Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

11 planeringsgrupper deltar i Magasinstrandens internationella tävling

Dela

I maj startade Helsingfors stad en tävling för att hitta en partner för utvecklande och genomförande av Magasinstranden i Södra hamnen. Grupperna som får delta i tävlingen har valts och grupperna upprättar tävlingsförslag under resten av året.

Vy över Magasinstranden. Bild: Henna Inkinen, Helsingfors stadsmiljösektor.
Vy över Magasinstranden. Bild: Henna Inkinen, Helsingfors stadsmiljösektor.

Magasinstrandens tudelade kvalitets- och koncepttävling är riktad till inhemska och internationella aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen eller till sammanslutningar mellan dem, som har tekniska, ekonomiska och andra slags förutsättningar att planera och genomföra ett mycket krävande och högklassigt byggprojekt på västra stranden av Södra hamnens vik i Helsingfors.

Tävlingen har väckt uppmärksamhet både i hemlandet och på internationell nivå. Av tävlingsansökningarna som kom in inom den utsatta tiden uppfyller 11 grupper lämplighetskraven som fastställts för tävlingsdeltagare. För arkitekturens del deltar några av Finlands största och mest internationella byråer samt några internationella byråer som är välkända inom branschen.

”Vi är nöjda över att tävlingen väckt ett så stort intresse. Konsortierna som deltar är väldigt kompetenta, och jag tror att vi kommer att få in högklassiga och mångsidiga tävlingsförslag. Platsen är ett värdefullt visitkort för Helsingfors, så våra förväntningar vad gäller till exempel kvaliteten på det offentliga rummet är mycket höga”, säger Mikko Aho, sektordirektör för stadsmiljön i Helsingfors.

Fram till slutet av året utarbetar tävlingsdeltagarna en helhetsplan där stadens centrum och dess tjänster utvidgas till Magasinstranden. I fortsättningen är Magasinstranden en del av promenadcentrumet och strandrutten längs Helsingfors stränder samt platsen för det nya arkitektur- och designmuseet.

Tävlingsförslagen kan kommenteras av allmänheten i slutet av år 2021

Tävlingsförslagen lämnas in med signatur och visas för offentligheten när tävlingens första skede är slut. I december får allmänheten kommentera tävlingsförslagen och berätta om sina idéer för den fortsatta planeringen i tjänsten Säg din åsikt. Den inkomna responsen beaktas i bedömningen av tävlingen.

Juryn fattar beslut om vilka som kommer vidare vid månadsskiftet februari–mars 2022. Juryn väljer högst fyra tävlingsdeltagare som har utarbetat de bästa tävlingsförslagen. Vid bedömningen av tävlingsarbetena fästs särskild uppmärksamhet på planernas stadsbildsmässiga kvalitet, konceptets funktionalitet och genomförbarhet, kvaliteten på promenadmiljön och stadsrummet samt lösningar som främjar genomförandet av programmet Kolneutralt Helsingfors 2035 samt hur det nya arkitektur- och designmuseet, Gamla saluhallen och hamnbyggnaderna har beaktats.

De tävlingsdeltagare som kommit vidare utarbetar ett mer detaljerat tävlingsförslag före slutet av juni 2022. Även i det andra skedet läggs tävlingsförslagen ut för påseende och kommentarer i tjänsten Säg din åsikt. På adressen makasiiniranta.hel.fi kan man följa hur tävlingen framskrider.

Tävlingsresultatet publiceras hösten 2022. Den grupp som vinner tävlingen fortsätter att planera området som partnerskapsplanläggning i samarbete med staden. Tävlingens vinnare blir även ansvarig för tomterna som utformas utifrån tävlingsförslaget. Stadsfullmäktige fattar senare beslut om genomförandeavtalet och om godkännandet av den detaljplan som utarbetas för området.

Följande planeringsgrupper har godkänts för tävlingen:

• Foster + Partners, Maanlumo, Ramboll, Hines Nordics

• HGR Property Partners, PES-Architects, VSU, A-insinöörit

• Konsortium Gran: K2S Architecs, White Arkitekter, Ramboll, HTJ

• Merellinen Helsinki 2030: JKMM, Loci, Ramboll

• NCC Property Development Oy, NCC Suomi Oy (NCC, Arkkitehdit Soini & Horto, AOR Arkkitehdit, MASU Planning, Destia, Ramboll Finland, Salsa Concept)

• Skanska CDF Oy, Skanska Talonrakennus Oy (Skanska Talonrakennus, Arkkitehtitoimisto ALA, SLA S/A, Sitowise

• South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit, Sitowise)


Dessutom godkändes följande parter villkorligt som tävlingsdeltagare: (preciseringar på ansökningarna inväntas)

• AALTO Development, Shigeru Ban Architects, LMA, VSU, Sitowise

• Elävä Eteläsatama, Arkkitehdit Tommila, A-insinöörit, VSU

• Kuryłowicz & Associates, Hill International, RS Landscape Architecture, CTD

• Maestro Design & Management, arkitektur+ development, Sweco Arkitekter, Rolf Lundgren

Nyckelord

Kontakter

Helsingfors stadsmiljösektor:

Mikko Aho
sektorchef
tfn 09 310 37100
mikko.aho@hel.fi

Bilder

Vy över Magasinstranden. Bild: Henna Inkinen, Helsingfors stadsmiljösektor.
Vy över Magasinstranden. Bild: Henna Inkinen, Helsingfors stadsmiljösektor.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 1.7.20211.7.2021 19:32:35 EEST | Tiedote

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 1.7.2021 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.8.2021. Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

Kasin katutyöt muuttavat ratikoiden reittejä 12. heinäkuuta alkaen1.7.2021 12:38:19 EEST | Tiedote

Kasin katutöissä alkaa uusi vaihe Helsinginkadun alueen työmaalla maanantaina 12. heinäkuuta. Toukokuun puolivälissä alkaneiden kiskotöiden painopiste siirtyy Brahenkentän edustalle, Helsinginkadun ja Läntisen Brahenkadun risteykseen ja siitä edelleen Helsinginkatua länteen. Tähän saakka kiskotöitä on tehty Kaarlenkadun ja Helsinginkadun risteyksessä. Kiskotöiden vuoksi ratikoiden 1, 3 ja 8 poikkeusreitit muuttuvat. Korvaava bussi 8X aloittaa Oopperan ja Arabian välillä, ja linjat 2 ja 9 palaavat omille reiteilleen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum