Springvest Oyj

Springvest Oyj on päättänyt hakea osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja julkaissut yhtiöesitteen

22.11.2021 09:00:01 EET | Springvest Oyj | Yhtiötiedote

Springvest Oyj

Yhtiötiedote 22.11.2021 klo 09:00

Pörssinoteeraamattomien osakeyhtiöiden rahoituskierrosten järjestäjänä tunnetun sijoituspalveluyritys Springvest Oyj:n (”Springvest” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt hakea Yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ja Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Yhtiö on julkaissut listautumiseen liittyvän suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut. 

Listautuminen on tarkoitus toteuttaa niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. Listautumisen tavoitteena on luoda Springvestin osakkeelle likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus, sekä Yhtiön tunnettuuden kasvattaminen. Edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 30.11.2021.

Springvest – suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja

Springvest on sijoituspalveluyritys, joka edistää yritysten kasvua, kehittymistä ja innovaatioiden kaupallistamista toteuttamalla kohdeyhtiöiksi valikoituneiden kasvuyhtiöiden rahoituskierroksia. Kasvuyhtiöiden rahoituskierrokset toteutetaan nopeasti ja tehokkaasti Yhtiön noin 6 000 kohdeyhtiösijoittajan, digitaalisen sijoitusalustan ja suoraviivaisen prosessin ansiosta. Springvest saa osan järjestelypalkkiostaan kohdeyhtiön osakeoptioina. Rahoituskierroksen jälkeen Springvest jatkaa kohdeyhtiön vähemmistöomistajana kohdeyhtiösijoittajien rinnalla. Kohdeyhtiösijoittajille Springvest tarjoaa mahdollisuuden osallistua listaamattomien kasvuyhtiöiden rahoituskierroksiin, jotka tyypillisesti olisivat monien sijoittajien ulottumattomissa.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Historiansa aikana Yhtiö on järjestänyt 72 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 170 miljoonaa euroa (31.10.2021 mennessä). Vuoden 2021 aikana Springvest on toteuttanut näistä rahoituskierroksista kymmenen, ja tämän vuoden yhdestoista rahoituskierros järjestettiin 4.11.2021. Vuoden 2021 aikana Yhtiön yhdellätoista rahoituskierroksella kasvuyhtiöille on välitetty rahoitusta lähes 45 miljoonaa euroa. Yhtiön järjestämistä rahoituskierroksista 100 % on toteutunut.

Springvestillä oli 31.10.2021 osakkeita yhteensä 37 portfolioyhtiöstä. Portfolioyhtiöiden osakkeiden tasearvo oli 30.12.2020 noin 16,5 miljoonaa euroa ja 30.6.2021 noin 14,4 miljoonaa euroa. Tasearvon muutokseen vuoden 2021 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana vaikuttivat niin jakson aikana toteutuneet irtautumiset kuin järjestetyt rahoituskierrokset. Yhtiön likvidit varat olivat 31.12.2020 noin 0,9 miljoonaa euroa ja 30.6.2021 noin 14,1 miljoonaa euroa. Likvidien varojen voimakkaaseen kasvuun vaikuttivat pääosin jakson aikana toteutuneet irtautumiset, jotka tapahtuivat myytyjen portfolioyhtiöiden osakkeiden tasearvot merkittävästi ylittänein hinnoin.

Vuoden 2021 aikana Springvest on irtautunut kolmesta portfolioyhtiöstä (Ginolis, Mobidiag ja Sensapex) ja yksi portfolioyhtiö (Bioretec) on listautunut. 

Vuonna 2012 perustetun Springvestin palveluksessa työskentelee kahdeksan henkilöä, minkä lisäksi Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä kohdeyhtiöiden osakeanteja markkinoivan sidonnaisasiamiesverkoston kanssa. Yhtiön avainhenkilöt omistavat Springvestin osakkeita ja kokonaisuudessaan Yhtiöllä on 257 osakkeenomistajaa.

Toimitusjohtaja Päivi Malinen:

"Springvest on kasvusijoitusyhtiö ja suomalaisten kasvutarinoiden mahdollistaja. Meillä on tärkeä rooli yhteiskunnan kestävän kasvun ja hyvinvoinnin rakentajana. Missionamme on auttaa lupaavia kasvuyrityksiä menestymään. Tavoitteenamme on luoda kasvua ohjaamalla sijoitusomaisuutta yritysten innovaatioiden kaupallistamiseen ja yritysten kasvun ja kehittymisen edistämiseen. 

Springvestin strategiana on menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kohdeyhtiöille onnistuneita rahoituskierroksia ja kohdeyhtiösijoittajille mahdollisuus korkeaan tuottoon sekä hajautusta niukemmin tarjolla oleviin listaamattomien kasvuyhtiöiden osakkeisiin. Olemme toimintamme alusta lähtien valinneet rahoituskierroksillemme kohdeyhtiöitä, joiden tuotteet tai palvelut tavalla tai toisella pyrkivät parantamaan maailmaa. Käymme vuosittain läpi noin 200 potentiaalista kohdetta ja toteutamme rahoituskierroksen vain kaikkein lupaavimmille yhtiöille, joiden liiketoiminta, kasvumahdollisuudet sekä tiimin pätevyys täyttävät vaatimuksemme. 

Haluamme olla halutuin rahoituskanava lupaaville kasvuyhtiöille ja houkuttelevin sijoitusväylä listaamattomiin kasvuyhtiöihin. Meillä on hyvä maine sekä kasvuyhtiöiden että kohdeyhtiösijoittajien keskuudessa, ja erottaudumme kasvuyhtiöiden rahoitusmarkkinassa vahvoilla kilpailueduillamme. 

First North -listautuminen on merkittävä askel yhtiöllemme. Listautumisen päämääränä on luoda Springvestin osakkeelle likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus, sekä kasvattaa yhtiömme tunnettuutta mahdollisten kohdeyhtiöiden ja sijoittajien tahoilla. Taloudellinen asemamme on vahva, emmekä järjestä listautumisen yhteydessä osakeantia."

Listautuminen

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen arviolta 23.11.2021 Nasdaq Helsinki Oy:lle Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella SPRING. Edellyttäen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 30.11.2021. Springvest tulee tiedottamaan listalleottohakemuksen jättämisestä yhtiötiedotteella.

Listautuminen on tarkoitus toteuttaa niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetä osakeantia tai -myyntiä. Listautumisen tavoitteena on luoda Springvestin osakkeelle likviditeettiä ja läpinäkyvä arvostus, sekä Yhtiön tunnettuuden kasvattaminen.

Yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy. Oikeudellisena ja taloudellisena neuvonantajana listautumiseen liittyen toimii Ernst & Young Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana Viestintätoimisto IR Partners Oy. 

Yhtiöesitteen saatavilla olo

Yhtiön suomenkielinen yhtiöesite on saatavilla sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteesta www.springvest.fi/listautuminen 22.11.2021 alkaen. Lisätietoa listautumisesta on saatavilla verkkosivuilta osoitteessa www.springvest.fi/listautuminen.

Yleisötilaisuus

Springvestin yleisötilaisuuden webcast on katsottavissa 25.11.2021 klo 18 osoitteessa https://springvest.videosync.fi/yhtioesittely sekä myöhemmin tallenteena yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.springvest.fi/listautuminen.

Lisätietoja 
Springvest Oyj, toimitusjohtaja Päivi Malinen, puhelin 050 329 0846
Sähköposti: paivi.malinen@springvest.fi 

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Springvest lyhyesti

Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 70 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 170 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

www.springvest.fi

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone