Springvest Oyj

Kasvusijoitusyhtiö Springvest selvittää listautumista Nasdaq First North -markkinapaikalle

1.11.2021 09:00:00 EET | Springvest Oyj

Springvest Oy (”Springvest” tai ”Yhtiö”) selvittää listautumista (”Listautuminen”) ja osakkeidensa (”Osakkeet”) hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Mahdollinen Listautuminen toteutettaisiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä. Tavoitteena on, että Listautuminen voitaisiin toteuttaa loppuvuoden 2021 aikana. Yhtiö päättää ja tulee tiedottamaan mahdollisen Listautumisen toteutuksesta ja tarkemmasta ajoituksesta myöhemmin.

Springvest – suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja


Springvest on sijoituspalveluyritys, joka edistää yritysten kasvua, kehittymistä ja innovaatioiden kaupallistamista toteuttamalla kohdeyhtiöiksi valikoituneiden kasvuyhtiöiden rahoituskierroksia. Kasvuyhtiöiden rahoituskierrokset toteutetaan nopeasti ja tehokkaasti Yhtiön noin 6 000 kohdeyhtiösijoittajan, digitaalisen sijoitusalustan ja suoraviivaisen prosessin ansiosta. Springvest saa osan järjestelypalkkiostaan kohdeyhtiön osakeoptioina. Rahoituskierroksen jälkeen Springvest jatkaa kohdeyhtiön vähemmistöomistajana kohdeyhtiösijoittajien rinnalla. Kohdeyhtiösijoittajille Springvest tarjoaa mahdollisuuden osallistua listaamattomien kasvuyhtiöiden rahoituskierroksiin, jotka tyypillisesti olisivat monien sijoittajien ulottumattomissa.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Historiansa aikana Yhtiö on järjestänyt 72 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 170 miljoonaa euroa (31.10.2021 mennessä). Vuoden 2021 aikana Springvest on toteuttanut kymmenen rahoituskierrosta, joiden kautta kasvuyhtiöille on kerätty noin 40 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yhtiön järjestämistä rahoituskierroksista 100 % on toteutunut.

Springvestin portfoliossa on tällä hetkellä osakkeita 37 yhtiöstä. Portfolioyhtiöiden osakkeiden tasearvo oli 30.12.2020 noin 16,5 miljoonaa euroa ja 30.6.2021 noin 14,4 miljoonaa euroa. Tasearvon muutokseen vuoden 2021 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana vaikuttivat niin jakson aikana toteutuneet irtautumiset kuin järjestetyt rahoituskierrokset. Yhtiön likvidit varat olivat 31.12.2020 noin 0,9 miljoonaa euroa ja 30.6.2021 noin 14,1 miljoonaa euroa. Likvidien varojen voimakkaaseen kasvuun vaikuttivat pääosin jakson aikana toteutuneet irtautumiset, jotka tapahtuivat myytyjen portfolioyhtiöiden osakkeiden tasearvot merkittävästi ylittänein hinnoin.

Vuoden 2021 aikana Springvest on irtautunut kolmesta portfolioyhtiöstä (Ginolis, Mobidiag ja Sensapex) ja yksi portfolioyhtiö (Bioretec) on listautunut. 

Vuonna 2012 perustetun Springvestin palveluksessa työskentelee kahdeksan henkilöä, minkä lisäksi Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä kohdeyhtiöiden osakeanteja markkinoivan sidonnaisasiamiesverkoston kanssa. Yhtiön avainhenkilöt omistavat Springvestin osakkeita ja kokonaisuudessaan Yhtiöllä on 250 osakkeenomistajaa.

 

Springvestin toimitusjohtaja Päivi Malinen kommentoi:


”Springvestin visiona on olla halutuin rahoituskanava lupaaville kasvuyhtiöille ja houkuttelevin sijoitusväylä listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Meillä on vahvat näytöt kasvuyhtiöiden seulonnasta ja lupaavimpien yritysten valitsemisesta rahoituskierroksille. Käymme vuosittain läpi noin 200 potentiaalista kohdetta ja toteutamme rahoituskierroksen vain kaikkein lupaavimmille yhtiöille, joiden liiketoiminta, kasvumahdollisuudet sekä tiimin pätevyys täyttävät vaatimuksemme.

Tavoitteenamme on tarjota osakkeenomistajillemme arvon nousua ja vahvaa osinkotuottoa. Osakkeenomistajamme pääsevät kauttamme omistamaan kymmenien kasvuyhtiöiden osakkeita sisältävää portfoliotamme. Tavoitteenamme on jakaa osinkona vähintään 80 % sekä liikevoitosta että portfolioyhtiöiden irtautumisten tuotoista.

Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä aio kerätä mahdollisen Listautumisen yhteydessä varoja Yhtiölle. Listautumisemme tavoitteena on luoda Osakkeelle likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus, sekä Springvestin tunnettuuden kasvattaminen.”

 

Strategia


Springvestin strategiana on menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kohdeyhtiöille onnistuneita rahoituskierroksia ja kohdeyhtiösijoittajille mahdollisuus hyvään tuottoon sekä hajautusta niukemmin tarjolla oleviin listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin.

Strategiansa mukaisesti Springvest järjestää rahoituskierroksia tarkoin valituille kohdeyhtiöille. Rahoituskierrosten määrän sijasta Yhtiö panostaa kohdeyhtiöiden laatuun, ja siksi rahoituskierroksia järjestetään nykyisellään vuodessa noin 5–10 kappaletta. Yhtiö keskittyy tällä hetkellä kooltaan 3–8 miljoonan euron suuruisten rahoituskierrosten järjestämiseen. Mikäli kohdeyhtiön tarjoamien arvopaperien yhteenlaskettu vastike 12 kuukaudelta ylittäisi 8 miljoonaa euroa, olisi ennen osakeantia laadittava ja hyväksytettävä esite Finanssivalvonnassa. Yhtiö voi kuitenkin tulevaisuudessa järjestää myös suurempia kuin 8 miljoonan euron rahoituskierroksia.


Vahvuudet

  • Suomen johtava julkisten osakeantien järjestäjä listaamattomille kasvuyhtiöille 
  • Vahvat näytöt lupaavimpien kasvuyhtiöiden valitsemisesta rahoituskierroksille
  • Väylä hyvin hajautettuun listaamattomien kasvuyhtiöiden portfolioon
  • Suoraviivainen liiketoimintamalli ja 100% järjestetyistä rahoituskierroksista toteutettu
  • Vakaa ja voitollinen operatiivinen liiketoiminta

 

Suunnitellun Listautumisen tavoitteet


Listautumisen tavoitteena on luoda Springvestin Osakkeelle likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus, sekä Yhtiön tunnettuuden kasvattaminen.

Yhtiö päättää ja tulee tiedottamaan mahdollisen Listautumisen toteutuksesta ja tarkemmasta ajoituksesta myöhemmin.

 

Keskeisiä tunnuslukuja

FAS

1.1.-30.6.

1.1.-31.12.

Yhtiön tunnusluvut

2021

2020

2020

2019

 

 

 

 

 

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot (1000 eur)

1 817

1 780

3 253

2 775

Liikevoitto (EBIT) (1000 eur)

360

546

741

280

Tilikauden tulos (1000 eur)

287

435

577

260

Liikevoitto, %

19,8 %

30,7 %

22,8 %

10,1 %

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

79,9 %

78,5 %

79,2 %

 79,6 %

 

 

 

 

 

Portfolioyhtiöiden tasearvo

14 360

13 727

16 520

13 289

Likvidit varat

14 137

1 409

915

806


Neuvonantajat

Springvestin taloudellisena ja oikeudellisena neuvonantajana selvitystyössä toimii Ernst & Young Oy. Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana toimii IR Partners Oy.

 

Lehdistötilaisuus

Springvest järjestää virtuaalisen lehdistötilaisuuden tänään 1.11.2021 klo 11.00 alkaen.

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen:
Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com

Lisätietoja:

Päivi Malinen
Toimitusjohtaja
puhelin: 050 329 0846
sähköposti: paivi.malinen@springvest.fi

Tietoja julkaisijasta Springvest Oyj

Springvest – autamme lupaavia kasvuyrityksiä menestymään

Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 70 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 170 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

www.springvest.fi

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone