Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

15,6 miljoner euro till uppsökande ungdomsarbete

Dela

Tack var det uppsökande ungdomsarbetet kan varje ung person få det stöd han eller hon behöver i sin vardag eller hjälp med att planera sin framtid. Med understöden som regionförvaltningsverken beviljar kan kommunerna anställa uppsökande ungdomsarbetare.

Regionförvaltningsverken har i år beviljat totalt omkring 15,6 miljoner euro i statsunderstöd till uppsökande ungdomsarbete. Understöd beviljades sammanlagt 224 sökande. I kommunerna används de beviljade understöden till lönekostnaderna för uppsökande ungdomsarbetare. Understödsbeloppet per årsverke är 30 000 euro, vilket innebär att det beviljade beloppet alltså täcker sammanlagt mer än 500 årsverken.

Den uppsökande ungdomsarbetaren finns vid den ungas sida

Det uppsökande ungdomsarbetet är ett fostrande och bemötande arbete som stöder unga i deras utveckling. Syftet med arbetet är att alla unga ska få det stöd de behöver för sin utveckling, självständighetsprocess och delaktighet och att ingen ska lämnas utan hjälp. De uppsökande ungdomsarbetarna möter unga i åldern 15–28 år som behöver stöd i sin vardag eller hjälp med att planera framtiden. Verksamheten är alltid frivillig för de unga och baserar sig på deras egna mål.

Den uppsökande ungdomsarbetaren finns vid den ungas sida så länge som det behövs i olika faser som är viktiga i den ungas liv. Målet är att stärka den unga så att han eller hon upplever sig klara av olika slags situationer och är nöjd med sitt eget liv.

”Jag har fått hjälp med många olika saker och känner en större tillförsikt när jag får hjälp. Jag är väldigt tacksam för att den här servicen finns och är mycket säkrare inför framtiden när jag kan lita på att hjälpen alltid är nära och någon lyssnar på och respekterar mina önskemål.” (Källa: Resultaten av enkäten Sovari 2020, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry)

Mer om uppsökande ungdomsarbete i ny handbok

I den färska handboken för uppsökande ungdomsarbete (Etsivän nuorisotyön käsikirja 2022) besvaras frågan vad det uppsökande ungdomsarbetet i Finland är. Handboken behandlar arbetets värden och principer, dess mål och målgrupp, arbetssättet och yrkesrollen samt ledningen av arbetet och arbetets strukturer. Du hittar handboken på Into ry:s webbplats:

Etsivän nuorisotyön käsikirja (på finska)

Beviljade understöd enligt region

Bakom länkarna visas understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 54 sökande beviljades 5 434 100 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 38 sökande beviljades 1 773 418 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 20 sökande beviljades 882 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 31 sökande beviljades 1 860 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 60 sökande beviljades 4 195 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 21 sökande beviljades 1 500 000 euro.

Understöd till uppsökande ungdomsarbete

Syftet med understödet är att minska marginalisering bland unga. Det uppsökande ungdomsarbetet strävar efter att få kontakt med unga som behöver stöd och hjälpa dem att hitta den service de behöver. Kommunerna ordnar uppsökande ungdomsarbete och verksamheten omfattar nästan hela Finland.

Regionförvaltningsverken beviljar också understöd bl.a. till ungdomsverkstäder, utveckling av ungdomssektorn samt lokal hobbyverksamhet för barn och unga. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

Södra Finland: överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, överinspektör Liisa Sahi, tfn 0295 016 563, överinspektör Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686

Östra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514

Lappland: överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393

Sydvästra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

Västra och Inre Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Annika Palola, tfn 0295 018 817 (anträffbar från och med 23.5.2022), överinspektör Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

Norra Finland: överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017652

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Kuusamon Suurpetokeskuksen korjaamaan epäkohdat 31.8.2022 mennessä5.7.2022 13:54:14 EEST | Tiedote

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinten hyvinvointi ole enää tällä hetkellä välittömässä vaarassa, mutta havaitut epäkohdat on korjattava 31.8.2022 mennessä. Eläintarhalupaa ei peruta välittömästi. Aluehallintovirasto tekee lopullisen ratkaisunsa luvan peruuttamista koskevassa asiassa asetetun määräajan jälkeen.

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum