Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för maj 2023: Vattenföringen har minskat under maj månad (landskapen i Österbotten)

Dela
I början av maj var vattenföringen ännu ganska stor och vattenytorna i insjöarna låg högt efter vårflödet. Maj månad var ganska regnfattig, vilket ledde till att vattenföringen i åarna minskade uppenbart före slutet av månaden. I slutet av maj månad låg vattenytorna i de reglerade sjöarna nära vanliga försommarnivåer.
Lappfjärds å vid Perusvägen.
Lappfjärds å vid Perusvägen.

Vattenstånd och vattenföring i vattendragen 

I början av maj var vattenföringen ännu ganska stor och vattenytorna i insjöarna låg högt efter vårflödet.Maj månad var ganska regnfattig, vilket ledde till att vattenföringen i åarna minskade uppenbart före slutet av månaden.I slutet av maj månad låg vattenytorna i de reglerade sjöarna nära vanliga försommarnivåer.

I Perho å var vårens högvattenflöde störst i början av maj.I Tunkkari i Vetil var vattenföringen 121 m3/s vid första maj, vilket är större än det genomsnittliga årliga högvattenflödet på 93 m3/s.I slutet av maj var vattenföringen i Tunkkari bara 9 m3/s.I slutet av maj låg vattenytorna i de konstgjorda sjöarna längs Perho å nära vanliga senvårsnivåer.

I Esse ås nedre lopp vid Herrfors kraftverk var vattenflödet 53 m3/s på första maj, vilket är uppenbart större än vårens genomsnittliga högvattenflöde på 36 m3/s.I slutet av maj var vattenföringen vid Herrfors 12 m3/s.Vattenståndet i Lappajärvi steg som högst till cirka 20 cm över målzonen i början av maj.I slutet av maj låg vattenståndet i Lappajärvi cirka 10 cm över målzonen.

I Lappo ås nedre lopp var vattenföringen i början av maj 190 m3/s.Före slutet av maj sjönk vattenföringen till nivån 17 m3/s.Vattenytan i Kuortaneenjärvi låg som högst på nivån N43+76,69 m i början av maj. Före slutet av maj månad sjönk Kuortaneenjärvi med cirka en meter och stannade på en nivå som ligger nära vanliga försommarnivåer.Även vattenytan i den konstgjorda sjön Hirvijärvi steg i början av maj högre än vanligt och en del av vattnet i Nurmonjoki avtappades längs Nurmonjoki förbi Hirvijärvi.

I Kyro älvs nedre lopp var vattenföringen i början av maj 184 m3/s.Före slutet av maj sjönk vattenföringen till 17 m3/s.Vattenytorna i de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi steg under den första veckan i maj till vanliga försommarnivåer.

Även vattenföringen i de mindre åarna längs kusten minskade uppenbart under maj månad.Vårflödet i Kronoby å var som störst 50 m3/s i månadsskiftet april-maj.Vattenföringen var klart större än det genomsnittliga högvattenflödet under våren som ligger på 38 m3/s.I slutet av maj var vattenföringen i bara 4 m3/s.I början av maj hade vattenföringen i Österbottens sydligaste å Lappfjärds å minskat avsevärt från den högsta nivån i april.I Lappfjärds ås nedre lopp var vattenföringen 34 m3/s vid första maj och 5 m3/s i slutet av maj.

Olägenheterna på grund av försurning blev mindre än väntat

Vårens antågande och minskningen av vattenflödet påverkade vattenkvaliteten i åarna.När vårflödet sjönk minskade också partikel- och närsaltshalterna i åarna jämfört med läget i april.De högsta närsaltshalterna uppmättes i den kraftigast belastade Närpes å, där halterna också ökade mot slutet av månaden.I övriga åar hölls koncentrationerna på en ganska jämn nivå hela månaden.De lägsta närsaltshalterna mättes i Lappfjärds å-Storå.I åvattnen var försurningsläget skäligt under hela maj.pH-värdet i de stora åarna varierade mellan 5,6 och 6,9.De lägsta pH-värdena uppmättes i början av månaden i Lappo å (5,6) och Närpes å (5,9).I några mindre åar längs kusten konstaterades olägenheter på grund av försurning.Låga pH-värden på 4,6–5,0 mättes i Solf å, Vörå å, Lehmäjoki och Toby-Laihela å.

Grundvattenytorna sjunker

Grundvattnet låg som högst i början av månaden.Markens vattenlagringskapacitet är full på våren, vilket är typiskt, och det syns bland annat i att vattnet ligger högt i dikena.Vattnet har runnit från marken ut i diken och andra vattendrag.I början av växtperioden har dessutom vattenmängden som växterna behöver ökat och när vädret blir varmare ökar avdunstningen, vilket gjorde att grundvattenytorna började sjunka i mitten av månaden.Fenomenet är normalt och inträffar varje år.Det förväntas att grundvattenytan sjunker ända fram till hösten.På de riksomfattande stationerna för grundvattenkontroll ligger grundvattenstånden i stort sett på genomsnittet för tidpunkten.

Nyckelord

Kontakter

Mer information på webben:
Vattenprognoser och varningar (vatten.fi): https://www.vesi.fi/sv/karttapalvelu/
Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi): http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/lsu.htm


Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:


• Vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
• Specialforskare Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vattenkvalitet)
• Överinspektör Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (grundvattnen)
• Gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956 0295 027 956

Bilder

Lappfjärds å vid Perusvägen.
Lappfjärds å vid Perusvägen.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om MKB-beskrivningen för Freyr Battery Finland Oy:s CAM-fabrik i Vasa (Österbotten)25.9.2023 12:00:00 EEST | Tiedote

Freyr Battery Finland Oy planerar att bygga CAM-fabriken på Långskogens industriområde på en tomt som ligger öster om Vasa flygplats, cirka 8 kilometer från centrum av Vasa mot sydost. Litiumjärnfosfat (LFP) som tillverkas vid fabriken är ett katodaktivt material (CAM = cathode active material) som används i battericeller. Målet är att fabriken ska tillverka 20 000–60 000 ton LFP-material per år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum