Valtiokonttori

14 922 företag ansökte om kostandsstöd

Dela

Kostnadsstödets fjärde ansökningsomgång har upphört

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.

Under fjärde omgången har Statskontoret mottagit sammanlagt ungefär 14 922st ansökningar för kostnadsstöd. Detta är i medeltal 330ansökningar per dag. Antalet ansökningar minskade klart från den tredje stödomgången, då totala antalet ansökningar var 22 000.

Av de mottagna ansökningarna, har man 1.10. hanterat cirka 9 900. Den genomsnittliga hanteringstiden för ansökningar under ansökningsperioden har varit 8 dagar. Hanteringstiden för mer krävande ansökningar har varit så lång som månader.

Procentantalet av godkända ansökningar har fortsatt att stiga

Hittills har cirka 94miljoner euro betalats ut i kostnadsstöd under den fjärde omgången och beviljats ​​8062företag.

Under den fjärde ansökningsomgången har 81% av de sökande fått ett positivt beslut. Godkännandeprocenten är något högre än i föregående omgången, då 75% av ansökningarna godkändes.

De sektorer som fick mest stöd i denna omgång är inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, och sport-, fritids- och nöjesverksamhet. De sektorer som fick mest stöd har förblivit nästan desamma under alla ansökningsomgångar.

Landskapet Nyland har fått mest stöd.

Den aktuella statistiken om kostandsstöd ansökningar och hanteringstider hittar du på statistiksidan.

Man kunde också ansöka om stöd för icke täckta fasta kostnader

Samtidigt som kostnadsstödet ansöktes också stöd för icke täckta fasta kostnader. Ersättning för fasta icke täckta kostnader betalas till företag som har uppnått eller håller på att uppnå det av EU tidigare definierade maximibeloppet coronastöd på 1,8 miljoner euro och som därför inte kan beviljas mera kostnadsstöd.

Ansökningsperioden för denna stödform upphörde också den 30.9. Under ansökningsperioden mottogs 43ansökningar. Hittills har 1,67miljoner euro betalats ut. Statistik över stöd för icke täckta fasta kostnader finns på statistiksidan.

Det sista stödet som betalas i denna omfattning

Den upphörda kostnadsstödsomgången var den fjärde omgången av kostnadsstödsansökningar. Under alla fyra omgångarna har totalt 704miljoner euro i kostnadsstöd betalats ut. Största andelen av stödet betalades ut under den tredje omgången, då cirka 298 miljoner euro utbetalades.

Den upphörda kostnadsstödsomgången var förmodligen den sista omgången av kostnadsstöd i denna omfattning. "Kostnadsstöden var avsedda som en tillfällig insats för att hjälpa företag i coronasituationen. I takt med att situationen förbättrades har behovet av stöd minskat", säger Jyri Tapper, divisionschef.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Valtiokonttori on noin 350 asiantuntijan virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Valtiokonttori sijaitsee osoitteessa Sörnäisten rantatie 13.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum