Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetsboken för anpassad motion och idrott är kommunernas nya verktyg för att främja jämlikhet

Dela

Arbetsboken för anpassad motion, som utarbetats i samarbete mellan Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS), har utvecklats som ett hjälpmedel för kommunerna för att stödja fysisk aktivitet för personer med funktionsvariation. Målet med arbetsboken är att stödja likvärdig tillgång till idrottstjänster och jämlika möjligheter för medborgarna att leva ett aktivt liv. Då arbetsboken publiceras ordnas ett webbseminarium som är öppet för alla den 30 maj 2023 kl. 9–11.

Med anpassad motion avses att innehållet i idrottstjänsten anpassas till deltagarnas funktionsförmåga. På grund av mental eller fysisk skada, sjukdom eller funktionsvariation är det svårt för upp till 15 procent av befolkningen, dvs. nästan en miljon finländare, att delta i den motion som erbjuds majoritetsbefolkningen.

Med hjälp av arbetsboken som nu publiceras vill man stöda kommunerna i att ordna anpassade idrotts- och motionstjänster. Utöver idrottsväsendet i kommunerna är målgrupperna för arbetsboken många: skolväsendet och småbarnspedagogiken, äldreomsorgen och handikappservicen som välfärdsområdena producerar, tredje sektorn, medborgar- och arbetarinstituten samt serviceproducenterna inom den privata sektorn.

I arbetsboken presenteras vilka delområden och innehåll som det lönar sig att beakta vid planeringen. Utöver efterfrågan, resurser, mål och samarbetsmodeller ska både tidsperspektivet och uppföljningen av framstegen slås fast. Att fylla i den bifogade tabellen hjälper helt konkret att komma i gång med planeringen.

Pilotprojektet växer till ett riksomfattande projekt

Arbetsboken kan också utnyttjas vid bedömningen av kommunens nuvarande praxis – allt behöver absolut inte göras om, utan det lönar sig att bevara det som fungerar. En kartläggning av nuläget är ett utmärkt första steg.

Efter publiceringen finns arbetsboken tillgänglig också för alla andra kommuner än pilotkommunerna. Idrottsvetenskapliga sällskapets projekt SOPIVA (2023-2026) hjälper avgiftsfritt kommunerna att använda arbetsboken. Regionförvaltningsverkets och Idrottsvetenskapliga sällskapets önskan är att kommunerna under den kommande höstperioden ska samla så många erfarenheter som möjligt som grund för gemensamt lärande och vidareutveckling.

Anmälan till webbseminarieutbildningen är öppen till 29.5 kl.12. https://avi.fi/sv/evenemang-och-utbildning

Mer information:

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum