Vaasan kaupunki - Vasa stad

Elöverföring planeras till batterifabriksområdet GigaVaasa

Dela
Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 16.1 beviljande till EPV Alueverkko Oy av en planeringsreservering för en elstation på batterifabriksområdet GigaVaasa. När elstationen förverkligas är den en av batterifabriksområdets mest centrala mervärdestjänster, med vilken en tillräcklig eldistribution för kommande aktörer på fabriksområdet möjliggörs.
Bild: Kind Company
Bild: Kind Company

När GigaVaasa-industriklustret färdigställs kommer det att vara stort även i nordisk skala. Det behövs mycket eleffekt till området, och därtill ska systemet tåla vanliga, enskilda fel i nätet och bortfall av en felande komponent utan att det leder till avbrott i produktionen eller förbrukningen, eller till följdfel.

EPV har börjat utveckla en modell där man går vidare i etapper, genom vilka man säkerställer behövliga tjänster för de elanslutningar som krävs. På området byggs först en 110 kV dubbelledning och Långskogens elstation, till vilken de första aktörerna som etablerar sig kan ansluta sig och få den eleffekt de behöver. I etapp två och tre byggs elöverföringen ut vartefter som området utvidgas. Redan nu har det reserverats plats och rutter för elöverföring i hela det framtida området.

– GigaVaasa-området som byggs upp i Långskogen i Vasa kommer att vara ett mycket betydande förbrukningsobjekt. EPV Alueverkko har inlett planeringen och tillståndsprocessen för området för att i tillräcklig grad kunna tillgodose elöverföringsbehovet för kommande aktörer på industriområdet. Till exempel har vi för placering och utvidgning av elstationen ansökt om reservering av 40 000 m2obrutet område, vilket skulle göra det möjligt att tillgodose hela GigaVaasa-industriområdets behov av eldistribution, säger EPV Alueverkkos verkställande direktör Jukka Rajala.

– När elstationen förverkligas är den en av batteriindustriområdets viktigaste mervärdestjänster, eftersom batteriindustrins produktionsfaser är energiintensiva och beroende av obruten leverans av elenergi, konstaterar stadsmiljödirektör Markku Järvelä från Vasa stad.

Elstationen ansluter till det nationella elnätet bland annat vid Fingrids elstation i Toby där en betydande utvidgning slutförs.

 

Nyckelord

Kontakter

Jukka Rajala, verkställande direktör, EPV Alueverkko, tfn 010 5055 038

Bilder

Bild: Kind Company
Bild: Kind Company
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

I Vasa, Nordens energihuvudstad, är det lätt att vara lycklig. 

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete inleds: delta i planeringen!27.9.2023 10:48:46 EEST | Tiedote

Sandös och Inre hamnens detaljplanearbete påbörjas. Planens program för deltagande och bedömning är framlagt 27.9 – 11.10.2023. Med hjälp av programmet frågar man om åsikter angående detaljplanens målsättningar samt berättar närmare om hur planarbetet framskrider. Samtidigt är en nätenkät öppen, genom vilken man samlar in bakgrundsfakta till detaljplaneändringen och planering i anslutningen till den.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum