Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus: Rikoksesta epäiltyjen nimitiedot voidaan antaa

Jaa
Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamalla päätöksellä kumonnut keskusrikospoliisin päätöksen asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa.

Toimittaja on pyytänyt saada rikoksesta epäiltyjen nimet rikollisjärjestö United Brotherhoodia koskevien esitutkintapöytäkirjojen osalta. Keskusrikospoliisi ei ole 15.6.2020 tekemällä päätöksellään luovuttanut valittajalle nimitietoja niistä henkilöistä, joiden poliisi on epäillyt kuuluvan rikollisjärjestöön. Keskusrikospoliisi on perustellut päätöstään yksityisyyden suojaa koskevalla julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdalla sekä eduskunnan oikeusasiamiehen 23.11.2018 antamalla ratkaisulla. Toimittaja valitti keskusrikospoliisin päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen vaatien päätöksen kumoamista.

Päätöksessään Helsingin hallinto-oikeus toteaa, ettei Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ole antanut salassapitomääräystä nimitietojen osalta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa keskusrikospoliisi oli luovuttanut toiselle viranomaiselle tiedon henkilön kuulumisesta rikollisjärjestöön ilman lakiin perustuvaa syytä. Nyt ratkaistavana oleva asia eroaa siitä keskeisesti siten, että nyt kyse on oikeudenkäyntiasiakirjoina julkisiksi tulleiden esitutkintapöytäkirjojen julkisuudesta keskusrikospoliisin luovuttamina.

Julkisuusperiaatteen toteutumiseen, viranomaistoiminnan valvontaan ja kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyvien näkökohtien vuoksi olisi ongelmallista, mikäli julkisuuslain soveltaminen johtaisi siihen lopputulokseen, että järjestäytyneeseen rikollisryhmään kuuluvien henkilöiden nimitiedot saisivat muiden kansalaisten nimitietoihin nähden parempaa suojaa silloin kun rikokset on tehty osana rikollisjärjestön toimintaa tai muutoin rikollisjärjestön lukuun. Tämä johtaisi perustuslaissa turvatun yhdenvertaisen kohtelun vastaiseen seuraamukseen.

Ottaen huomioon oikeudenkäynnin korostettu julkisuus rikosasioissa ja esitutkinta-aineistoon sovellettava erityissäännös eli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 26 kohta lainsäätäjän tarkoituksena ei voida katsoa olleen, että sellaiset yksityiselämän piiriin kuuluvat rikosasiassa ei-arkaluonteisena pidettävät tiedot, joita on mainittu myös julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa, olisivat esitutkinta-asiakirjoihin liittyvinä salassa pidettäviä silloin, kun tällaisilla tiedoilla on merkitystä teon ja sitä seuraavan mahdollisen rangaistuksen arvioimisessa.

Keskusrikospoliisi ei ole voinut julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 32 kohdan perusteella kieltäytyä luovuttamasta nimitietoja henkilöistä, joiden keskusrikospoliisi epäilee kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisryhmään.

Päätös ei ole lainvoimainen. Päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Päätös H1491/2020 / Diaari 21026/2020

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol avgjorde de första besvären som gäller avregistrering av företag ur handelsregistret28.6.2024 10:00:22 EEST | Tiedote

Patent- och registerstyrelsen (PRS) stryker varje år tusentals företag ur handelsregistret på grund av bokslutshandlingar som saknas. Aktiebolag och andelslag ska på eget initiativ lämna in bokslutet till handelsregistret för varje räkenskapsperiod inom två månader från det att bokslutet har fastställts. Ett aktiebolag eller ett andelslag kan strykas ur handelsregistret om det trots PRS:s uppmaningar försummar sin plikt. Enligt PRS:s tidigare praxis kunde ett företag återregistreras i handelsregistret på ansökan om företaget lämnade in boksluten som saknades. Sedan år 2023 har PRS inte längre tagit emot begäran om återregistrering av företag i handelsregistret, utan PRS har hänvisat till att söka ändring i beslutet om avregistrering hos förvaltningsdomstolen. Tiotals besvär om dessa beslut är för närvarande anhängiga vid förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avslog besvären Ett aktiebolag överklagade till förvaltningsdomstolen beslutet med vilket aktiebolaget hade strukits ur ha

Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi ensimmäisiä valituksia, jotka koskivat yrityksen poistamista kaupparekisteristä28.6.2024 10:00:22 EEST | Tiedote

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa vuosittain tuhansia yrityksiä kaupparekisteristä puuttuvien tilinpäätösasiakirjojen vuoksi. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy oma-aloitteisesti ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakeyhtiö tai osuuskunta voidaan poistaa kaupparekisteristä, jos se laiminlyö velvollisuuden PRH:n kehotuksista huolimatta. PRH:n aiemman käytännön mukaan yritys on voitu hakemuksesta palauttaa kaupparekisteriin, jos se toimittaa puuttuvat tilinpäätökset. Vuodesta 2023 lähtien PRH ei ole enää vastaanottanut pyyntöjä yrityksen palauttamiseksi kaupparekisteriin, vaan ohjannut valittamaan poistamispäätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä vireillä kymmeniä valituksia näistä päätöksistä. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Osakeyhtiö valitti Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä, jolla se oli poistettu kaupparekisteristä, koska se ei ollut toimittanu

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde Finlands viltcentrals beslut om dispens för jakt på lodjur20.6.2024 10:00:05 EEST | Tiedote

Helsingfors förvaltningsdomstol har 19.6.2024 meddelat 16 beslut med vilka domstolen har upphävt Finlands viltcentrals beslut om dispens för stamvårdande jakt på lodjur. Förvaltningsdomstolen hade tidigare 22.11.2023 förbjudit verkställigheten av besluten. Enligt viltcentralens beslut var dispensernas syfte att ”engagera lokalsamhället i genomförandet av förvaltningsplanen för lodjursstammen genom att reglera lodjursstammens tillväxthastighet genom årliga ändringar i beskattningsnivån utifrån stammens utveckling”. Förvaltningsdomstolen ansåg med hänvisning till Europeiska unionens domstols förhandsavgörande C-674/17 och högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 2022:48 att det ovan nämnda syftet inte kunde ligga till grund för att bevilja dispens. Av besluten om dispens framgick inte heller att lodjursstammens beteende eller storlek lokalt skulle ha orsakat sådana konkreta problem för acceptansen av lodjursstammen, utifrån vilka dispenser borde ha beviljats. Därför hade viltcentralen in

Helsingin hallinto-oikeus kumosi ilveksen metsästystä koskevat Suomen riistakeskuksen poikkeuslupapäätökset20.6.2024 10:00:05 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on 19.6.2024 antamillaan 16 päätöksellä kumonnut Suomen riistakeskuksen tekemät ilveksen kannanhoidollista metsästystä koskevat päätökset. Hallinto-oikeus oli aiemmin 22.11.2023 antamillaan välipäätöksillä kieltänyt päätösten täytäntöönpanon. Riistakeskuksen päätöksissä poikkeusluvilla tavoitelluksi päämääräksi oli esitetty ”paikallisyhteisön sitouttaminen ilveskannan suotuisan suojelun tason säilyttämiseen toteuttamalla ilveskannan hoitosuunnitelmaa ilveskannan kasvunopeutta säätelemällä vuosittaisilla verotustason muutoksilla kannan kehityksen mukaan”. Hallinto-oikeus katsoi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon C-674/17 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2022:48 viitaten, että mainittu päämäärä ei ollut voinut olla perusteena poikkeuslupien myöntämiselle. Poikkeuslupapäätöksistä ei ilmennyt myöskään, että ilveksen suojelun hyväksyttävyydelle olisi aiheutunut paikallisesti kannan käyttäytymisestä tai suuruudesta sellaisia konkreettisia ongelmi

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut om utnämning av direktören för Nationella audiovisuella institutet10.6.2024 10:00:21 EEST | Tiedote

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde undervisnings- och kulturministeriets beslut att utnämna Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audivisuella institutet (KAVI). Beslutet upphävdes på grund av besvär från tre andra personer som sökt tjänsten. I besvären hänvisades bland annat till att den som utsetts till tjänsten inte uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten, att meritjämförelsen hade gjorts felaktigt och att beslutet i strid med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män diskriminerat en man som var sökande. I statsrådets förordning om Nationella audiovisuella institutet omfattar direktörens behörighetskrav bland annat förtrogenhet med ämbetsverkets verksamhetsområde. Förvaltningsrättens majoritet ansåg att Vanhatalo inte hade någon förtrogenhet med KAVI:s verksamhetsområde och därmed kunde hon inte utnämnas till posten som KAVI:s direktör. Ministeriet hade överskridit sin prövningsrätt och beslutet stred därför mot lagen. Förvaltningsdomstolen bedömde också den me

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye