• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Garden Helsinki event arena to proceed into decision-making9.6.2023 09:01:23 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Continuing Garden Helsinki’s area reservation will be proposed to the Helsinki Urban Environment Committee on 13 June 2023. The final decision on continuing the reservation is made by the Helsinki City Board. The city’s aim is to find an economically viable solution in 2023 together with the reservation holder so that the amount of residential building rights sold outside the Taka-Töölö project area can be minimised.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Isovuoren tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)9.6.2023 09:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lakeuden Taivaanraapija Oy suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta, jossa enintään 8 tuulivoimalaa rakennetaan Seinäjoelle, Nurmon ja Lapuan keskustaajamien sekä Hirvijärven tekoaltaan väliselle metsä- ja suovaltaiselle alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 715 hehtaaria.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Beslut fattas om evenemangsarenan Garden Helsinki9.6.2023 08:58:02 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

En förlängning av områdesreserveringen för Garden Helsinki framförs för Helsingfors stadsmiljönämnd den 13 juni 2023. Det slutgiltiga beslutet angående förlängningen av reserveringen fattas av Helsingfors stadsstyrelse. Staden har som mål att under 2023 hitta en ekonomiskt sett genomförbar lösning tillsammans med den som beviljas reservering, så att man kan minimera antalet bostadsbyggrätter som säljs utanför projektområdet i Bortre Tölö.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tapahtuma-areena Garden Helsinki etenee päätöksentekoon9.6.2023 08:57:15 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Garden Helsingin aluevarauksen jatkoa esitetään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle 13.6.2023. Lopullisen päätöksen varauksen jatkamisesta tekee Helsingin kaupunginhallitus. Kaupungin pyrkimyksenä on löytää yhteistyössä varauksensaajan kanssa vuoden 2023 aikana taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu niin, että Taka-Töölön hankealueen ulkopuolelta myytävän asuinrakennusoikeuden määrä voidaan minimoida.

Raide-Jokerin tekninen koeliikenne on valmis9.6.2023 08:48:50 EEST | Raide-Jokeri

Raide-Jokerin tekniset koeajot saatiin päätökseen kesäkuun 2023 alussa. Koeajot aloitettiin Roihupellon varikolta elokuussa 2022 ja jatkuivat pikaraitiotien linjalle marraskuussa 2022. Teknisten koeajojen aikana testattiin vaunun liikkumista ratainfralla sekä raitiotien järjestelmien toimivuutta erilaisin testein. Teknisen koeliikenteen aikana ajettiin yhteensä 6225 kilometriä kilometriä, mikä tekee kokonaisina kierroksina (Itäkeskus–Keilaniemi–Itäkeskus) 124 kierrosta. Teknisen koeliikenteen aikana suoritettiin yli 700 erilaista testiä ja perehdytettiin 494 henkilöä. Huolimatta talven lumisista ja liukkaista olosuhteista ja suuresta työryhmästä tapaturmilta on vältytty läpi koeajovaiheen. Kesän 2023 aikana viimeistellään koeajoissa havaittuja asioita. Raide-Jokerin liikennöinti alkaa viimeistään alkuvuonna 2024, mutta mahdollisesti jo syksyllä 2023. Päätöksen liikennöinnin aloituksesta tekee HSL.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.6.20239.6.2023 08:47:09 EEST | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 13. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa useita tilahankkeita: päätös osoitteeseen Rusettipolku toteutettavan päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä päätös Puistolan peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä päätös Pihlajiston ala-asteen ja lasten päiväkodin perusparannuksen ja toiminnallisen muutoksen tarveselvityksestä päätös uuden korvaavan päiväkodin peruskorjauksen ja toiminnallisen muutoksen tarveselvityksestä osoitteessa Ensi linja 1 osoitteeseen Töysänkatu 2 sijoittuvien Konepajan lukion ja aikuislukion tilojen tarveselvitys päätös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon tilojen tarveselvityksestä ja lausunto osoitteessa
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päällystystöitä valtatiellä 9 Loimaalla sekä valtatiellä 10 Marttilassa ja Koskella.9.6.2023 08:35:44 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus

12.6.2023 alkavan viikon aikana tehdään valtatien 9 päällystystyön jälkeistä piennarmursketäyttöä Loimaalla Mellilän ja Karhulan liittymien välillä. Työkohde on pistemäinen ja liikkuva. Valtatien 10 päällystystyö etenee aikataulussaan Marttilassa ja Koskella. Työtä tehdään kahdessa kohteessa. 37 kilometrin mittaisen osuuden päällystystyön arvioidaan valmistuvan heinäkuun alkuun mennessä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>