Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesrådet diskuterar Rysslands anfallskrig mot Ukraina, västra Balkan och Afrikas horn

Dela
EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet i Bryssel den 22 maj. Finland representeras av utrikesminister Pekka Haavisto.

Utrikesrådet fortsätter diskussionen om Rysslands anfallskrig mot Ukraina. På agendan står bland annat EU:s fortsatta stöd till Ukraina, sanktionerna och hur kringgående av sanktionerna kan förhindras. Därtill ska ministrarna diskutera frågor kring ansvarsskyldighet och Ukrainas fredsplan.

Utrikesministrarna ska diskutera det aktuella läget på västra Balkan. Förändringarna i det utrikes- och säkerhetspolitiska läget i Europa har visat hur viktiga relationerna mellan EU och västra Balkan är.

”I det rådande geopolitiska läget är det speciellt viktigt att våra partner på västra Balkan delar EU:s värden. Vi måste öka vårt samarbete kring motverkan av hybridhot, cybersäkerhet, skyddet av kritisk infrastruktur och åtgärderna mot informationspåverkan”, säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Utrikesrådet diskuterar läget på Afrikas horn, bland annat situationen i Sudan, Etiopien och Somalia.

”Finland stöder insatserna för att medla fred i Sudan. Nu måste man utnyttja alla tänkbara kanaler. Olika demokratiska och fredliga grupper samt civilsamhället bör också inkluderas i diskussionerna”, anser minister Haavisto.

Under aktuella ärenden diskuterar ministrarna även läget i Centralasien och Tunisien.

Sex utrikesministrar från västra Balkan deltar i lunchmötet i samband med utrikesrådet. 

Ytterligare information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492 
  • Lauri Hirvonen, Europakorrespondent, chef för enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn +358 295 350 063
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi