Helsingfors universitet

4 700 ansökningar till Helsingfors universitets internationella magisterprogram

Dela

Antalet sökande ökade med över en femtedel från året innan. Populärast bland programmen var Data Science och Environmental Change and Global Sustainability.

När ansökningstiden gick ut fredagen den 10 januari 2020 hade sammanlagt 4 704 ansökningar kommit in, vilket är 21 procent mer än föregående år. Antalet sökande har ökat tre år i rad, och är nu tre gånger större jämfört med 2017 när de internationella magisterprogrammen genomgick en reform.

De två populäraste programmen var Master’s Programme in Data Science och Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability, som bägge lockade 355 ansökningar. På tredje plats med 269 ansökningar kom Master’s Programme in Computer Science och på fjärde plats kom ett nytt program, Master’s Programme in Changing Education, med 263 ansökningar.

Ansökningarna kom från 128 olika länder (2019: 127 länder). Flest ansökningar efter Finland kom från Nigeria, Kina och Indien. Antalet ansökningar från Kina ökade med hela 65 procent från föregående år. Andelen ansökningar från Finland var 24 procent (2019: 26 %).

Andelen sökande som är skyldiga att betala läsårsavgift för att de kommer från länder utanför EU och EES var 62 procent (2019: 59 %). Innan läsårsavgifterna togs i bruk 2017 kom ca tre fjärdedelar av ansökningarna från utanför EU och EES. 81 procent av de betalningsskyldiga sökandena ansökte om stipendium.

Antalet sökande till universitetets första internationella kandidatprogram fördubblades

I samma antagning kunde man också söka till Helsingfors universitets första internationella kandidatprogram, Bachelor’s Programme in Science. Antagningen till programmet kompletteras senare, eftersom en del söker i den gemensamma ansökan. I den här antagningen kom det in 148 ansökningar till programmet, vilket är mer än dubbelt så många som föregående år.

– Fast programmet bara är inne på sitt andra år, ökar intresset för utbildningen världen över. Studenterna vid programmet blir spontant kontaktade av potentiella sökande som vill veta mera om studierna. Det finländska utbildningssystemet ter sig mycket attraktivt internationellt sett. Därför är det viktigt att potentiella sökande får veta att man kan studera fyra naturvetenskapliga ämnen på engelska inom ramen för ett finländskt kandidatprogram, säger professor Flyura Djurabekova som leder programmet Bachelor’s Programme in Science.

En mångkulturell grupp begåvade studenter

Chefen för Helsingfors universitets ansökningsservice Sini Saarenheimo gläder sig åt att utbildningsprogrammen intresserar allt fler. Målet är att fylla utbildningsprogrammen med så begåvade och motiverade studenter som möjligt. Därför strävar universitetet hela tiden efter att locka allt duktigare sökande.

– När det finns ett stort antal sökande att välja mellan har vi möjlighet att få sådana studenter som vi söker: begåvade människor från många olika kulturer, med potential att lösa globala utmaningar, säger Sini Saarenheimo.

Antagnings- och stipendiebesluten fattas i månadsskiftet mars–april, varefter de sökande meddelar huruvida de tar emot den erbjudna studieplatsen eller inte. Studierna börjar hösten 2020.

Antagningsstatistiken publiceras vecka 3

Kontakter

Ytterligare information:

Sini Saarenheimo, chef för Ansökningsservicen
sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840

Bilder

Om

Helsingfors universitet
Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet

+358 2941 911 (växel)http://www.helsinki.fi/

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Universitetet grundades 1640.

Följ Helsingfors universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingfors universitet

Barn till kvinnor som fått kortikosteroidbehandling under graviditeten löper större risk för utvecklings- och beteendestörningar20.5.2020 08:00:00 EESTTiedote

Kortikosteroidbehandling ges till gravida kvinnor om det finns en risk för prematur födsel och det är en av de mest effektiva behandlingarna som förbättrar prognosen för barnet. Enligt en forskningsstudie som gjorts vid Helsingfors och Uleåborgs universitet samt Institutet för hälsa och välfärd THL diagnosticeras barn som fått kortikosteroidbehandling oftare med störningar i den psykiska och emotionella utvecklingen samt beteendestörningar jämfört med andra barn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum