Aluehallintovirasto

15 miljoner för uppsökande ungdomsarbete

Dela

Regionförvaltningsverkens understöd används för att anställa yrkespersoner inom uppsökande ungdomsarbete till kommunerna. För unga är verksamheten frivillig och de kan kontakta uppsökande ungdomsarbete med många vardagliga frågor.

I år har regionförvaltningsverken beviljat totalt cirka 15,3 miljoner euro i statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete. Understöd beviljades för sammanlagt 232 sökanden. De beviljade understöden används för yrkespersoners lönekostnader inom uppsökande ungdomsarbete. Understödsbeloppet per ett årsverke är 30 000 euro. Med understödsbeloppet som nu beviljades betalas totalt 500 årsverken.

Hjälp för unga inom privatlivet och officiella ärenden

Uppsökande ungdomsarbete stöder unga flexibelt i olika miljön. Verksamhetens hörnsten är att den är frivillig för ungdomarna. Enligt regionala samordnare inom uppsökande ungdomsarbete behöver unga ofta hjälp med att uträtta officiella ärenden och skyldigheter. Uppsökande ungdomsarbetare kan i viss mån hjälpa med att få arbete och slutföra läroplikten men sköter inte lagstadgade planer eller uppgifter som hör till dessa.

Sovari är en mätare av social förstärkning som mäter vilken genomslagskraft ungdomsverkstäderna och det uppsökande ungdomsarbetet har. På samma sätt visar resultaten från Sovari 2020 att unga förväntar sig att få hjälp av uppsökande ungdomsarbetare för uträttandet av myndighetsärenden, studier och för att söka arbete samt allmänna samtalsstöd. Den unga kan kända att det stöd hen fått är omfattande och det handlar inte bara om att sköta ärenden.

”Med hjälp av uppsökande ungdomsarbete har mina ärenden gått framåt.” Ensam skulle jag knappast ha fått någon förändring på ärenden. Det har funnits stöd för både problem i privatlivet och för officiella ärenden. Det är jättebra att uppsökande ungdomsarbete inte bara handlar om att fylla i arbetskraftsbyråns eller FPA:s ansökningar utan det är mycket, mycket mer. (Källa: Sovari 2020-enkätens resultat, Into ry.)

Nytt kontaktsystem stöder arbetet

Snart kan kontaktförfrågan till uppsökande ungdomsarbete göras via ett nytt informationssäkert system. Dessutom kan uppsökande ungdomsarbete fortfarande kontaktas med de medel som för närvarande används såsom med telefon. Med systemet som ska införas på hösten 2021 kan myndigheten, unga själv eller aktörer som arbetar med unga begära att någon från uppsökande ungdomsarbete tar kontakt med den unga. Begäran går till uppsökande ungdomsarbete i ungas hemkommun som tar kontakt med den unga så snart som möjligt.

Syftet med kontaktsystemet är att förbättra samarbetet mellan myndigheterna för att stödja unga på ett informationssäkert sätt. Myndigheten kan förmedla ungas identifikations- och kontaktuppgifter till uppsökande ungdomsarbete men inga andra uppgifter. Myndigheten måste samtidigt informera den unga om att kontaktförfrågan har gjorts.

Beviljade understöd efter region

Bakom länkarna ser du närmare uppgifter om vilka projekt som fick understöd i det aktuella regionförvaltningsverkets område:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Understöd beviljades totalt 4 927 4 300 euro till 50 sökande.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Understöd beviljades totalt 2 055 613 euro till 41 sökande.

Regionförvaltningsverket i Lappland: Understöd beviljades totalt 901 500 euro till 20 sökande.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Understöd beviljades totalt 1 670 000 euro till 37 sökande.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Understöd beviljades totalt 4 260 000 euro till 62 sökande.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Understöd beviljades totalt 1 500 000 till 22 sökande.

Understöd för uppsökande ungdomsarbete

Syftet med understödet är att förhindra utslagning bland unga. Målet med uppsökande ungdomsarbete är att nå ungdomar som behöver stöd och hjälpa dem att hitta den service och det stöd de behöver. Uppsökande ungdomsarbete är specialungdomsarbete som riktar sig till under 29-åringar som grundar sig på frivillighet och samarbete med den unga. Kommunerna ordnar uppsökande ungdomsarbete och verksamheten omfattar nästan hela Finland.

Regionförvaltningsverket beviljar understöd till exempel för ungdomsverkstäder, utveckling inom ungdomssektorn samt för regional fritidsverksamhet för barn och unga. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514

Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819 och överinspektör för ungdomsväsendet Annika, tfn 0295 018 817

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017652

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Valoisasta koronatilanteesta huolimatta Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta muistuttaa riskeistä etenkin massakokoontumisiin ja rajaliikenteeseen liittyen18.6.2021 10:47:29 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 17.6. kokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuvan ja muiden ajankohtaisten signaalien tarkastelun lisäksi Turvallisuuskomitean erikoistutkija Jouni Pousi kertoi valmiustoimikunnalle komitean ajankohtaisista kuulumisista ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyöstä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum