Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesien kunnostus ja hoito vauhdissa Pohjois-Pohjanmaalla

Jaa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avusti alkuvuonna uusia kunnostus- ja vesienhoitohankkeita 387 500 eurolla (13 kpl). Lisäksi rahoitettiin laaja-alaisia maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeita eri puolille Suomea. Näistä kolme merkittävää (valtion avustus 421 000 €) ovat Pohjois-Pohjanmaalla. Vesistöjen käytön ja hoidon parantamiseen ELY-keskus osoitti lisäksi 194 580 euroa Oulujoen ja Oulujärven moninaiskäytön sekä Vattenfall-ympäristörahan puitesopimuksista. Valtion toteuttamina hankkeina puolestaan valmistuu useita purokunnostuksia eri puolilla maakuntaa, toteutetaan kalateiden suunnittelua ja tarkkailua sekä ohjataan ympäristövirtaamaa vanhoihin jokiuomiin.
Kunnostuskohteilta tarvitaan kattavasti pohjatietoja. Purokunnostuskohteen koekalastusta Oulun Kylmäojalla.
Kunnostuskohteilta tarvitaan kattavasti pohjatietoja. Purokunnostuskohteen koekalastusta Oulun Kylmäojalla.

Vesien- ja merenhoidon hankkeet ja muut kunnostukset Pohjois-Pohjanmaalla

Vesistön käyttöä parantavia hankkeita lukuun ottamatta kaikki käynnistyvät toimet ovat Oulujoen-Iijoen 2022–2027 vesienhoitosuunnitelman mukaisia hankkeita alueilla, missä vesistöjen ekologinen tila on hyvää huonompi tai riskissä heikentyä. Oman alueen vesistöjen tilaan ja suunniteltuihin toimiin voi käydä tutustumassa vesienhoidon toimenpideohjelmien valtakunnallisessa tietopalvelussa. Joukossa on sekä suunnittelu- että toteutushankkeita.

Kalajoen vesienhoitoryhmä toimii vesien hyväksi jatkamalla 10-vuotista taivaltaan uudessa hankkeessaan. Hamarissa puro solisee - ja kala kuohuissa nousee, viitasammakot sivusta seuraavat -hanke tähtää mm. kaupunkipuron toteutukseen ja kalankulun mahdollistamiseen Hamarin voimalaitoksen ohitse.

Pyhäjoen vesistö ry laatii yleis- ja rakennussuunnitelmia maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentämiseksi koskien Pyhäjokea ja sen sivu-uomia sekä paikantaa alueen vesistökuormituksen keskeisimpiä kohteita. Yhdistys on sen taustalla toimivien alueen kuntien kanssa käynnistänyt myös vaelluskalojen kulun parantamisen yleissuunnittelun.

Siikajoen vesistökunnostusverkosto käynnisti myös toimintansa. Hankkeita edistämään on palkattu koordinaattori elokuusta lähtien. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tukee yhteistyössä alueen kuntien kanssa verkostoa ja sen hankkeita.

Raahessa Piehinkijoen varrella sekä Lappastenjärvien alueella tehdään vesiensuojelu- ja kunnostustöitä ja järven kunnostuksia jatketaan mm. Haapaveden Isolla Vatjusjärvellä ja Iin Särkijärvellä. Suunnittelu- ja selvityshankkeita käynnistyy mm. Oulujärven Soutulahdella ja Rokuan rehevillä järvillä, Nivalan Erkkisjärvellä, Siikalatvan Mulkuanjärvellä sekä Oulujoella Laukan alueella.

Oulun Hupisaarten sekä Oulujoen sivujokien kalaston hoitoa ja seurantaa jatketaan. Kunnostustoimia ja -suunnittelua tehdään mm. Saarelanputaalla ja Oulujärven Soiluanniemessä. ELY-keskuksen toimesta valmistuneiden Siikajoen Ruukin- ja Lämsänkosken kalateiden kuntoa tarkkaillaan, minkä ohella päivitetään Kortteisen kalatien suunnitelmia ja varmistetaan Haapajärven Kuonanjoen ympäristövirtaama. Purokunnostuksia ja niiden suunnittelua toteutetaan mm. Iin Liesojalla ja Muhojoella, Sievin Petäjäojalla, Oulun Kylmäojalla ja Ylikiimingin Haaraojalla.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia laaditaan mm. Pyhännällä ja Iissä. Tarkoituksena on turvata suunnitelma-alueiden pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina alueen muuta maankäyttöä tarpeettomasti rajoittamatta. Tarkoitus on selvittää ja tarkentaa tietoa alueiden nykyisistä riskikohteista ja -toiminnoista ja esittää toimenpiteet, joilla turvataan pohjaveden laadun ja määrän säilyminen hyvänä tulevaisuudessa.

”Viime vuosien panostus vesien hoidon ja kunnostuksen volyymin kasvattamisessa näkyy. Paikallisia ja alueellisia toimijoita ja osaajia on enemmän verrattuna 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, josta lähdettiin. Erityisesti hankkeiden monipuolisuus luo uskoa – vesien tilan tai käytön parantamiseksi ei riitä yhden palapelin kokoaminen, vaan tarvitaan useiden laajojen rakentamista jo pelkästään yhdessä vesistössä. Toivottavasti myös rahoitus säilyy, ja tekijät jaksavat jatkossakin – myös tarkkailla toimiensa vaikutusta. Vesistöjen kunnostuksessa saadaan vain harvoin pikavoittoja”, vesienhoitoryhmän päällikkö Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistäviä hankkeita Pohjois-Pohjanmaalla

Valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitusta kohdistui eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Ylivieskan kaupunki mm. viivyttää vesiensuojelurakenteiden avulla Katajanojan valuma-alueen vesiä luontaisesti edistäen samalla vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteita sekä parantaen laajalti ojitetun valuma-alueen luonnon monimuotoisuutta.

ProAgria Oulu Oy mm. suunnittelee ja toteuttaa 2–3 kpl Pohjois-Pohjanmaan olosuhteisiin ja haasteisiin vastaavaa vesienhallinnan esimerkkikohdetta turvevaltaisille alueille. Lisäksi panostetaan vesienhallinnan ja -hoidon viestintään ja tuotetaan toteuttajille malli toimien rahoitukseen ja toteutukseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. maitotilojen kanssa.

Oulun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeessa puolestaan selvitetään turvepelloilla pohjaveden pinnankorkeuden hallintamahdollisuuksia valuma-aluetasoisella tarkastelulla ja paikkatietoaineistoa hyödyntäen.

Rahoitushaku käynnistyy syksyllä

Lokakuussa käynnistyy avustushaku, jossa rahoitusta voi hakea vesien- ja merenhoidon sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan suunnittelu- ja kunnostushankkeisiin. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti Oulujoen-Iijoen 2022–2027 vesienhoitosuunnitelman mukaisiin hankkeisiin. Millaisiin toimiin avustusta voidaan myöntää kannattaa kysyä ELY-keskukselta ennen hakua ja tutustua vesienhoitosuunnitelmaan vesienhoidon toimenpideohjelmien valtakunnallisessa tietopalvelussa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesistökunnostukset:
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426
Anne Korhonen, ympäristöasiantuntija p. 0295 038414
Maa- ja metsätalouden vesienhallinta:
Essi Hillgren, ympäristöasiantuntija, p. 0295 022 022
Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija, p. 0295 037 089
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Kunnostuskohteilta tarvitaan kattavasti pohjatietoja. Purokunnostuskohteen koekalastusta Oulun Kylmäojalla.
Kunnostuskohteilta tarvitaan kattavasti pohjatietoja. Purokunnostuskohteen koekalastusta Oulun Kylmäojalla.
Lataa
Vesistökunnostusaktiivisuus on 10 vuoden ajanjaksolla Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut. Kuvissa on esitetty valmistuneiden hankkeiden määrät 3-vuotisjaksoilla. Viimeisen jakson hankkeista useat ovat vielä keskeneräisiä, eivätkä ne ole mukana aineistossa. (Kuvat: Juhani Aho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lähde: vesistöhankkeiden tietojärjestelmä VESTY).
Vesistökunnostusaktiivisuus on 10 vuoden ajanjaksolla Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut. Kuvissa on esitetty valmistuneiden hankkeiden määrät 3-vuotisjaksoilla. Viimeisen jakson hankkeista useat ovat vielä keskeneräisiä, eivätkä ne ole mukana aineistossa. (Kuvat: Juhani Aho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lähde: vesistöhankkeiden tietojärjestelmä VESTY).
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina – alan kehittämiseen kaivataan uusia avauksia22.9.2023 13:22:01 EEST | Tiedote

Euroopan unionin luomutuotannon päivää juhlitaan lauantaina 23.9.2023 toista kertaa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan luomutuotanto on tärkeä osa kestävää ruokajärjestelmää ja huoltovarmuutta. Lisäksi se ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Luomutuotannossa ei käytetä kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita, joten luomu ei ole ulkomaisten tuotantopanosten varassa.

Lähiruokapäivänä 9.9. Pohjois-Pohjanmaalla kuusi käyntikohdetta4.9.2023 13:34:34 EEST | Tiedote

Mistä suomalainen ruoka tulee? Millaisia tuotteita Pohjois-Pohjanmaalla tuotetaan? Mitä muuta mielenkiintoista maaseudulta löytyy? Muun muassa näihin kysymyksiin voit saada vastauksen valtakunnallisen Lähiruokapäivän tapahtumissa lauantaina 9.9.2023! Pohjois-Pohjanmaalla on mukana ainakin kuusi Lähiruokapäivän käyntikohdetta – kohteita voi tulla enemmänkin, sillä järjestäjäksi saa ilmoittautua tapahtumapäivään saakka.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme