HUS

Förhandsmeddelande: HUS-sammanslutningens styrelsemöte hålls 26.9.2022

Dela
HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder måndagen den 26.9.2022 kl. 8.30. Mötets föredragningslista är publicerad på HUS webbplats.

Social- och hälsovårdsreformen är en av de viktigaste administrativa reformerna i Finlands historia. I början av 2023 är HUS en del av Nylands särlösning, där HUS-sammanslutningen ägs av Nylands fyra välfärdsområden och Helsingfors stad. HUS har ansvar för att ordna den krävande specialiserade sjukvården och dess tjänster. Finansieringen av HUS verksamhet kommer via Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad.

Under 2022 är HUS-sammanslutningens styrelses enda uppgift att bereda HUS budget för 2023. Vid mötet informeras styrelsen om läget gällande beredningen.

HUS-sammanslutningens stämma godkände HUS budgetram på sitt möte den 7.7.2022. Den fastställda budgetramen var cirka 95 miljoner euro lägre än HUS förslag, vilket förutsätter att ett betydande anpassningsprogram bereds. På mötet behandlas möjliga åtgärder för att hållas inom budgetramen. Budgeten och ekonomiplanen behandlas också på HUS-sammanslutningens styrelsemöten den 24.10 och 14.11, och HUS stämma beslutar om budgeten för 2023 i december. Budgeten för 2023 bereds så att ett nollresultat ska uppnås.

För styrelsen presenteras också HUS-sammanslutningens investeringsplan för åren 2023-2026. Planen baserar sig på investeringar som främjar strategin, det nuvarande och kommande befolkningsunderlaget samt på behoven att utveckla verksamheten. Den kommande investeringsperioden styrs av social- och hälsovårdsreformen, varvid HUS-sammanslutningen inte längre kommer att ha självständig rätt till långfristig upplåning utan investeringarna begränsas av en av statsrådet fastställd fullmakt att uppta lån. Investeringsplanens projekt har i betydande grad prioriterats.

Nyckelord

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum