Työllisyysrahasto

Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään 0,2 prosenttiyksikön korotusta

26.8.2021 12:00:18 EEST | Työllisyysrahasto | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Pörssitiedote 
Työllisyysrahasto 
26.8.2021 klo 12.00

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt rahaston talousarvion vuodelle 2022 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia 26.8.2021 järjestetyssä kokouksessaan. 

Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismäärää korotetaan 0,20 prosenttiyksikköä.  

Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,10 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,10 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,51 prosenttia ja työntekijän maksu 1,50 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022.  

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,05 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tänä vuonna edellä mainitut prosentit ovat 0,50 ja 1,90. 

- Työttömyyden vähentyminen yhdessä työttömyysvakuutusmaksun korotuksen kanssa mahdollistaa sen, että rahaston nettovarallisuuden supistuminen pysähtyy vuonna 2022, toteaa talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen

Suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaanipalkka yksityisellä sektorilla oli 3 435 euroa kuukaudessa vuonna 2020. Esitetyn korotuksen mukaan mediaanipalkan verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 618,30 euroa vuodessa (51,53 euroa kuukaudessa), mikä on 41,22 euroa (3,44 euroa kuukaudessa) enemmän kuin vuonna 2021.   

Eduskunta säätää työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuosittain lailla. 

Työllisyysrahaston talousarvion mukaan työttömyysaste on noin 7,6 prosenttia vuonna 2021 ja 7,1 prosenttia vuonna 2022. 

Koronan vaikutukset ovat näkyneet myös tänä vuonna kohonneina työttömyysturvamenoina. Työllisyysrahaston nettovarallisuus eli suhdannepuskuri supistuu arviolta noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2021. Ehdotettu työttömyysvakuutusmaksujen korotus merkitsee sitä, että vuoden 2022 osalta rahaston tekisi perusennusteen mukaan nollatuloksen. On myös mahdollista, että Työllisyysrahasto joutuu nostamaan lisää velkarahoitusta vuonna 2022. 

- Talous- ja työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä positiiviset. Kuitenkin koronapandemian vaikutukset näkyvät edelleen Työllisyysrahaston taloudessa. Meidän tehtävämme on tuoda turvaa työelämän muutoksissa ja varmistaa, että rahoitus riittää niihin menoihin, joista Työllisyysrahasto on vastuussa, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.  

Määrät % 2021e Talousarvio 2022 Muutos
Työttömyysasaste %

7,6

7,1

-0,5
Palkkasumman muutos % 4,0 3,4 -0,6
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat keskiarvo 1,41 % 1,51 % 0,10 %
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät 1,40 % 1,50 % 0,10 %
Talouden luvut, miljoonaa euroa *

Työttömyysvakuutusmaksut

2 443 2 701 258

Muut tuotot **

892 830 -62

Rahoitettavat menot ja etuudet

-3 885 -3 560 -325

Nettovarallisuuden muutos

-550 -29

Nettovarallisuus

496 467

Suhdannepuskurin enimmäismäärä

2 363 2307

*luvut vuodelta 2021 ovat arvioita ja tilintarkistamattomia
**sosiaali-ja terveysministeriön tilitys
Lähde: Työllisyysrahasto ja Tilastokeskus


Helsingissä 26. päivänä elokuuta 2021 
Työllisyysrahasto 
Tapio Oksanen 
Johtaja, Talous ja rahoitus 


Lisätietoja: 

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 
Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 539 4651 

 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Yhteyshenkilöt

Janne Metsämäki

toimitusjohtaja

janne.metsamaki@tyollisyysrahasto.fi

Tapio Oksanen

talous- ja rahoitusjohtaja

tapio.oksanen@tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone