Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

11,5 miljoner euro för byggande av idrottsanläggningar

Dela

Kommunernas och organisationernas projekt beviljades två slags understöd för bygge av idrottsanläggningar. Understöden stöder finländarnas möjligheter att röra sig lätt i sin egen närmiljö.

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om statsunderstöd för byggande av idrottsanläggningar och byggande av anläggningar för rekreationsändamål i naturen. Nationellt beviljades sammanlagt cirka 9,6 miljoner euro understöd för 126 projekt för byggande av idrottsanläggningar. För rekreationsändamål i naturen beviljades 53 projekt nästan två miljoner euro i understöd.

Med understöden för byggande av idrottsanläggningar stöds avgiftsfria, lättillgängliga idrottsanläggningar som betjänar finländare i alla åldrar. Med understöden bygger man nya idrottsanläggningar och reparerar och förbättrar befintliga platser.

Med understöden för byggande av anläggningar för rekreationsändamål i naturen stöds projekt som förbättrar och ökar möjligheterna att röra sig i naturen. Understödet för rekreationsändamål är av engångsnatur.

Projekt som beviljades understöd kan ses via länkarna nedan.

Bygge av idrottsanläggningar: beviljade understöd efter region

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Understöd på totalt 4 475 411 beviljades 52 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Understöd på totalt 710 000 euro beviljades 10 projekt.

Regionförvaltningsverket i Lappland: Understöd på totalt 600 000 euro beviljades 9 projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Understöd på totalt 914 589 euro beviljades 9 projekt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Understöd på 2 167 000 euro beviljades 36 projekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Understöd på 770 000 euro beviljades 10 projekt.

Rekreationsändamål: beviljade understöd enligt region

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Understöd på 1 030 700 euro beviljades 20 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Understöd på 09 000 euro beviljades 6 projekt.

Regionförvaltningsverket i Lappland: Understöd på 70 100 euro beviljades 4 projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Understöd på 193 300 euro beviljades 4 projekt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Understöd på 409 998 euro beviljades 14 projekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Understöd på 145 000 euro beviljades 5 projekt.

Regionförvaltningsverkets understöd för fysiska aktiviteter

Regionförvaltningsverken beviljar årligen statsunderstöd för verksamhet för barn och unga, bibliotek och idrott. Understöden till olika motionsprojekt bidrar till att öka olika målgruppers fysiska aktivitet och välmående. Genom understöden förbättras även tillgången till idrottstjänster överallt i Finland.

Med understöden för bygge av idrottsanläggningar främjas i synnerhet bygge, reparation och förbättring av idrottsanläggningar som kan användas av stora användargrupper. Regionförvaltningsverket beviljar understöd för idrottsanläggningsprojekt vars budgeterade kostnader är högst 700 000 euro (moms 0 %).

Statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar kan sökas av regionförvaltningsverket före utgången av året innan bygget börjar. Understödet för 2023 kan sökas i slutet av 2022 i regionförvaltningens e-tjänst.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beslutar om understöd som beviljas för idrottsanläggningar vars kostnader överstiger 700 000 euro.
I år beviljade UKM ca 18 miljoner i understöd till 23 projekt.
UKM:s pressmeddelande 6.6.2022

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
överinspektör Marjo Forsman-Mäkelä, tfn 0295 016 556
överinspektör Sixten Wackström, tfn 0295 016 565

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör Matti Ruuska, tfn 0295 016 521

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland
överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum