HAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseoHAM Helsingin taidemuseo

Helsingforsbiennalen 2023 öppnas för allmänheten söndagen 11.6 på Skanslandet och HAM Helsingfors konstmuseum

Dela

Samtidskonstevenemanget presenterar omkring 30 internationella konstnärer och konstnärsgrupper. Helsingforsbiennalen 2023 behandlar vår tids brännande frågor genom konsten, som förlusterna av den biologiska mångfalden, de politiska konflikterna och effekterna av den nya tekniken. Underrubriken “Nya riktningar kan uppstå” syftar på ett alternativt sätt att leva i och förstå världen – samt föreställa sig andra möjliga framtider. Ungefär hälften av verken är helt nya i sitt slag och skapade speciellt för utställningsplatserna. Helheten omfattar till exempel installationer, skulpturer, videoverk, performance och verkhelheter som överskrider gränserna mellan olika konstarter.

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen:  

"Vi är stolta över vår internationella biennal, som ger oss möjligheten att visa upp vår stads kulturella rikedom och dess vitalitet för världen. I år är Helsingforsbiennalen ännu starkare närvarande för människorna runt om i Helsingfors, så att alla helsingforsbor och besökare har möjlighet att uppleva konst och inspireras av den. Konsten och kulturen är en stor resurs och källa till stolthet för Helsingfors. Genom att ta konsten till stadens centrum kan vi väcka diskussioner och stärka gemenskapen, inkluderingen och kreativiteten – helt enkelt framhålla de värden som Helsingfors stad grundas på." 

Arja Miller, chef för HAM Helsingfors konstmuseum:   

"Helsingforsbiennalen, som nu anordnas för andra gången, har etablerat sig som en integrerad del av verksamheten på HAM Helsingfors konstmuseum. Biennalen är på samma gång ett ambitiöst internationellt och ett genuint lokalt evenemang. Det är en gemensam kraftsamling av staden, som HAM har byggt upp för medborgarna i samarbete med dess olika sektorer.  

De globala utmaningarna, som förlusten av den biologiska mångfalden och den akuta klimatkrisen påverkar oss alla. Nu behöver vi nya sätt att förstå och observera,samt få svar på utmanande frågor. Konstnärer har en speciell förmåga att ge ny form åt historien, platserna, känslorna och tankarna. Vi har nu större anledning än tidigare att vända oss till konsten och konstnärerna och studera på djupet hur de ser på nutiden och skapar framtiden genom sina verk. På det här sättet, tror jag, att nya perspektiv, insikter, och ibland tröst, kan förmedlas till varje biennalbesökare." 

Helsingforsbiennalen 2023 kan upplevas på Skanslandet och HAM Helsingfors konstmuseum samt på andra håll i staden

Helsingforsbiennalen visar verk av ett 30-tal internationella konstnärer och konstnärsgrupper på två olika huvudscener: Skanslandet och HAM Helsingfors konstmuseum. Därutöver kan konstverk upplevas på olika platser runt om i staden. Biennalen 2023 tar upp vår tids brännande frågor och underrubriken “Nya riktningar kan uppstå”  syftar på ett alternativt sätt att leva i världen och förstå den – samt kunna föreställa sig andra möjliga framtider. Helheten omfattar till exempel installationer, skulpturer, videoverk, performance och onlinekonstverk samt verkhelheter som överlappar olika konstarter. 

Biennalen kan återigen upplevas på Skanslandet i Helsingfors, ett tidigare militärområde, som numera är det mångsidigaste natur- och rekreationsområdet i den vackra skärgård som omger Helsingfors. På Skanslandet visas ett 15-tal konstverk, placerade både utomhus och i de historiska krutkällarna. Verken för en intensiv dialog med öns miljö och dess unika ekosystem. 

Kuratorn för Helsingforsbiennalen 2023 Joasia Krysa: 

"Biennalen utgår från Skanslandet, utifrån den regenerativa energin i de biologiskt mångfaldiga landskapen samt data som behandlas algoritmiskt. Den hämtar influenser från olika källor – naturvetenskapen och kosmologin, det övernaturliga och den artificiella intelligensen, datavetenskapen och sciencefictionlitteraturen, människors och icke-människors betydelsebildningar, aktiviteterna hos kännande och andra varelser i världen – för att hitta betingelser där nya riktningar kan uppstå." 

Suzanne Treisters Technoshamanic Systems belägna i en trästuga på Skanslandet presenterar mikrokosmiska antikoloniala utkast och teknisk-spiritualistiska föreställningar om alternativa framtider där jordklotet räddas och kosmos befolkas. Parallellt med akvarellerna inne i stugan visas på ön även ett konstverk skapat med hjälp av förstärkt verklighet, eller AR-teknik, som får Treisters visioner att sväva högt uppe i skyn. 

Jenna Sutelas verk Dammhjärna består av en vattenfylld bronsskål formad efter konstnärens huvud. När man gnider skålen börjar den “sjunga”. Skålens vibrationer och de ljud som konstnären genererat med hjälp av maskininlärningsteknik börjar då att samspela med varandra. Tillsammans skapar de ett ljudlandskap som i stort kommer från signaler som samlats in från en mer omfattande miljö än Skanslandet, t.ex. ljud som sprids från yttre rymden och havsbotten. 

I utställningslokalerna på HAM Helsingfors konstmuseum, de stora välvda salarna, visas verk av Diana Policarpo, Bita Razavi, Tabita Razaire och Tuula Närhinen. Razavis verk som utforskar olika länders politiska och koloniala strukturer representerade Estland på Venedigbiennalen 2022. Policarpos installation omfattar massiva, stenliknande skulpturer, med videoverk och ljudfiler infällda i stenarna. I sina verk utforskar Policarpo människornas vana att behandla världen som om den vore deras egendom. Med sitt verk Deep Time Deposits: Tidal Impressions of the River Thames (2020) skildrar den finska miljökonstpionjären Tuula Närhinen floden som en cyklisk tidsmaskin och ett av naturen format arkiv över människolivet.  Tabita Rezaires videoinstallation Deep Down Tidal utforskar vattnets kraft som ett gränssnitt för kommunikation. I sin verksamhet som konstnär, bonde, yogalärare och doula vill Rezaire uttrycka det gudomliga i sig själv och andra. Dineo Seshee Bopape realiserar sin offentliga skulptur Jag minns Mama, inspirerad av reklamskyltar, på Salutorget i Helsingfors. Verket, som är skapat av packad jord, stenar och andra naturmaterial, söker en väg att minnas genom såväl personliga som delade familjehistorier. 

Biennalens event lyfter bland annat fram Skanslandets nattfjärilar och öns nya mytologi

Helsingforsbiennalens huvudutställning på Skanslandet kompletteras under hela sommaren av konstnärernas event och verk för publikdeltagande, performance, workshopar och samtal.  

Tillsammans med Lau Nau och Sami Tallberg skapar Lotta Petronella  ett multidisciplinärt konstverk för biennalen, där helande sång och näringsintag interagerar med Skanslandets olika invånare, som öns otaliga fjärilsarter. Verkets delar består bland annat av ett apotek med vilda växter, en kör, inspelningar av nattfjärilar gjorda på Skanslandet samt en minnesfest för Ilma Lindgren som genom sitt handlande tryggade allemansrätten i Finland, dvs. allas rätt att få njuta av Finlands natur och leta efter föda i naturen, oavsett vem som är ägare till området. Laments är en serie erfarenhetsbaserade körframträdanden av Lotta Petronella på Skanslandet; att sjunga och sörja tillsammans innebär kollektivt helande för konstnären. Under biennalen genomför Lotta Petronella även 28 individuella orakelläsningar.   

Danielle Brathwaite-Shirley bjuder in biennalbesökarna att delta i en rollspelsföreställning och installation där de får möta Skanslandets nya mytologi. Hon tar med deltagarna på en resa där vi får möta gestalter och scenarier som styr gemensamma beslutsprocesser. Gestalterna finns i form av fysiska skulpturer på ön och man kan också lyssna på deras bakgrundshistorier online. I sina verk flätar Brathwaite-Shirley samman levd erfarenhet med fiktion för att återberätta svarta transpersoners berättelser. 

Koreografen Sonya Lindfors nya samarbetsprojekt common moves – erövring av det offentliga rummet genom enkel koreografi – ifrågasätter vår förståelse av vad som är gemensamt och universellt (vad som inte är underrepresenterat eller marginaliserat). Eventet som äger rum på olika platser runt om i Helsingfors fokuserar på frågor om representation och maktstrukturer, svarthet och kroppspolitik, samt spekulativa framtider och drömmen om avkolonisering. Det tar fasta på lokala frågor och diskussioner och genomförs i samarbete med BIPOC (svarta, inhemska och färgade) konstnärer och volontärer från Helsingfors.  

Golden Snail Opera (Gyllene snäckoperan, 2017) spelas med liveartister i juni och augusti på centralbiblioteket Ode. Anna Tsing, Yen-ling Tsai, Isabelle Carbonelle och Joelle Chevrier har realiserat en biologiskt mångfaldig föreställning influerad av Yilan-operan, där ljudet av sniglar, vatten, fåglar och andra varelser också ingår. Verket, som kombinerar video och performativ text, tar upp odlingen av äppelsnäckor. 1979 började man importera dem från Argentina till Taiwan, där man planerade att börja odla ätbara sniglar. Idag är de risböndernas värsta fiende såväl i Taiwan som över hela Asien. Traditionellt har snäckorna utrotats med gifter, men nu plockar en ny generation bönder i Yilan dem för hand och försöker få så mycket information om dem som möjligt så att risodlingarna kan bidra till den biologiska mångfalden.  

Biennalens kuratoriella partner har också varit med i skapandet av programmet. Forskargruppen för Critical Environmental Data har tagit fram en sexdelad Ljudguide till stadens natur som kan upplevas på olika håll i Helsingfors och online. Museum of Impossible Forms anordnar en föreläsningsserie på kulturcentret Stoa samt en sommarskola, med kvällsföreläsningar och samtal öppna för allmänheten. De studerande på Aalto-universitetets masterprogram ViCCA (Visual Cultures, Curating and Contemporary Art) anordnar en serie evenemang som tar upp biennalens teman. I programmet ingår även en webbplats skapad av en A.I.-enhet, där HAM Helsingfors konstmuseum samlingar kopplas ihop med olika maskininlärningstekniker. Kärnpunkten utgörs av en karta med hjälp av vilken besökarna kan studera stadens konstsamling ur ett A.I.-perspektiv och omdesignad av enheten.  

Helsingforsbiennalen har ett nära samarbete med Helsingfors skolor och Helsingfors kulturhus

Helsingforsbiennalen har också ett nära samarbete med skolorna. Under sommaren visas filmer på kulturhusen i Helsingfors som biennalens kurator Joasia Krysa  valt ut ur HAM:s samlingar. Undervisningsmaterial ingår i helheten. Målgruppen för filmföreställningarna är elever i årskurserna 7-9. 

För eleverna i årskurserna 1-6 har ett interaktivt läromedel tagits fram där man beger sig ut på äventyr på ön i jakt på vattenandens hemligheter. Materialet har producerats i samarbete med branschfolk inom pedagogik och utbildning samt elever. 

Femteklassare i Helsingfors får besöka biennalen som en del av grundutbildningens kulturstig. Guidade visningar och workshopar för skolelever anordnas på HAM Helsingfors konstmuseums biennalutställning. 

Läs mer om Helsingforsbiennalens program här. Du hittar alla evenemang i evenemangskalendern på webbplatsen. 

PRESSBILDER Lösenord: HB21media

Helsingforsbiennalen 2023 är kuraterad av Joasia Krysa och producerad av HAM Helsingfors konstmuseum.  

Konstnärerna på Helsingforsbiennalen är:  

Matti Aikio (Sápmi) * 
Ahmed Al-Nawas & Minna Henriksson (FI) * 
Dineo Seshee Bopape (ZA) 
Danielle Brathwaite-Shirley (UK/DE) 
Golden Snail Opera (Anna Tsing, Yen-ling Tsai, Isabelle Carbonell, & Joelle Chevrier) (TW/FR/US) 
Alma Heikkilä (FI) * 
INTERPRT (NO) * 
Keiken (UK) * 
Sonya Lindfors (CM/FI) * 
Lotta Petronella samt Sami Tallberg & Lau Nau (FI) * 
Asunción Molinos Gordo (ES) 
Tuula Närhinen (FI) 
PHOSfate (SH/FI) 
Diana Policarpo (PR) 
Sepideh Rahaa (IR/FI) 
Bita Razavi (FI/IR/EE) 
RED FOREST (UA/UK/US/MX/DE/FI/ZA) * 
Remedies (Sasha Huber & Petri Saarikko) (CH/FI) * 
Tabita Rezaire (FR) 
Emilija Škarnulytė (LT) * 
Yehwan Song (KR) * 
Jenna Sutela (FI) 
Suzanne Treister (UK) 
Adrián Villar Rojas (AR) * 
Zheng Mahler (HK) 

*ny beställning 

Info för besökare 

Helsingforsbiennalen presenterar omkring 30 konstnärer eller konstnärsgrupper från såväl Finland som runt om i världen. Huvudsakliga evenemangsplatser på årets Helsingforsbiennal är Skanslandet och HAM Helsingfors konstmuseum. Därutöver är konstverken och övriga biennalprogram utspridda på olika platser i staden. 

Öppettider 

Helsingforsbiennalen på Skanslandet 11.6–17.9 
må stängt 
ti-sö kl. 11–18 

(öppet midsommarhelgen 23-25.6 och Helsingforsdagen 12.6) 

Helsingforsbiennalen på HAM Helsingfors konstmuseum 11.6–22.10 
må stängt 
ti kl. 10–17.30 
on-sö kl. 11.30–19 

(stängt midsommarhelgen 23-25.6, öppet Helsingforsdagen 12.6 kl. 11.30–19) 

Museets entréavgift till utställningen på HAM. Utställningen på Skanslandet är gratis. Den reguljära sjötrafiken är avgiftsbelagd. 
 
Helsingforsbiennalens gratisdagar infaller sista fredagen i juni, juli och augusti. Den reguljära sjötrafikens gratisbiljetter möjliggörs i juni och juli av Helsingfors stad och i augusti av S-gruppen. Besökarantalet per dag på Skanslandet är begränsat till 2 200 personer. Bokningen av reguljärtrafiken öppnar en vecka innan. 

Sjötrafiken 

För den reguljära trafiken svarar FRS Finland. Man kan resa till Skanslandet från Salutorget och Fiskehamnen. 

Den reguljära trafiken från Salutorget avgår från Helsingforsbiennalens paviljong, 
som ligger bredvid Gamla Saluhallen. Resan med färja tar omkring 20 minuter. Färjorna ankommer till Lotsgården och avgår från Torpedviken på Skanslandet. Färjebiljetter kan köpas online och i biljettförsäljningen i Helsingforsbiennalens paviljong.  

FRS Finland trafikerar också ringlinjen från Fiskehamnen till Skanslandet, Sveaborg och Lonna 22.5–17.9 2023.  Färjebiljetter kan köpas online

Man kan också komma till Skanslandet med egen båt. Det finns 50 båtplatser i gästhamnen i Torpedviken. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Helsingforsbiennalen

Helsingforsbiennalen är ett vart annat år återkommande internationellt evenemang för samtidskonst som ordnas andra gången på sommaren 2023. HAM Helsingfors konstmuseum ansvarar för produktion och kuratering av Biennalen. Helsingforsbiennalen är en del av Helsingfors stadsstrategi 2021–2025.   

Huvudsamarbetspartner på Helsingforsbiennalen 2023 är Forststyrelsen, S-gruppen och Clear Channel, samarbetspartner är också Saastamoinen stiftelsen.

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

Blanca de la Torre and Kati Kivinen announced as head curators of Helsinki Biennial 202514.9.2023 16:15:00 EEST | Press release

Helsinki Biennial announces the appointment of Blanca de la Torre and Kati Kivinen as head curators of its third edition, taking place in summer 2025. The biennial continues to promote and commission thought-provoking, ambitious international contemporary art while making connections between artists from Finland and around the world. Helsinki Biennial is strongly committed to responsible exhibition-making.

Blanca de la Torre ja Kati Kivinen valittu vuoden 2025 Helsinki Biennaalin pääkuraattoreiksi14.9.2023 16:15:00 EEST | Tiedote

Vuoden 2025 Helsinki Biennaalin pääkuraattoreiksi on nimitetty Blanca de la Torre ja Kati Kivinen. Kansainvälinen nykytaidetapahtuma järjestetään kolmatta kertaa kesällä 2025, ja se tuo jälleen yhteen taiteilijoita Suomesta ja maailmalta. Biennaali on sitoutunut ajatuksia herättävän, kunnianhimoisen taiteen esittämiseen ja vastuulliseen tapaan tuottaa taidetta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum