Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Rekrytering som liknar inhyrning av personal lämpar sig inte för socialarbetare inom barnskyddet

Dela
Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påminner om inhyrning av personal. I dessa situationer kan en socialarbetare samtidigt ha stått i ett juridiskt förhållande till två olika aktörer: den som tillhandahåller offentliga tjänster och den privata aktören. Ett sådant arrangemang försvagar förtroendet för myndighetsverksamheten och förverkligandet av barnets intresse inom barnskyddet.
Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet i början av nästa år, om att de inte ens delvis kan delegera de skyldigheter som hör till myndighetsarbetsgivaren på en utomstående part. Utövningen av offentlig makt ska vara obunden. Socialarbetaren handlar under tjänsteansvar och utövar offentlig makt. Hen har huvudansvar för förverkligandet av barnets intresse, beredningen av barnskyddsärenden, planeringen av tjänster och genomförandet av dem.

Hög personalomsättning utgör en risk för tjänstens kvalitet, informationsförmedlingen, kompetensutvärderingen och introduktionen. Välfärdsområdena ska utnyttja alla möjliga medel för att besätta samtliga ordinarie tjänster som socialarbetare. Korta tjänsteförhållanden för socialarbetare äventyrar kontinuiteten för barnskyddets socialarbete och försvagar uppkomsten av ett konfidentiellt klientförhållande. Välfärdsområdet ska säkerställa barnskyddets kvalitet och att lagstiftningen iakttas vid rekryteringen av socialarbetare.

Nyckelord

Kontakter

Valvira, jurist Päivi Vuorinen, tfn 0295 209 402
Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, ledande överinspektör Sari Husa, tfn 0295 017 361
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, överinspektör för socialvården Satu Syrjälä, tfn 0295 016 944
Regionförvaltningsverket i Lappland, överinspektör för socialvården Marjut Aikio, tfn 0295 017 384
Regionförvaltningsverket för Sydvästra Finland, överinspektör för socialvården Sini Virtanen, tfn 0295 018 017
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, överinspektör Päivi Ahvenus, tfn 0295 018 575
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, jurist Pirjo Mäkeläinen, tfn 0295 017 580

Bilder

Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur31.3.2023 11:05:18 EEST | Tiedote

När minimidimensioneringen av personal enligt äldreomsorgslagen ökar från början av april är det möjligt att öka antalet omsorgsassistenter vid vårdhem. Minimidimensioneringen av personal som deltar i direkt klientarbete är från den 1 april 2023 0,65 anställda per klient, varvid det nya riktgivande antalet omsorgsassistenter enligt tillsynsmyndigheternas åsikt kan vara cirka två anställda per tio klienter. Ett arbetsskift kan omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum