15:00 EEST | Suomen Pankki

EKP:n lehdistötiedote 16.7.2020 Tämänpäiväisessä kokouksessaan EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset: 1) Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. 2) Ostoja jatketaan pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 350 miljardia euroa. Ohjelman avulla kevennetään rahapolitiikan linjaa, sillä inflaationäkymät arvioidaan pandemian vuoksi aiempaa heikommiksi. Ostoja tehdään joustavasti, eli niitä voidaan ohjata eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin. Näin EKP:n neuvosto pystyy torjumaan tehokkaasti riskiä, että rahapolitiikan vaikutus ei välittyisi talouteen sujuvasti. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa tehdään netto-ostoj
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

EU-budjetti ei odottelemalla parane – Suomi tarvitsee maaseutumiljardin16.7.2020 13:57:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

EU-maiden johtajat kokoontuvat huomenna Brysseliin päättämään EU-budjetista ja talouden elvytyspaketista. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK arvioi, että edellytykset poliittiseen kompromissiin ovat olemassa. Suomalaiset viljelijät kaipaavat ratkaisua asiasta, jotta epävarmuus maatalouspolitiikan rahoituksesta ensi vuoden alusta alkaen poistuisi. Suomen kannattaa tälläkin kertaa pyrkiä maaseudun kehittämiselle myötämieliseen ratkaisuun. MTK arvioi, että pääministeri Marinilla on erinomaiset mahdollisuudet neuvotella Suomelle vähintään miljardin euron lisäpaketti maaseudun kehittämisen rahoitukseen komission nykyisen esityksen lisäksi. Tähän tilaisuuteen on syytä tarttua.
BE Group Oy Ab

BE Group Q2/202016.7.2020 12:14:02 EEST | BE Group Oy Ab

Vuoden 2020 toinen neljännes BE Group -konsernin liikevaihto oli 935 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 193). Kertaluontoisista eristä sekä varastovoitoista ja -tappioista puhdistettu operatiivinen liiketulos (uEBIT) oli 28 miljoonaa kruunua (32). Vuosineljänneksen tulosta painoi vertailukelpoisuuteen vaikuttava -5 miljoonan kruunun erä (-), joka liittyi varasto- ja tuotantotoimintojen keskittämiseen Baltiassa. Liiketulos oli 21 miljoonaa kruunua (32). Tulos verojen jälkeen oli 18 miljoonaa kruunua (19). Liiketoiminnan kassavirta oli 95 miljoonaa kruunua (67). Osakekohtainen tulos oli 1,34 (1,44). Konsernijohtaja kommentoi: Aloitimme toisen vuosineljänneksen suuressa epävarmuudessa maailman reagoidessa Covid-19:n nopeaan leviämiseen. Jotkut asiakkaistamme, pääasiassa autoteollisuuden alihankkijoita, menettivät 80 prosenttia myynnistään käytännössä yhdessä yössä. Suurin yksittäinen asiakkaamme ilmoitti yhden päivän varoitusajalla lopettavansa väliaikaisesti koko liiketoimintansa. Olemme nähne
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Magnus Enckell exhibition at the Ateneum – 150 years since the versatile artist’s birth16.7.2020 10:22:30 EEST | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

A major exhibition of works by the painter Magnus Enckell (1870–1925) will be shown on the third floor of the Ateneum Art Museum, from 23 October 2020 to 14 February 2021. The exhibition offers a comprehensive overview of the work of one of the most significant names of the golden age of Finnish art, and presents him as a multifaceted cultural influencer. The Ateneum celebrates the artist’s 150th birthday on Monday, 9 November 2020, when the museum is exceptionally open.
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Magnus Enckells utställning till Ateneum – 150 år sedan den mångsidiga konstnärens födelse16.7.2020 10:22:09 EEST | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas 23.10.2020–14.2.2021 en stor utställning av målaren Magnus Enckells (1870–1925) konst. Utställningen presenterar ett täckande urval ur en av guldålderns mest betydelsefulla konstnärers produktion och lyfter fram honom som en mångsidig opinionsbildare inom kulturlivet. Ateneum firar konstnärens 150-årsdag måndagen den 9 november 2020 då museet undantagsvis håller öppet.
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Magnus Enckellin näyttely Ateneumiin – 150 vuotta monipuolisen taiteilijan syntymästä16.7.2020 10:21:22 EEST | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Ateneumin taidemuseon kolmannessa kerroksessa nähdään 23.10.2020–14.2.2021 taidemaalari Magnus Enckellin (1870–1925) suurnäyttely. Näyttely esittelee kultakauden merkittävimpiin kuuluvan taiteilijan tuotannon kattavasti ja tuo hänet esiin kulttuurielämän monipuolisena vaikuttajana. Ateneum juhlistaa taiteilijan 150-vuotissyntymäpäivää maanantaina 9.11.2020, jolloin museo on poikkeuksellisesti avoinna.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>