SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

11.11.2022 12:00:09 EET | SkartaNYAB Oyj | Yhtiötiedote

SkartaNYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
11.11.2022 kello 12.00

SkartaNYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2022: Voimakasta kasvua haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta

  • Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 90,3 miljoonaa euroa (pro forma Q3/2021: 68,0 miljoonaa euroa), kasvua 32,7 %
  • Katsauskauden EBITA oli 5,3 miljoonaa euroa (pro forma Q3/2021: 7,0 miljoonaa euroa) ja EBITA-marginaali 5,9 % (7,1 %)
  • Yhtiö julkaisi katsauskauden jälkeen vuosille 2022–2024 asetetut strategiset tavoitteet, joiden toteuttaminen etenee suunnitellusti kaikilla osa-alueilla
  • Suunnitellulla yhteisyrityksen perustamisella CapManin hallinnoiman rahaston kanssa uusiutuvan energian hankkeiden kehitystä varten olisi olennainen vaikutus tilikauden EBITA-tunnuslukuun. Alustavan arvion mukaan positiivinen vaikutus konsernin tulokseen olisi noin 20 miljoonaa euroa.

SkartaNYAB Oyj -konsernin keskeiset tunnusluvut

SkartaNYAB Oyj -konserni

07–09/2022
(3 kk)

07–09/2021
(3 kk)

01–09/2022
(9 kk)

01–09/2021
(9 kk)

01–12/2021 (12 kk)

Liikevaihto, 1000 EUR

90 326

14 221

157 763

14 753

41 646

Käyttökate (EBITDA),
1000 EUR

6 060

1 301

8 601

203

1 895

-osuus liikevaihdosta

6,7 %

9,1 %

5,5 %

1,4 %

4,6 %

EBITA, 1000 EUR

5 341

1 015

6 857

-84

1 317

-osuus liikevaihdosta

5,9 %

7,1 %

4,3 %

-0,6 %

3,2 %

Liiketulos (EBIT)*, 1000 EUR

-374

63

-5 615

-1 225

-838

-osuus liikevaihdosta

-0,4 %

0,4 %

-3,6 %

-8,3 %

-2,0 %

Tilikauden tulos, 1000 EUR

-1 354

-121

-9 090

-4 856

-4 885

-osuus liikevaihdosta

-1,5 %

-0,9 %

-5,8 %

-32,9 %

-11,7 %

Omavaraisuusaste

73,5 %

70,6 %

73,5 %

70,6 %

72,2 %

Osakkeita kauden lopussa

706 658 238

278 285 034

706 658 238

278 285 034

288 397 790

*Liiketulokseen vaikuttavat merkittävissä määrin konserniliikearvosta tehdyt poistot, joiden suuruus oli 5,7 miljoonaa euroa aikavälillä 07-09/2022 ja 12,5 miljoonaa euroa aikavälillä 01–09/2022

Pro forma -tunnusluvut*

 

07–09/2022
(3 kk)

07–09/2021
(3 kk)

01–09/2022
(9 kk)

01–09/2021
(9 kk)

01–12/2021
(12 kk)

Liikevaihto, 1000 EUR

90 326

68 060

175 769

143 723

209 165

Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR

6 060

7 590

7 943

13 386

21 916

-osuus liikevaihdosta

6,7 %

11,2 %

4,5 %

9,3 %

10,5 %

EBITA, 1000 EUR

5 341

6 961

5 831

11 807

19 800

-osuus liikevaihdosta

5,9 %

10,2 %

3,3 %

8,2 %

9,5 %

*Pro forma -tunnuslukuihin aikaväliltä 01–09/2022 on sisällytetty NYAB Sverige AB -alakonsernin taloudelliset tiedot aikaväliltä 1.1.-31.3.2022, jolloin sen yhtiöt eivät ole vielä kuuluneet SkartaNYAB Oyj -konserniin. Tilikautta 2021 koskevat tiedot muodostuvat Skarta Finland Oy -alakonsernin ja NYAB Sverige AB -alakonsernin yhdistellyistä taloudellisista tiedoista. Skarta Finland Oy -alakonsernin tuloslaskelma on yhdistelty SkartaNYAB Oyj -konsernin viralliseen tuloslaskelmaan 1.8.2021 alkaen ja NYAB Sverige AB -alakonserni 1.4.2022 alkaen.

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

SkartaNYAB-konsernin liiketoiminta kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti kaikilla osa-alueilla. Lokakuussa julkaisemiemme strategisten tavoitteiden mukaisesti keskitymme jatkuvaan kannattavaan kasvuun, uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttämiseen sekä yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistamiseen.

Liikevaihtomme kasvoi odotusten mukaisesti jälleen yhden kvartaalin.

Ruotsissa olemme jälleen kerran jatkaneet vakaata kasvua kestävän infrastruktuurin rakentamisessa. Pohjois-Ruotsissa monivuotiset kunnossapitosopimukset sekä monipuoliset projektit alueen merkittävien investointihankkeiden parissa ovat johtaneet merkittävään orgaaniseen kasvuun. Elokuussa hankkimamme Power Forze AB vahvistaa asemaamme energiarakentamisen ja palveluiden osalta. Näemme kysynnän palveluitamme kohtaan olevan kasvussa, sillä yhteiskunta tarvitsee sekä uutta energiantuotantoa että energiainfrastruktuuria.

Tukholman alueella, jossa olemme kolmen vuoden aikana jo nelinkertaistaneet liikevaihtomme, olemme myös onnistuneesti laajentaneet toimintamme vedenalaiseen rakentamiseen rekrytointien ja ensimmäisten projektien myötä. Kaupungistumisen myötä kysyntä tässä segmentissä on kasvussa, ja pidämme todennäköisenä saavuttaa jopa nykyistä energia- ja infrarakentamisen liiketoimintaa korkeampia katteita.

Suomessa olemme syksyn aikana toteuttaneet useita toimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi. Olemme karsineet kiinteitä kulujamme ja uudelleenorganisoineet rakenteitamme, jotta varmistamme kilpailukykymme jatkossa. Johtajuudessa on kyse enemmän persoonallisuudesta kuin tehtävänimikkeestä. Siksi olenkin erittäin iloinen nähdessäni, kuinka eri työntekijät ovat osoittaneet johtajuutta ja ottaneet vastuuta sekä ottamalla vastaan uusia tehtäviä että mukautumalla muutoksiin. Erikoistumisemme on lisääntynyt aiemmin tiedotettujen johdossa tapahtuneiden muutosten myötä. Yhdessä nämä edellä mainitut muutokset ovat vaikuttaneet siihen, että syyskuu oli Suomen toiminnoissa vuoden ensimmäinen kannattava kuukausi. Käänne kannattavuudessa osoittaa vahvuutemme, sillä se on tapahtunut, vaikka emme ole vielä päässeet muuttamaan uusiutuvan energian hankkeiden portfolioomme tekemiämme panostuksia rahaksi. Olen myös luottavainen, että edistyksemme jatkuu, ja toteutettujen sekä käynnissä olevien toimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisesti ensi keväästä alkaen.

Kuten mainittu, olemme olleet omien uusiutuvan energian hankkeiden osalta tähän saakka vasta kehitysvaiheessa. Tällä viikolla saavutimme merkittävän edistysaskeleen strategiamme mukaisessa energiahankkeiden kaupallistamisen kiihdyttämisessä, kun pääsimme tiedottamaan CapManin hallinnoiman rahaston kanssa suunnitellusta yhteisyrityksen perustamisesta. Järjestelyn loppuunsaattaminen jatkuu julkaisemamme tiedotteen mukaisesti. Prosessin odotetaan olevan valmis vuoden loppuun mennessä. Yksittäisistä energiahankkeistamme pisimmälle on edennyt Utajärven aurinkovoimahanke, jonka ensimmäiselle vaiheelle saatiin syyskuussa toimenpidelupa, ja lokakuussa allekirjoitettu liittymissopimus mahdollistaa rakennettavan aurinkopuiston liittämisen Fingridin kantaverkkoon.

Skartalla ja NYABilla on takanaan yhteistä taivalta nyt kahden kvartaalin verran. Olen erittäin iloinen nähdessäni, miten olemme edistyneet. Kuten kaikissa toimialan yhtiöissä, ulkoiset tekijät kuten korot, inflaatio ja energian hinnat ovat hieman heikentäneet rakentamisen liiketoimintamme katteitamme. Olemme kuitenkin selvinneet haastavasta toimintaympäristöstä hyvin. Olemme jo rakentaneet paljon paremman perustan tuleville vuosille. Suunnittelemamme yhteisyritys antaa mahdollisuuden odottaa jopa kaksinumeroista EBITA-marginaalia. Siihen liittyvä ensisijainen kumppanuus suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevien sopimusten osalta lisäisi merkittävästi myös tulevaisuuden mahdollisuuksiamme alustavan liiketoimintasuunnitelman sisältäessä jopa yli 500 MW edestä uusiutuvan energian hankkeita tulevan viiden vuoden aikana.

Tästä huolimatta, kuten strategiassammekin mainitaan, meillä on yrittäjiä yhtiön joka puolella: omistajina, hallituksessa ja johdossa sekä projektityömailla. Se tarkoittaa, että tavoittelemme aina parempaa tunnistamalla ja korjaamalla heikkoutemme. Yrittäjyyden myötä pyrimme myös jatkuvasti tarttumaan hyviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Uskon, että olemme yhdessä entistäkin vahvempia, kun toimimme yhdellä brändillä kaikessa rakentamisliiketoiminnassamme Suomessa ja Ruotsissa. NYAB on saavuttanut Ruotsissa jatkuvaa kannattavaa kasvua kymmenen vuoden ajan. Se on näin ollen hyvä nimi, jolle rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Tarkoituksemme on lanseerata konsernin uusi brändi-ilme joulukuun puolivälissä.

Yhteenvetona totean, että meillä on osaava organisaatio ja monipuolinen liiketoiminta sekä tarjouskanta. Lisäksi toimimme suhdanteista riippumattomilla sekä vastasyklisillä markkinoilla, ja taloudellinen asemamme on vakaa. Näin ollen olen erittäin luottavainen, että tulemme luomaan pitkäaikaista arvoa sekä yhteiskunnalle että sidosryhmille.

Liiketoiminta ja taloudellinen suoriutuminen

Konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 90,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 32,7 % vertailukauden pro forma -liikevaihdosta. EBITA, eli liiketulos ennen konserniliikearvosta ja muista aineettomista hyödykkeistä tehtyjä poistoja, oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,3 miljoonaa euroa eli 5,9 % liikevaihdosta (pro forma 2021: 7,0 miljoonaa euroa, 7,1 %). Suhteellisen kannattavuuden laskuun vaikuttivat kustannusinflaatio, Ruotsin kruunun arvon heikentyminen, yksittäisiin projekteihin tehdyt kateheikennykset sekä lisääntyneet konsernihallinnon kustannukset. Konsernin toteuttamien yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneestä konserniliikearvosta tehdyt poistot olivat katsauskauden aikana 5,7 miljoonaa euroa, millä oli olennainen vaikutus liiketulokseen, joka oli -0,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminta keskittyi katsauskauden aikana erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rakennetun monipuolisen tilauskannan toteuttamiseen. Merkittävin uusi sopimus oli heinäkuun alussa tehty 32 miljoonan euron arvoinen sopimus koskien Oulaisten kaupunkiin Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavaa tuulipuistoa. Yhtiön vastuulle kokonaisvaltaisessa BoP-hankkeessa kuuluvat tuulipuiston maanrakennus-, perustus- ja sisäverkkotyöt sekä sähköaseman, päämuuntajan ja 110 kV:n voimalinjan rakennustyöt. Muita uusia sopimuksia on konsernissa tehty erityisesti infrarakentamisessa Pohjois-Ruotsissa ja Tukholman alueella. Katsauskaudella tehdyt sopimukset koskevat useita julkisen sektorin projekteja mm. teiden, putkistojen ja sähköverkkojen rakentamisessa. Yhtiö on laajentanut toimintaansa Tukholman alueella myös vedenalaiseen rakentamiseen ja saanut ensimmäiset saariston merenkulkureittejä koskevat projektit.

SkartaNYAB Oyj hankki elokuun lopussa ruotsalaisen Power Forze AB:n osakekannan. Power Forze AB on erityisesti Pohjois-Ruotsissa toimiva yhtiö, joka tarjoaa teollisuuden ja tuulivoimaloiden sähköasennuksia sekä sähköverkkojen rakentamista ja ylläpitoa koskevia palveluita. Osakkeista maksettu kauppahinta oli noin 3,6 miljoonaa euroa, josta 0,8 miljoonaa euroa maksettiin käteisvastikkeena ja loppuosa järjestämällä Power Forze AB:n osakkeenomistajille suunnattu osakeanti. Myös konsernin sähköverkkoliiketoiminta Suomessa otti katsauskauden aikana edistysaskeleita, kun Skarta Finland Oy sai B-hyväksynnän Fingridin toimittajarekisteriin. Yhtiön aiemmat sopimukset sähköasemien rakentamisesta ovat liittyneet tuulivoimarakentamisen BoP-hankkeisiin, joiden lisäksi se voi jatkossa toteuttaa myös Fingridin 110kV:n sähköasemahankkeita.

Toimintaympäristö ja riskit

SkartaNYAB-konsernin keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät kohdistuvat toimintaympäristön muutoksiin sekä valuuttakurssien vaihteluihin, jotka vaikuttavat konsernin euromääräisinä raportoimiin taloudellisiin tietoihin.

Ruotsin markkinoita analysoiva Prognoscentret arvioi syyskuussa, että rakennusalan investointien odotetaan ensi vuonna kääntyvän taantuman myötä selvään laskuun. Konsernin liiketoiminta Ruotsissa on keskittynyt julkisen sektorin sekä suuren kokoluokan teollisten asiakkaiden projekteihin, joiden kysyntä on suhdanteista riippumatta melko vakaata. Esimerkiksi valtion kesällä julkaisema investointisuunnitelma vuosille 2022–2033 sisältää ennätysmäärän investointeja liikenneinfrastruktuuriin, yli 80 miljardia euroa, mikä tasapainottaa yksityisen sektorin oletettua laskua. Muiden yksityisen sektorin projektien viivästyminen voi kuitenkin lisätä kilpailua konsernin liiketoiminta-alueilla ja siten vaikuttaa haitallisesti konsernin kannattavuuteen.

Suomessa valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi elokuun lopussa materiaalien hintojen nousun ja saatavuushaasteiden olevan helpottamassa. Yleinen inflaatiokehitys, nousevat korot ja erityisesti energian hintojen nousu vaikuttavat kuitenkin negatiivisesti rakennushankkeiden toteutumiseen. Erityisesti toimitilarakentamisessa epävarmuus on suurta, eivätkä julkisen sektorin määrärahat välttämättä riitä kaikkiin suunniteltuihin infra- ja teollisuusrakentamisen hankkeisiin. Maa- ja vesirakentamisen volyymiin ennustetaan lievää laskua vuosina 2022 ja 2023. Merkittävässä asemassa konsernin liiketoimintaa on tuulivoimarakentaminen, joka on puolestaan kovassa kasvussa. Suunnitteilla ja rakenteilla on noin 300 tuulivoimalaa, ja niiden yhteenlasketut investoinnit ovat arvoltaan noin 1,5 miljardia euroa.

Aurinkovoiman rakentaminen tuo jatkossa merkittävää kasvupotentiaalia konsernin liiketoiminnalle. Euroopan komission toukokuussa julkaisemassa aurinkoenergiastrategiassa on katsottu aurinkovoiman olevan avainasemassa riippuvuuden lopettamiseksi fossiilisista polttoaineista. Koko EU-tasolla uusiutuvien energialähteiden osuuden sähkönjakelusta odotetaan kasvavan vuoden 2021 37 prosentista 69 prosenttiin vuonna 2030. Suomi ja Ruotsi ovat aurinkovoiman rakentamiselle hyvin soveltuvia alueita, sillä aurinko paistaa kesällä ympäri vuorokauden, ja talvella lumen heijastus lisää matalalta paistavan auringon säteilyä aurinkopaneeleihin.

Nopeasti kasvava uusiutuvan energian tuotanto sekä Pohjois-Ruotsin investointihankkeiden mukanaan tuoma lisääntyvä sähkönkulutus vaativat myös sähköverkon olennaista vahvistamista. Fingrid ja Svenska Kraftnät ovat suunnitelleet investoivansa kantaverkkoon yli 12 miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yksi merkittävimmistä rajat ylittävistä hankkeista on Suomen ja Ruotsin välille rakennettava 380 kilometrin mittainen Aurora Line, jonka ensimmäiset urakkasopimukset allekirjoitettiin kesällä 2022 ja joka tarjoaa jatkossa potentiaalisia projekteja myös SkartaNYAB-konsernin yhtiöille.

Osake ja osakkeenomistajat

SkartaNYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 706 658 238 osaketta ja katsauskaudella keskimäärin 704 650 063 osaketta. Osakemäärä kasvoi heinäkuussa 9 950 osakkeella, kun yhtiö järjesti henkilöstölleen maksuttoman osakeannin osana konsernin uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, ja syyskuussa 4 006 400 osakkeella, kun yhtiö suuntasi maksullisen osakeannin Power Forze AB:n osakkeenomistajille vastikkeena Power Forze AB:n osakekannan hankinnasta.

SkartaNYAB Oyj:llä oli 30.9.2022 yhteensä 3555 osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 33,4 %), Andament Group Oy (yhtiö, jossa hallituksen jäsen Jukka Juola käyttää määräysvaltaa ja hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala huomattavaa vaikutusvaltaa, omistusosuus 19,1 %) sekä Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat katsauskauden lopussa yhteensä 57,4 % yhtiön osakkeista. SkartaNYAB Oyj:n osakepääoma 30.9.2022 oli 80 000 euroa ja emoyhtiön oma pääoma 255,5 miljoonaa euroa.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiö on jatkanut toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi Suomen liiketoiminnoissa. Skarta Finland Oy käynnisti lokakuussa henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja toimintojen tehostamiseksi, virtaviivaistamiseksi sekä kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Neuvottelut koskevat yhteensä 50 henkilöä ja niiden arvioidaan päättyvän marraskuun loppupuolella. Alustavan arvion mukaan suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 10 henkilön työsuhteen ehtojen olennaiseen muutokseen tai irtisanomiseen

Yhtiö julkaisi lokakuun lopussa vuosille 2022–2024 asetetut strategiset tavoitteet, joihin kuuluvat jatkuva kannattava kasvu, uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen sekä yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen. Yhtiö julkaisi samassa yhteydessä kutsun 22.11.2022 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa on tarkoitus päättää yhtiön nimen muuttamisesta NYAB Oyj:ksi. Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa konsernin brändiportfoliota ja vahvistaa yhteistä kulttuuria Suomen ja Ruotsin välillä ottamalla käyttöön NYAB-nimi sekä Suomen että Ruotsin rakentamisen liiketoiminnassa. Muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 14.12.2022.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Lars-Eric Aaro valitaan yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi nykyisten jäsenten lisäksi. Lars-Eric Aaro on toiminut mm. LKAB-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2009–2015 sekä AFRY-konsernin myyntijohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä vuosina 2015–2018. Nimitystoimikunta katsoo, että Lars-Eric Aaron pitkä kokemus merkittävien teollisuusyritysten johtamisesta sekä asiantuntemus ja verkostot SkartaNYABille keskeisillä Pohjois-Ruotsin markkinoilla olisivat arvokas lisä yhtiön osaamiseen. 

SkartaNYAB ja CapMan Nordic Infrastructure II -rahasto allekirjoittivat 10.11.2022 yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa osapuolet ovat ilmaisseet aikomuksensa ryhtyä kumppanuuteen aurinkovoiman ja muun uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä, omistamista ja operointia varten. Suunnitellussa yritysjärjestelyssä osapuolet perustaisivat yhteisyrityksen, josta rahasto omistaisi 60 % ja SkartaNYAB 40 % ja joka hankkisi omistukseensa SkartaNYAB-konserniin kuuluvan Skarta Energy Oy:n osakekannan. Sitovien transaktiodokumenttien allekirjoittamisen sekä yritysjärjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Yritysjärjestelyllä olisi toteutuessaan merkittävä positiivinen vaikutus SkartaNYAB-konsernin EBITA-tunnuslukuun. Alustavan arvion mukaan positiivinen vaikutus konsernin tulokseen olisi noin 20 miljoonaa euroa.

 

Konsernin tuloslaskelma

SkartaNYAB Oyj -konserni
(1000 euroa)

07–09/2022
(3 kk)

07–09/2021
(3 kk)

01–09/2022
(9 kk)

01–09/2021
(9 kk)

LIIKEVAIHTO

90 326

14 221

157 763

14 753

Liiketoiminnan muut tuotot

627

135

2 448

634

Materiaalit ja palvelut

-74 344

-10 545

-125 776

-10 545

Henkilöstökulut

-7 327

-1 660

-17 476

-2 448

Liiketoiminnan muut kulut

-3 223

-850

-8 358

-2 191

Poistot ja arvonalentumiset

-6 434

-1 238

-14 216

-1 428

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-374

63

-5 615

-1 225

Rahoitustuotot ja -kulut

-241

-33

-1 456

-3 480

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-610

30

-7 030

-4 705

Tuloverot

-744

-150

-2 060

-150

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

-1 354

-121

-9 090

-4 856

 

Konsernin tase

SkartaNYAB Oyj -konserni
(1000 euroa)

30.9.2022

30.9.2021

Aineettomat hyödykkeet

213 395

32 390

Aineelliset hyödykkeet

13 945

5 435

Sijoitukset

4 324

6 411

PYSYVÄT VASTAAVAT

231 664

44 766

Vaihto-omaisuus

3 355

854

Pitkäaikaiset saamiset

367

1 458

Lyhytaikaiset saamiset

91 131

24 529

Rahoitusarvopaperit

35

35

Rahat ja pankkisaamiset

7 985

1 783

VAIHTUVAT VASTAAVAT

102 873

28 561

VASTAAVAA

334 537

73 426

 

 

 

Osakepääoma

80

80

Rahastot

275 495

69 934

Edellisten tilikausien tulos

-20 466

-13 999

Tilikauden tulos

-9 090

-4 856

OMA PÄÄOMA

246 019

51 160

Tilinpäätössiirtojen kertymä

175

37

Pakolliset varaukset

3

0

Pitkäaikaiset lainat

17 239

6 421

Lyhytaikainen vieras pääoma

71 101

15 808

VIERAS PÄÄOMA

88 339

22 327

VASTATTAVAA

334 537

73 426

Huomautus

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen osavuosikatsaus. SkartaNYAB Oyj noudattaa markkinapaikan sääntöjen mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Katsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Yhteyshenkilöt

Aku Väliaho

talous- ja rahoitusjohtaja

SkartaNYAB Oyj

aku.valiaho@skartanyab.com

Johan Larsson

toimitusjohtaja

SkartaNYAB Oyj

johan.larsson@nyabab.se

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvan energian ja kestävän infrastruktuurin rakentamista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone