Netum Group Oyj

Netum Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 (tilintarkastamaton)

24.8.2021 08:30:01 EEST | Netum Group Oyj | Yhtiötiedote

Kannattava kasvu jatkui

Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi orgaanisesti 22 % vertailukaudesta. Vertailukelpoinen EBITA oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 15,4 (17,2) % liikevaihdosta. Netum Group Oyj listautui kesäkuussa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisanti ylimerkittiin 7,4-kertaisesti.

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti

Ellei toisin mainita, sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen ja ovat samaa yksikköä kuin katsauskauden luvut.

  • Liikevaihto kasvoi 21,7 % vertailukaudesta ja oli 10,4 (8,6) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (1,5) miljoonaa euroa eli 18,1 (17,9) % liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen EBITA oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 15,4 (17,2) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä liiketoiminnan muut tuotot -tilille kirjattua IT-laitteiden 0,2 miljoonan euron myyntituottoa.
  • Liikevoitto oli 1,3 (0,9) miljoonaa euroa eli 12,0 (11,0) % liikevaihdosta
  • Katsauskauden tulos oli 86 (743) tuhatta euroa eli 0,8 (8,7) % liikevaihdosta, ja vertailukelpoinen tulos oli 1,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 11,3 (14,9) % liikevaihdosta
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,15) euroa
  • Listautumiseen liittyvät, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat rahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa
  • Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 171 (116)
  • Netum Group Oyj listautui kesäkuussa 2021 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa ellei toisin mainita

1–6/2021

1–6/2020

Muutos

1–12/2020

Liikevaihto

10 436

8 574

22 %

17 541

Liikevaihdon kasvu, prosenttia

21,7 %

N/A

 

31,1 %

Orgaaninen kasvu, prosenttia

21,7 %

N/A

 

27,0 %

Käyttökate (EBITDA)

1 893

1 531

24 %

3 242

EBITDA, % liikevaihdosta

18,1 %

17,9 %

 

18,5 %

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)

1 784

1 479

21 %

3 083

EBITA, % liikevaihdosta

17,1 %

17,2 %

 

17,6 %

Vertailukelpoinen EBITA1)

1 610

1 479

9 %

3 083

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

15,4 %

17,2 %

 

17,6 %

Liikevoitto (-tappio)

1 251

945

32 %

2 016

Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta

12,0 %

11,0 %

 

11,5 %

Katsauskauden tulos

86

743

-89 %

1 311

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja

619

1 276

-52 %

2 378

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja1)

1 180

1 276

-8 %

2 378

Osakekohtainen tulos, EUR

0,01

0,09

-90 %

0,15

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR

0,06

0,15

-56 %

0,27

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR

0,12

0,15

-16 %

0,27

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

171

116

47 %

130

Omavaraisuusaste, %

62,4 %

39,1 %

 

44,2 %

Oman pääoman tuotto, %2)

2,0 %

43,7 %

 

31,5 %

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat liiketoiminnan muut tuotot 174 tuhatta euroa (laitteiden myynti siirryttäessä leasinghankintoihin) sekä kauden tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kulut 875 tuhatta euroa.
2) Annualisoitu.

Tulevaisuuden näkymät ja arvio tulevasta kehityksestä

Netum arvioi liikevaihdon kasvavan 20–22 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan 3,1–3,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2021.

Matti Mujunen, toimitusjohtaja:

”Netum on kannattavasti ja voimakkaasti kasvava suomalainen IT-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa Legacy to Digi -konseptinsa avulla. Uskomme vahvasti, että digitalisaation vaatimat muutokset on usein kustannustehokkainta tehdä yhdistämällä digitaaliset palvelut käyttökelpoiseen olemassa olevaan IT-varantoon. Olen erittäin tyytyväinen, että palveluidemme kysyntä on jatkanut kasvuaan – liiketoimintamme kehittyi erinomaisesti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Liikevaihtomme kasvoi 22 % vertailukaudesta. Samaan aikaan onnistuneen rekrytointityön ansiosta henkilömäärämme kasvoi 130:sta 171:een. Liikevaihdon ja henkilömäärän kasvusta huolimatta olemme pystyneet säilyttämään kannattavuutemme ja jopa hieman parantamaan sitä vertailukaudesta. Tämä on onnistunut muun muassa kehittämällä rekrytointi- ja myyntiprosessejamme entisestään.

Solmimme kauden aikana merkittäviä uusia pitkäaikaisia sopimuksia, joista suurin on sopimus KEHA-keskuksen kanssa ratkaisukehityksestä ja ylläpidon asiantuntijapalveluista. Nykyisten asiakkaidemme laskutus on kasvanut viime vuodesta, ja voimassa olevat sopimukset tuovat liikevaihtoa vuosiksi eteenpäin. Kevään mittaan olemme lisäksi saaneet ilahduttavan paljon uusia asiakkaita. Näiden asiakkuuksien vaikutus liikevaihtoon alkaa kuitenkin näkyä merkittävämmin vasta loppuvuodesta. Strategiamme mukaisesti olemme panostaneet myös kyberturvallisuuteen. Keskitimme vuoden alusta tietoturvaosaamisemme omaksi liiketoiminta-alueeksi, ja yksikön liiketoiminta on kehittynyt alkuvuonna hyvin. Katsauskauden aikana solmimme muun muassa jatkuvan tietoturvapalvelusopimuksen Istekki Oy:n kanssa.

Kevään aikana määrittelimme vastuullisuusohjelmamme ja sen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvät teemat, mittarit ja tavoitteet. Ohjelma tukee tavoitettamme olla alamme luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja vuonna 2023. Asiakkaamme ovatkin mittaustemme mukaan olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme, ja myös henkilöstömme tyytyväisyys on korkealla tasolla. Netumin vastuullisuus näkyy myös tuottamissamme palveluissa. Netum toimii IT-palveluyhtiönä merkittävissä yhteiskunnallisissa hankkeissa mahdollistaen tietoturvalliset ratkaisut ja yhä ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan digitalisaation avulla. Olemme aktiivisesti mukana kiertotalous-hankkeiden digitaalisessa kehittämisessä muun muassa kiertotalouspuiston suunnittelutyössä, jossa digitaalisen alustan rakentaminen on osa toimeksiantoa.

Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Strategiamme mukaisesti pyrimme jatkamaan kannattavalla kasvu-urallamme orgaanisen kasvun kautta, minkä lisäksi tavoitteenamme on tehdä valikoidusti yritysostoja. Kasvutavoitteitamme tukeva listautuminen First North -markkinapaikalle oli meille merkittävä tapahtuma, ja anti onnistui jopa yli odotusten. Sen myötä Netumin tunnettuus parani huimasti, ja saimme omistajiksi merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia sekä ilahduttavan suuren määrän yksityissijoittajia. Kaiken kaikkiaan Netum sai annissa noin 6 000 uutta omistajaa. Olen erityisen ylpeä siitä, että myös henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.

Loppuvuoden kysyntä näyttää vahvalta, ja arvioimme edelleen vuoden 2021 liikevaihtomme kasvavan 20–22 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan 3,1–3,5 miljoonaa euroa. Etenemme strategiamme mukaisesti kohti kasvutavoitteitamme jatkamalla asiantuntijoiden rekrytoimista sekä aktiivista yritysostokohteiden kartoitusta. Haluan kiittää kuluneesta vuosipuoliskosta sitoutunutta henkilöstöämme, kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme sekä sijoittajiamme.”

Seuraava tulosjulkistus

Netum Group Oyj julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 8.3.2022.

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille

Yhtiö järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden tiistaina 24.8.2021 klo 11.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelee Netum Group Oyj:n toimitusjohtaja Matti Mujunen. Tiedotustilaisuus järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata osoitteessa https://netum.videosync.fi/2021-h1-tulos . Tiedotustilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa nettisivuillamme osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja antaa:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
+358 40 047 6401
Sähköposti: matti.mujunen@netum.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj
Puhelinnumero: +358 40 579 6210

Netum Group lyhyesti

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

https://www.netum.fi/

Yhteyshenkilöt

Matti Mujunen

Toimitusjohtaja

matti.mujunen@netum.fi

Tietoja julkaisijasta Netum Group Oyj

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone