Administer Oyj

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2023

31.1.2023 10:30:01 EET | Administer Oyj | Yhtiötiedote

Administer Oyj Yhtiötiedote 31.1.2023 kello 10.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Administer Oyj:n (”yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Jukka-Pekka Joensuu, Risto Koivula, Minna Vanhala-Harmanen ja Peter Aho valitaan uudelleen ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Leena Siirala ja Milja Saksi. 

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Julianna Borsos on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

Nykyisten hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivulla osoitteessa www.administergroup.com/sijoittajat/hallitus/.

Leena Siirala, OTK, eMBA, on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lakiasianjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosien 2013–2022 aikana. Ennen siirtymistään Ilmariselle Siirala on toiminut Nokia Oyj:ssä juridisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä vuosina 2001–2012. Tätä ennen Siirala on toiminut Skandinaviska Enskilda Bankenin Suomen sivuliikkeen pääjuristina vuosina 1995–2001. 

Milja Saksi, KTM, on toiminut Luona Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2015–2021, Hoivanet Oy:n perustajana, yrittäjänä ja toimitusjohtajana vuosina 2011–2014 sekä Maxwell Oy:n talousjohtajana vuosina 2004–2011. Lisäksi hän on ollut vuosina 2011–2022 perustajajäsenenä useassa startup-yrityksessä. Saksi on myös ollut hallituksen jäsenenä Nursie Health Oy:sä vuonna 2022, Hoivanet Oy:ssä vuosina 2016–2020 sekä Mixed Breed Oy:ssä vuosina 2013–2015. 

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuvalle hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka-Pekka Joensuu. 

Hallitukseen ehdolla olevista henkilöistä Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala ja Minna Vanhala-Harmanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Aho on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Jukka-Pekka Joensuu on riippuvainen yhtiöstä, mutta riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Nimitystoimikunta on seuraajaehdokkaiden valinnassa painottanut yhtiön strategisia tavoitteita sekä ehdolla olevien henkilöiden kokemusta ja osaamista tehtävään liittyen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinnissaan huomioinut hallituksen monimuotoisuuden. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkioiksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat: 

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, olisi varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden kestoon.

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Julianna Borsos (Peter Ahon nimeämänä) ja jäseninä Karoliina Lindroos (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä), Pasi Sulkanen (Förvaltningsfinans DelCredere AB:n nimeämänä) ja Rolf Backlund (Sijoitus Oy MC Invest Ab:n nimeämänä). Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta on kokoontunut neljä kertaa 10.11.2022–30.1.2023 välisenä aikana ja käsitellyt nimitystoimikunnan työjärjestykseen kuuluvia tehtäviä.

Nimitystoimikunta on ollut kaikissa ehdotuksissaan yksimielinen.

 

Helsingissä, 31. päivänä tammikuuta 2023

Administer Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta

 

 

 

Yhteyshenkilöt

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj

Tietoja julkaisijasta Administer Oyj

Administer-konserni on suomalainen vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalveluja tarjoava yhtiö. Asiakkainamme on kaikenkokoisia organisaatioita pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kuntiin. Tavoitteenamme on uudistaa taloushallintapalvelujen markkinoita kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Olemme liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen sekä HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoajista Suomessa. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 42 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 600 taloushallinnon ammattilaista.

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone