Administer Oyj

Administer Oyj: KASVUSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ETENEE YRITYSOSTOJEN MYÖTÄ

31.8.2022 08:30:00 EEST | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj - Puolivuosikatsaus 31.8.2022 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Administerin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2022. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammikesäkuu 2022

Keskeiset tunnusluvut

  • Liikevaihto 23,9 miljoonaa euroa (19,8), nousua 20,5 %. Kasvu johtui pääsääntöisesti vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla ja vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyistä yrityskaupoista. Vertailukauteen nähden liikevaihtoa painoivat Adnerin vuonna 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset.
  • Käyttökate 1016 tuhatta euroa (600), eli 4,2 % (3,0 %) liikevaihdosta. Kasvuun vaikuttivat erityisesi Sillan kannattavuuden paraneminen sekä EmCen liittyminen osaksi konsernia syksyllä 2021. Käyttökatetta painoivat Adnerin järjestelmäuudistuksesta aiheutuneet, ennakoitua suuremmat vanhan ja uuden alustan päällekkäiset kustannukset.
  • Liiketappio -495 tuhatta euroa (-254), eli -2,1 % (-1,3 %) liikevaihdosta. Liiketappiota kasvattivat yrityskaupoista syntyneet liikearvon poistot –1 046 tuhatta euroa (-500).

Keskeiset tapahtumat

  • Varkautelaisen Konjunktuuri Oy:n palkkapalvelut siirtyivät liiketoimintakaupassa helmikuussa 2022 osaksi Administer-konserniin kuuluvan Tilikamut Oy:n palvelutarjoomaa ja konserni sai uuden toimipisteen Varkauteen.
  • Administer vahvisti maaliskuussa 2022 kansainvälistä talous- ja palkkahallinnon osaamistaan ostamalla WaBuCo Financial Services Oy:n. Kauppahinta suoritettiin toteuttamalla suunnattu osakeanti WaBuCon omistajille.
  • Sydän-Suomen Taloushallinta Oy liittyi osaksi Administer-konsernia huhtikuussa 2022. Administer-ketjuun saatiin uudet toimipisteet Pihtiputaalle ja Kinnulaan.
  • Administer-konserniin kuuluva palkka- ja HR-palvelujen asiantuntijayhtiö Silta Oy sai vastuulleen Neste Oyj:n palkkapalvelut 1.4.2022 alkaen.
  • Kuhmoisten kunta valitsi Administer-konserniin kuuluvan Kuntalaskenta Oy:n taloushallintokumppanikseen 1.1.2022 alkaen.
  • Tilitoimisto Ollikaisen liiketoiminta tuli osaksi Administer-konsernia kesäkuussa 2022. Administer-konserniin tuli uusi toimipiste Mikkeliin.

Tunnusluvut 

 

Miljoonaa euroa, ellei toisin mainita

 1‒6/
2022

 1‒6/
2021

 

Muutos, %

 

2021

Liikevaihto

23,9

19,8

+20,5 %

41,9

Käyttökate

1,0

0,6

+69,2 %

2,3

     % liikevaihdosta

4,2 %

3,0 %

5,5 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto (EBITA)

0,6

0,2

+125,0 %

1,5

     % liikevaihdosta

2,3 %

1,2 %

3,6 %

Liikevoitto/tappio

-0,5

-0,3

-94,5 %

0,1

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-0,5

-0,4

-44,3 %

-1,7

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

0,5

0,1

+547,5 %

-0,3

     % liikevaihdosta

2,0 %

0,4 %

-0,8 %

Osakekohtainen tulos (EPS)

-0,05

-0,04

 

-0,17

Oman pääoman tuotto (ROE), %

-9,4 % 

14,6 %

-8,6 %

Omavaraisuusaste, %

68,0 %

37,6 %

68,4 %

Velkaantumisaste, %

14,8 %

67,8 %

13,4 %

Henkilömäärä keskimäärin

 576

563

+2,3 %

569

Toimitusjohtajan kommentti

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yrityskaupat kasvattivat liikevaihtoamme, mutta tulostamme painoivat Adnerin 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset ja niistä aiheutunut heikko tuloskehitys.  Katsauskaudella liikevaihtomme kasvoi 20,5 % 23,9 miljoonaan euroon (19,8). Käyttökatteemme oli 1 016 tuhatta euroa (600), eli 4,2 % (3,0) liikevaihdosta.  

Katsauskauden aikana on toteutettu jo neljä yrityskauppaa, joiden myötä yhtiö on saanut Suomeen kolme uutta toimipistettä ja vahvistanut kansainvälistä osaamistaan. Tämän lisäksi kerroimme elokuussa vuoden viidennestä yrityskaupasta. Palkkahallintopalveluiden merkittävin tapahtuma alkuvuonna oli Neste Oyj:n palkkahallinnon siirtyminen Silta Oy:lle huhtikuusta 2022 alkaen. Kuntapuolelle saimme uuden asiakkuuden Kuhmoisten kunnasta ja Työtehoseura palasi ohjelmistoasiakkaaksemme. Myös PK-segmentissä olemme saaneet ilahduttavan määrän uusia asiakkuuksia, joskin niiden vaikutus liikevaihtoon jää pienemmäksi.

Katsauskauden aikana vauhditettiin konsultointiliiketoiminnan rakentamista. Konsultointipalveluja tarjotaan talouden johtamiseen, verotukseen, yritysjuridiikkaan ja HR-palveluihin liittyen. Liiketoiminnan vetäjänä aloitti huhtikuussa johtaja Mikko Vahtera.

Investointeja tuotekehitykseen on jatkettu ja olemme kehittäneet omaa teknologiaa erityisesti paremman asiakaskokemuksen saavuttamiseksi. Viime vuonna toteutetun EmCe-yrityskaupan synergiaedut alkavat konkretisoitua, kun EmCe-ohjelmistoja on päästy hyödyntämään palkkahallinnon asiakkuuksissa. Olemme myös jatkaneet valtakunnallisen myyntiorganisaatiomme kasvattamista.

Strategian mukaisesti panostamme merkittävästi työntekijäkokemukseen ja katsauskauden aikana yhtiössä on käynnistetty laaja hanke esihenkilötyön kehittämiseksi ja parantamiseksi. Vuoden mittaisen hankkeen myötä yhtiölle rakennetaan uusi johtamismalli ja määritellään päivittäistä työtä ohjaavat arvot.

Laskimme elokuussa ohjeistustamme liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vuodelle 2022 johtuen yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksesta asiakkaidemme toimeliaisuuteen. Lisäksi tytäryhtiö Adnerin vuonna 2021 tapahtuneet asiakasmenetykset ja Adnerin järjestelmäuudistuksesta aiheutuneet, ennakoitua suuremmat vanhan ja uuden alustan päällekkäiset kustannukset ovat vaikuttaneet negatiivisesti kannattavuuteen myös kuluvana vuonna. Tämän lisäksi EmCen asiakasprojektien järjestelmäkonsultointi- ja asiantuntijatyön liikevaihto on jäänyt hieman ennakoitua pienemmäksi.

Tästä huolimatta jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista suunnitelman mukaisesti. Ukrainan sodalla ei toistaiseksi ole ollut merkittäviä suoria vaikutuksia yhtiömme liiketoimintaan, mutta maailman taloustilanteen epävarmuustekijät heijastuvat omaan toimintaamme asiakasyritysten kautta.

Peter Aho
toimitusjohtaja

Tulevaisuuden näkymät

Administer laski 12.8.2022 ohjeistustansa liikevaihdon ja kannattavuuden osalta vuodelle 2022. Päivitetyt tulevaisuuden näkymät vuodelle 2022 ovat seuraavat:

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022. Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Administer arvioi liikevaihdon olevan 47–49 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalin olevan 5–7 % vuonna 2022.

Aiemmat tulevaisuuden näkymät:

Administer tavoittelee edelleen kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022. Yhtiön tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Administer arvioi liikevaihdon nousevan vähintään 51 miljoonaan euroon ja käyttökatemarginaalin olevan vähintään 8 % vuonna 2022.

Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja toimintahäiriöihin ja olla vahingollisia yhtiön tai sen asiakkaiden liiketoiminnalle. Myös IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat olla vahingollisia joko Administerin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa.

Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön toimintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittämään uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityskaupat ovat tärkeä osa yhtiön kasvustrategiaa. Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden integroinnissa, uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yritysosto voi epäonnistua.

Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja yhtiön maineen vahingoittuminen voisi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan ja sen asemaan markkinalla.

Suomen kansantalouden kehitykseen kuluvana vuonna liittyy epävarmuustekijöitä maailmanpoliittisen tilanteen takia. Administerilla ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa, mutta talouden vähentynyt toimeliaisuus voi vaikuttaa kielteisesti myös Administerin liikevaihtoon ja tulokseen asiakasyritysten kautta.  

Inflaation kiihtyminen Suomessa voi siirtyä myös palkkoihin ja yhdessä henkilöstön vaihtuvuuden kanssa voi nostaa Administerin kustannuksia ja heikentää kannattavuutta, mikäli nousseita kuluja ei saada siirrettyä yhtiön tuottamien palveluiden hintoihin.   

Lisätietoja

Peter Aho, toimitusjohtaja, peter.aho@administer.fi, puh. 040 501 3661
Johan Idman, talousjohtaja, johan.idman@administer.fi, puh. 040 544 3442

Webinaari

Toimitusjohtaja Peter Aho ja talousjohtaja Johan Idman esittelevät tuloksen 31.8.2022 webinaarissa klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää tilaisuuden aikana chat-toiminnon kautta. 

Webinaariin voi liittyä osoitteessa: https://administer.videosync.fi/2022-q2-tulosjulkistus.

Tallenne on saatavilla tilaisuuden päätyttyä osoitteessa https://administergroup.com/sijoittajat/.

Yhteyshenkilöt

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava yhtiö. Asiakkainamme on kaikenkokoisia organisaatioita pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntiin. Tavoitteenamme on uudistaa taloushallintapalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Olemme liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 42 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 600 taloushallinnon ammattilaista.

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone