Lifa Air Oyj

Lifa Air Oyj:n listautuminen First North -markkinapaikalle toteutetaan suunnitellusti

12.4.2022 10:20:00 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | YHTIÖTIEDOTE | 12.4.2022 klo 10.20

 

Lifa Air Oyj:n listautuminen First North -markkinapaikalle toteutetaan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Lifa Air Oyj   Sisäpiiritieto 12.4.2022 klo 10.20

Lifa Air Oyj:n (”Lifa Air” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 12.4.2022 tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) merkintähinta oli Yleisö- ja Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) 3,40 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 3,06 euroa osakkeelta. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 20.4.2022.

Tietoja Listautumisannista

Lifa Air tarjosi Listautumisannissa merkittäväksi alustavasti enintään 3 000 000 Tarjottavaa Osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakeanti” tai ”Listautumisanti”). Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 2 255 356 Uutta Osaketta, mikä edustaa noin 75,2 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärästä. Uudet Osakkeet edustavat noin 22,1 prosenttia Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen.

789 112 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), 1 443 535 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”), ja 22 709 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiön sekä sen tytäryhtiö Lifa Air Finland Oy Ltd:n toimitusjohtajalle, hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ja koko- ja osa-aikaisille työntekijöille, jotka ovat merkintäaikana olleet vakituisessa työsuhteessa Yhtiössä tai Lifa Air Finland Oy Ltd:ssä (”Henkilöstöanti”). Yhtiön hallitus hyväksyi Yleisö- ja Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset kokonaan.

Lifa Air Oyj saa Osakeannista noin 7,7 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön Osakkeiden kokonaismäärä nousee 10 193 356 Osakkeeseen, kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 14.4.2022. Yhtiön osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin jälkeen yli 1 100 osakkeenomistajaan. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on Yleisö- ja Instituutioannin merkintähinnan perusteella noin 34,7 miljoonaa euroa Listautumisannin toteuduttua.

Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöanneissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 19.4.2022.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille, joille on allokoitu Tarjottavia Osakkeita, lähetetään kirjallinen vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 19.4.2022. Sijoittajat, jotka ovat antaneet sitoumuksensa Nordnetin asiakkaina Nordnetin verkkopalvelun kautta, näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla.

Kaupankäynnin Osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 20.4.2022 olettaen, että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään. Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan LIFA ja ISIN tunnus on FI4000518386.

Yhtiö, Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat ja Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita merkinneet henkilöt ovat Listautumisannin yhteydessä sitoutuneet tietyin tavanomaisin poikkeuksin luovutusrajoitukseen, joka päättyy Yhtiön osalta aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua listautumisesta ja Yhtiön merkittävien osakkeenomistajien ja Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita merkinneiden henkilöiden osalta 365 päivän kuluttua osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä.

Vesa Mäkipää, Yhtiön toimitusjohtaja kommentoi:

”Kiitän Listautumisantiimme osallistuneita sijoittajia saamastamme luottamuksesta. Listautumisannilla kerätyt varat luovat hyvät edellytykset liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamiselle asettamiemme tavoitteiden mukaisesti. Pandemian jatkuminen ennalta arvaamattomaksi ajaksi, uudet ilmaperäisesti leviävät taudit ja patogeenit, ilmansaasteiden paheneminen ja yhä heikentyvä sisäilman laatu sekä geopoliittiset uhkakuvat luovat tarvetta Lifa Airin tuotteille. Haluan esittää lämpimän kiitokseni kaikille listautumisantiimme osallistuneille ja toivottaa teidät tervetulleiksi omistamaan Lifa Airia. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kasvustrategiamme toteuttamista.”

Listautumisannin neuvonantajat

Aktia Alexander Corporate Finance Oy toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike toimii Listautumisannissa Yleisöannin merkintäpaikkana ja omien asiakkaidensa osalta Instituutioannin merkintäpaikkana.

Lisätietoja:

Vesa Mäkipää
Toimitusjohtaja, Lifa Air Oyj
Puhelin: +358 50 636 96
Sähköposti: vesa.makipaa@lifa-air.com 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. +358 50 520 4098

Tietoja Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Lifa Airilla on yli 30 vuoden kokemus maailmanlaajuisen asiakasverkoston palvelemisesta, ja Yhtiön tuotteita on myyty yli sataan maahan. Lifa Airilla on monipuolinen asiakaskunta, johon kuuluu yrityksiä useilta eri toimialoilta, kuten terveydenhuolto-, liikenne-, matkailu-, hotelli-, rakennus- ja kiinteistöalalta sekä lääke- ja ruokateollisuudesta, julkishallinnon toimijoita sekä kuluttaja-asiakkaita suoramyynnin ja kaupan alan välityksellä.

Vuonna 2021 Lifa Air-konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (2020: 10,8 miljoonaa euroa) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 5,9 miljoonaa euroa (2020: 2,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 58 työntekijää.

Lue lisää: https://sijoittajat.lifa-air.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Aktia Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Pääjärjestäjä toimii listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Vesa Mäkipää

Toimitusjohtaja

Lifa Air Oyj

vesa.makipaa@lifa-air.com

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone