Aluehallintovirasto

17 miljoner euro för barn och ungas trevliga och avgiftsfria hobbyverksamhet

Dela

Regionförvaltningsverken har beviljat 17 miljoner euro 235 kommuner för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Understöd beviljades sammanlagt 226 projekt. Målet med understöden är att ordna en avgiftsfri hobby för barn och unga som de tycker om i samband med skoldagen. Med understödet möjliggörs hobbyer för läsåret 2021–2022. I valet av hobbyns innehåll hörs barnens och de ungas önskemål.

I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet strävar man efter att öka barns och ungas välbefinnande med hjälp av hobbyer. I modellens första skede deltar årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. Understöd beviljas kommuner, men dessutom kan representanter för både den privata och tredje sektorn ordna hobbyer. Syftet är att möjliggöra ordnandet av hobbyerna i ett nära samarbete mellan kommuner, idrottsföreningar, kulturaktörer, ungdomsorganisationer samt andra sammanslutningar som arbetar med barn och unga.

Undervisnings- och kulturministeriet har sammanställt en lista över dem som ordnar hobbyer på sin webbplats: Lista med kontaktinformation till hobbyaktörer (pdf, på finska)

Olika klubbar som stärker färdigheter inom idrott, musik och konst samt digitala färdigheter betonades i den hobbyläsording som utarbetats utgående från hörandet av barn och unga. Även lokala särdrag och hobbymöjligheter syntes i urvalet av hobbyer. Utöver att ordna hobbyer betonar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet också uppsökande hobbyverksamhet, vars mål är att få barn och unga som inte har någon hobby att delta i hobbyverksamhet. Kommunerna får genomföra uppsökande hobbyverksamhet på det sätt de anser bäst.

Beviljade bidrag för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet enligt område

Totalt delades 17 043 200 euro ut för att genomföra Finlandsmodellen. Nästan 25 miljoner euro i understöd ansöktes från regionförvaltningsverket. Bakom länkarna ser du stöden som regionförvaltningsverken beviljat i sina områden:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 51 sökande beviljades totalt 4 303 200 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 31 sökande beviljades totalt 1 561 600 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 16 sökande beviljades totalt 684 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 32 sökande beviljades totalt 2 377 600 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 70 sökande beviljades totalt 5 956 800 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 26 sökande beviljades totalt 2 160 000 euro.

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet, biblioteken och idrott. På webbplatsen aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

 

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Chef för kulturenheten Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537

Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538

Planerare Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517

Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

Regionförvaltningsverket i Lappland

Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Inspektör för ungdomsväsendet Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077

Planerare Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848

Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Planerare Tapio Taskinen tfn 0295 017 589

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sommarens badsäsong börjar - kommunala webbplatser ska ha uppdaterad information om de allmänna badstränderna11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt lagstiftningen ska badstrandens ägare eller innehavare - vanligen kommunen - upprätthålla väsentlig information på sin webbplats om de allmänna badstränderna. Regionförvaltningsverket samlar inom sitt område in förteckningar som kommunerna har lämnat över de allmänna badstränderna samt deras webbplatser. Den riksomfattande förteckningen publiceras på Valviras webbplats och levereras även till Europeiska kommissionen så att t.ex. resenärer kan få nytta av den.

Kesän uimakausi alkaa – kuntien sivuilla oltava ajantasainen tieto yleisistä uimarannoista11.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Lainsäädännön mukaan uimarannan omistajan tai haltijan – tyypillisesti kunnan – täytyy ylläpitää verkkosivuillaan keskeisiä tietoja yleisistä uimarannoista. Aluehallintovirasto kokoaa alueeltaan kuntien toimittaman yleisten uimarantojen luettelon ja näiden verkkosivuosoitteet. Valtakunnallinen luettelo julkaistaan Valviran verkkosivuilla ja toimitetaan myös Euroopan komissiolle mm. matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Muun muassa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ollaan lieventämässä ensi viikon alussa epidemiatilanteen parantumisen vuoksi - osassa Uuttamaata rajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan10.6.2021 16:56:07 EEST | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on rauhoittunut ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on linjannut leviämisvaiheessa olleen osan alueesta palanneen kiihtymisvaiheeseen. Tämän johdosta Etelä-Suomen aluehallintovirasto ryhtyy valmistelemaan päätöstä kokoontumisrajoitusten lieventämisestä. Lisäksi Itä-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa lukuun ottamatta Espoota ja Kauniaisia palaavat perustasolle, ja siellä kokoontumisrajoitukset ollaan kumoamassa kokonaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum