Espoon kaupunki - Esbo stad

Nämnden Svenska rum fastställde arbets- och lovtider för nästa läsår

Dela
På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för läsåret 2023–2024 i Esbo.

Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande:

  • Höstterminen: torsdag 10.8.2023 - fredag 22.12.2023
  • Höstlov: måndag 16.10.2023 - fredag 20.10.2023 (vecka 42)
  • Jullov: lördag 23.12.2023 - söndag 7.1.2024
  • Vårterminen: måndag 8.1.2024 - lördag 1.6.2024
  • Sportlov: måndag 19.2.2024 - fredag 23.2.2024 (vecka 8)

Antalet arbetsdagar under läsåret är 188. Grundskolorna och gymnasiet har möjlighet att anhålla om att byta ut en arbetsdag mot en arbetslördag. Under arbetslördagen följs arbetsordningen för den dagen som byts ut. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 31.5.2024.  Abiturienternas sista arbetsdag är torsdag 8.2.2024.

Uppföljning av ekonomin och strategin

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del sektorn för fostran och lärandes uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.10.2022.

Inkomstmålet förväntas överskrida det budgeterade med 0,2 milj. euro då staden till följd av eftermiddagsverksamhetens konkurrensutsättning från början av hösten erhåller klientavgifterna för all eftermiddagsverksamhet och även på grund av att de erhållna understöden överskrider det budgeterade.

Verksamhetsutgifterna förväntas underskrida det budgeterade med 1,3 milj. euro. Vid uppgörandet av budgeten har beaktats de tidigarelagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. År 2021 uppgick de på förhand gjorda inbesparingarna till 0,5 milj. euro och vårterminen 2022 till 0,3 milj. euro. Lokalhyrorna underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro då lokalerna i Alberga skola delvis utnyttjats av andra resultatenheter. Anslagen reserverade för det avgiftsfria andra stadiet underskrider det budgeterade med 0,2 milj. euro. Därtill har användningen av småbarnspedagogikens hemvårdsstöd minskat med 0,2 milj. euro jämfört med det budgeterade och året innan. Förändringen i anordnandet av eftermiddagsverksamheten medför att utgifterna för eftermiddagsverksamheten ökar med 0,2 milj. euro - dels på grund av att inkomstfallet kompenseras till producenterna och dels för att verksamheten blir något dyrare än tidigare.

Ytterligare information

Föredragningslistor och möteshandlingar
Mer information om nämnden Svenska rum

Nyckelord

Kontakter

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kouluissa vietetään juhlaviikkoa 75-vuotiaan kouluruokailun kunniaksi 2. – 6.10.202328.9.2023 10:14:29 EEST | Tiedote

Espoo Catering Oy juhlistaa tätä upeaa innovaatiota Kouluruoka 75 -juhlaviikolla Espoon kouluissa. Juhlaviikon tarkoituksena on kertoa espoolaisille koululaisille kouluruoan historiasta, herättää ylpeyttä kouluruoasta ja osallistaa oppilaat kehittämään tulevaisuuden kouluruokaa. Espoo Catering tarjoilee juhlaviikon aikana suosikkiruokia eri vuosikymmeniltä ja viikko huipentuu perjantaina tarjottavaan juhla-ateriaan. Viikon aikana oppilaat voivat myös äänestää viikon parhaan ruoan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum