Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Purmo vindkraftspark (Österbotten)

Dela
ABO Wind Ab planerar en vindkraftspark med högst 44 vindkraftverk i Purmoområdet i Pedersöre kommun. I den aktuella miljökonsekvensbedömningen granskas vindkraftverk med en total höjd på 250 och 300 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är högst 10 MW.

Avsikten är att projektet ska kopplas till riksnätet med en 30 kilometer lång 400 kV:s kraftledning, som byggs från projektområdet till Sandås elstation i Nykarlebyområdet.I fråga om elöverföringen granskas tre olika sträckningar.

Under samrådet om MKB-programmet som den projektansvarige har gjort upp lämnades sammanlagt 107 utlåtanden, åsikter och expertkommentarer till NTM-centralen.I flera åsikter framfördes oro i synnerhet om elöverföringsalternativet som går genom Jeppo bycentrum och om vindkraftverkens konsekvenser för människornas levnadsförhållanden, trivsel och hälsa.NTM-centralen förutsätter att såväl vindkraftverkens som elöverföringens konsekvenser för människorna och landskapet beaktas.Eftersom det finns flera andra projekt som planeras i närområdet, bör i synnerhet konsekvenserna för bosättningen som ligger mellan de olika projekten beaktas i bedömningen.I fråga om konsekvenserna för naturen bör bedömningen av projektets konsekvenser för flyttfåglarna grunda sig på ett tillräckligt antal terrängdagar.

Projektområdet ligger inte i ett vindkraftsområde enligt Österbottens landskapsplan 2040, varför NTM-centralen anser att det är motiverat att utöka granskningen med ett alternativ som inte hindrar verkställandet av landskapsplanen.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/purmovindkraftMKB

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Elina Venetjoki, tfn. 0295 016 403

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum