Työterveyslaitos

The exposure of the Finnish population to semivolatile organic compounds (SVOCs) studied in an extensive review

Share
The experts of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and Finnish Institute for Health and Welfare (THL) have drawn up a review about the latest research data of the Finnish population’s exposure to semivolatile organic compounds (SVOCs) and the health risks related to the exposure to these compounds. No similar reviews have been previously carried out in Finland.SVOCs include a wide range of chemicals that are used in various consumer products and materials as coating agents, softeners and fire retardants, for example. According to the review, the exposure of the Finnish population to the studied SVOCs is, in general, at an acceptable level.

Press release of The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) and  the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) 

6 June 2023

People are exposed to SVOCs through various routes and sources. Diet is usually the most important source of exposure. Exposure through house dust and indoor air is estimated to be significantly lower. However, the proportions of different sources of overall exposure vary in accordance with the exposed demographic group. For example, the proportion of exposure to certain SVOCs through the respiratory tract may be higher among small children, smokers and occupationally exposed workers.

Products and materials used in indoor environments that contain SVOCs include, for example, electrical and electronic equipment, various plastic products, furniture, interior textiles, cosmetic and hygienic products and building materials. This review assessed the research data related to indoor environments, in particular.

Common SVOC groups with health issues were selected for the review

Six broad substance groups were selected for the review. These substances are common ingredients of consumer products and materials or they are currently discussed widely due to the health issues related to them. The substance groups are brominated fire retardants (BFRs), organophosphorus flame retardants (OPFRs), per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), chlorinated paraffins (CPs), phthalates and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).

The exposure of the Finnish population to SVOCs is, in general, at an acceptable level, but regular monitoring is needed

According to the review, the exposure of the Finnish population to SVOCs is, in general, at an acceptable level. According to current assessment, exposure to phthalates, BFRs, OPFRs, CPs or PAHs does not cause a significant health risk to the Finnish population. However,more data on the exposure of children and young people and the combined effects of the compounds is needed. Moreover, the exposure of general population should be monitored regularly.

Exposure to PFASs may pose a health risk to a part of the Finnish population

PFASs are a large group of substances used, for example, in interior textiles, technical clothing, non-stick surfaces of cookware, paint and electrical and electronic equipment. In a proportion of Finns the PFAS exposure exceeds the health-based guidance values. However, it is difficult to assess the exposure more closely as the latest exposure data on the general population in Finland is nearly ten years old.  

“PFASs are studied extensively in Europe at the moment, and THL is releasing new data on children's exposure in Finland shortly,” says Senior Researcher Merja Korkalainen from THL.

According to the most recent risk assessment, the exposure of 14% of young people in Europe is higher than the health-based guidance value set for the sum of four key PFAS compounds.

“However, it must be noted that exceeding health-based guidance values does not directly result in adverse health effects, but the likelihood of those effects will slowly start to increase. Moreover, guidance values include a safety margin that takes into account the uncertainties in risk assessment, providing thus additional safety,” adds Korkalainen.

More restrictions for harmful compounds to be introduced in Europe

“The research and risk assessment of chemicals and their combined effects is active in Europe,” says Senior Specialist Kaisa Wallenius from FIOH.

“Various compounds that are known to be harmful are restricted in the EU. Due to the restrictions, the concentrations of several phthalates, PFASs and BFRs have started to decline in human biomonitoring studies. New restrictions are also being prepared partly proactively even if there is no full certainty about health or environmental risks.”

FIOH and THL will arrange a webinar about the SVOC review in September.

The Finnish Institute of Occupational Healthand Finnish Institute for Health and Welfare carried out the review on semivolatile organic compounds (SVOCs) as part of the Finnish Indoor Air and Health Programme. No similar reviews have been previously carried out in Finland. The Finnish Indoor Air and Health Programme aims to improve health and well-being by reducing indoor environment issues in Finland. The programme is co-ordinated by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) and actively contributed to by FIOH, Filha ry, the Organisation for Respiratory Health in Finland, the Finnish Allergy, Skin and Asthma Federation and the Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate. The programme will implement the means to promote health and well-being set by the Government’s Healthy Premises 2028 programme.

Review (in Finnish): Sisäympäristöissä esiintyvät puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC). Väestön altistuminen ja terveysriskit .
Kaisa Wallenius, Merja Korkalainen, Simo Porras, Hanna Hovi, Siri Holma, Suvi Ahtinen, Jani Koponen, Kati Huttunen, Panu Rantakokko
Finnish Institute of Occupational Health and Finnish Institute for Health and Welfare 2023

Further information

Kaisa Wallenius, Senior Specialist, Finnish Institute of Occupational Health, tel. +358 (0)50 514 5993, kaisa.wallenius[at]ttl.fi

Merja Korkalainen, Senior Researcher, Finnish Institute for Health and Welfare, tel. +358 (0)29 524 6318, merja.korkalainen[at]thl.fi

Panu Rantakokko, Research Manager, Finnish Institute for Health and Welfare, tel. +358 (0)29 524 6395, panu.rantakokko[at]thl.fi

Keywords

Contacts

Links

About Työterveyslaitos

Työterveyslaitos
Työterveyslaitos
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

+35830 474 1https://www.ttl.fi/

Well-being through work

The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) researches, develops and specializes in well-being at work. It promotes occupational health and safety and the well-being of workers. It is an independent institution under public law, working under the administrative sector of the Ministry of Social Affairs and Health. It has five regional offices, and its headquarters are in Helsinki. The number of personnel is about 500.

For the media | Finnish Institute of Occupational Health (ttl.fi)

 

Subscribe to releases from Työterveyslaitos

Subscribe to all the latest releases from Työterveyslaitos by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Työterveyslaitos

Kutsu: Mitä tutkimus kertoo vanhemmista työntekijöistä ja työurien pidentämisestä?18.9.2023 08:15:00 EEST | Kutsu

Työterveyslaitos järjestää Työpuntari-tilaisuuden perjantaina 27. lokakuuta Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla. Julkaisemme yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin liittyviä poimintoja Miten Suomi voi? -tutkimuksesta. Lisäksi esittelemme ilmiöt, joiden vuoksi moni konkari jää liian aikaisin sivuun työelämästä. Luvassa on eri tutkimuksista nousevia ratkaisuja työurien pidentämiseen sekä näkökulmia konkareiden mahdollisuuksiin työelämässä.

Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.

Tutkimus: Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen pelastaa työkyvyn15.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Työterveyslaitoksen Ärsytysastma-hankkeessa on laadittu konkreettisia ohjeita työterveyshuolloille ja korkean riskin työpaikoille siitä, mikä auttaa ammattiastman tunnistamista, ehkäisyä ja hoitoa. Ohjeet perustuvat kansainvälisesti laajaan tutkimusaineistoon. Suomessa altistuu arviolta tuhansia työntekijöitä hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille, jotka voivat aiheuttaa toiminta- ja työkykyä sekä elämänlaatua heikentävän ammattiastman.

Study: Prevention and identification of irritant-induced asthma protects work ability15.9.2023 08:30:00 EEST | Press release

The Irritant-induced Asthma project of the Finnish Institute of Occupational Health drew up practical guidelines that help occupational health services and high-risk workplaces identify, prevent and treat occupational asthma. The guidelines are based on internationally extensive research data. It is estimated that in Finland tens of thousands of employees are exposed to substances that cause significant irritation to the respiratory tract and can cause occupational asthma, which can decrease functional and work ability as well as quality of life.

Stöd för arbetsförmågan ska ges även i problemsituationer med inomhusluften14.9.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Frågor om arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften borde behandlas likadant som i andra situationer på arbetsplatsen. Frågan om arbetsförmågan borde tas upp till diskussion på ett objektivt och modigt sätt och i ett så tidigt skede som möjligt. Arbetshälsoinstitutets experter har i samråd med representanterna för arbetsplatserna utarbetat en handlingsmodell för stödjande av arbetsförmågan i problemsituationer med inomhusluften och anvisningar om hur modellen ska tillämpas på arbetsplatsen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom