• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Veronmaksajain Keskusliitto

Lehtinen liikenteen verotuksesta: Hyvä taustaselvitys, nyt jäitä hattuun – polttoaineveroa ei pidä sitoa indeksiin18.5.2021 13:10:29 EEST | Veronmaksajain Keskusliitto

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää liikenteen verotusta selvittäneen valtiovarainministeriön työryhmän muistiota hyvänä taustaselvityksenä, joka ei anna aihetta mihinkään pikaisiin veromuutoksiin. Tämän vaalikauden osalta polttoaineiden verotuksen kiristykset on jo etupainotteisesti tehty, eikä polttoaineveroa kannata sitoa indeksiin jatkossakaan. Työryhmän kaavailuissa indeksitarkistukset olisivat joka vuosi noin kaksinkertaiset yleiseen hintakehitykseen verrattuna. Työryhmän esitys polttoaineveron vuosittaisista indeksikorotuksista sitoisi Lehtisen mielestä turhaan päättäjien käsiä. Indeksisidonnaisuus jäykistäisi polttoaineverotuksesta päättämistä aivan tarpeettomasti ja johtaisi kaavamaisiin vuosittaisiin pakkokiristyksiin. - Polttoaineveron muutoksissa on voitava kulloisenkin tilanteen mukaan huomioida raakaöljyn hintakehitys ja muutkin polttoaineiden markkinahintoihin ja kulutukseen vaikuttavat tekijät, Lehtinen toteaa. - Indeksisidonnaisuuden kaltai
Raittiuden Ystävät ry

Nykter – Solklart! Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede18.5.2021 12:21:32 EEST | Raittiuden Ystävät ry

Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra förhållanden. Samtidigt ger kampanjens deltagare alla aktörer inom hälso- och sjukvården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningsväsendet sitt stöd i den exceptionella situationen, som fortsätter.
Raittiuden Ystävät ry

Selvin päin kesään! Lasten ja nuorten vaikeuksia ehkäistävä varhaisemmassa vaiheessa18.5.2021 12:21:32 EEST | Raittiuden Ystävät ry

Selvin päin kesään -kampanjan kumppanit kutsuvat maamme aikuisväestön pitämään yhdessä huolta lapsista ja nuorista. Aikuisten tulee yhdessä taata nuorille terveelliset ja turvalliset elinolosuhteet. Samalla kumppanit antavat tukensa kaikille terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kymäläinen: Polttoaineveroa ei koroteta18.5.2021 11:06:58 EEST | SDP EDUSKUNTA

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) haluaa painottaa, että Sanna Marinin (sd.) hallitus etenee liikenteen päästöjen vähentämisessä oikeudenmukaisesti. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on tänään julkaissut loppuraporttinsa liikenteen verotuksen uudistamistarpeista. Työryhmä on tarkastellut liikenteen verotusta kokonaisuutena päästövähennysten sekä veropohjan turvaamisen kannalta. - On syytä huomata, että tänään julkaistu raportti on työryhmän ehdotus, ei hallituksen esitys. Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa. Tavoitteenamme ei ole rajoittaa autoilua vaan päästöjä. Lähtökohtana on se, että ihmisille ja yrityksille luodaan kannusteita ohjata liikkumistaan kestävämpään suuntaan. Tähän ei päästä yhden keinon avulla, vaan tarvitsemme monipuolista keinovalikoimaa. Ennusteen mukaan jopa kolme neljäsosaa liikenteen päästövähennystavoitteesta saavutetaan jo nyt käytössä olevilla toimilla, joten enää tarvitaan viimeinen ponnistu
Varsinais-Suomen ELY-keskus

NTM-centralen i Egentliga Finland beställer tilläggsturer på Utö-förbindelsefartygsrutten, tills förbindelsefartygsbryggan i Pärnäs blir klar.18.5.2021 10:39:19 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus

På grund av byggandet av Pärnäs och Retais färjelägen har Utö förbindelsefartyget m/s Baldur sedan november 2020 trafikerat från Nagu gästhamn enligt en undantagstidtabell. På grund av den stora efterfrågan och en försening i byggarbeten beställer NTM-centralen i Egentliga Finland några tilläggsturer på Utö-rutten för tiden mellan 22.5-15.6.2021, tills man övergår till sommartidtabell.
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa lisävuoroja Utön yhteysalusreitille Pärnäisten yhteysaluslaiturin valmistumiseen asti18.5.2021 10:35:57 EEST | Varsinais-Suomen ELY-keskus

Utön yhteysalusreitillä liikennöivä m/s Baldur on Pärnäisten ja Retaisten lauttarantojen rakentamisen vuoksi marraskuusta 2020 asti lähtenyt poikkeuksellisesti Nauvon vierasvenesatamasta poikkeusaikataulun mukaisesti. Voimakkaan kysynnän sekä rakennusurakan viivästymisen vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus tilaa Utön reitille muutamia lisävuoroja 22.5. – 15.6.2021 väliselle ajalle, kesäaikatauluun siirtymiseen asti.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>