HUS

Kön till hjärtoperationer för barn har förkortats

Dela
Kön till hjärtoperationer för barn vid Nya barnsjukhuset har kunnat förkortas med olika åtgärder. Enstaka familjer har för sitt barn valt hjärtoperation vid Rigshospitalet i Köpenhamn.
Kön till hjärtoperationer för barn har förkortats. @HUS
Kön till hjärtoperationer för barn har förkortats. @HUS

I nuläget står 69 hjärtbarn i Nya barnsjukhusets operationskö. Ännu vid senaste årsskifte var 110 barn i kö.

”De förkortade hjärtköerna är utöver de vidtagna åtgärderna ett resultat av den låga nativiteten och en naturlig variation i patientsituationen. Vi har också prioriterat hjärtoperationer för sådana patienter vars intensivvårdsfas är så kort som möjligt”, berättar HUS linjedirektör för barnkirurgi Jukka Salminen.

 Den nationella försörjningsberedskapen och operativa beredskapen kräver att man på pediatriska intensivvårdsavdelningen Dalen permanent kan hålla 12 intensivvårdsplatser öppna. För närvarande är åtta vårdplatser öppna.

”Det akuta problemet har lättat. Hjärtköerna för barn har förkortats och vi har lyckats rekrytera sjukskötare till våra intensivvårdsavdelningar. Vårt mål är att alla vakanser för intensivvårdsskötare ska vara tillsatta, 12 intensivvårdsplatser ska vara öppna permanent, högst 50 barn ska finnas i hjärtkön och att inte ett enda av dem ska ha köat i mer än en månad till operation”, summerar direktör för HUS Sjukvård för barn och unga Jari Petäjä.

I den kampanj som vi nyligen genomförde för att rekrytera intensivvårdsskötare fick vi ett tiotal skötare till HUS neonatala och pediatriska intensivvårdsenheter.

”Intensivvårdsskötarens arbete är specialiserad sjukvård där det finns ypperliga möjligheter till professionell utveckling”, säger Outi Simonen, överskötare vid HUS Sjukvård för barn och unga.

En del av familjerna är intresserade av hjärtoperation i Danmark

Möjlighet till operation i Köpenhamn har under de senaste två månaderna erbjudits barnpatienter som har hjärtfel eller en hjärtsjukdom som kräver hjärtoperation, men inte är omedelbart livshotande. Brev till cirka tjugo familjer sändes i slutet av mars.

”Enstaka familjer har valt att söka vård i Danmark för sitt barn som väntar på hjärtoperation. Nordiskt samarbete och att finslipa praxisen för den är värdefullt och om det genomförs behärskat bidrar det till samarbete genom vilket vi ökar den operativa beredskapen för båda sjukhusen”, berättar direktören för verksamhetsområdet Petäjä.

Information till patienterna om operationstidpunkten och kallelse till operationen förs i samarbete mellan Nya barnsjukhuset och Rigshospitalet. Rigshospitalet använder en finsk- eller svenskspråkig tolk då de kallar till operation och familjen får information som översatts till finska eller svenska om händelser under vårdperioden.

För mer information:

verksamhetsdirektör Jari Petäjä, HUS Sjukvård för barn och unga, tfn 050 428 66 30 jari.petaja@hus.fi

ordföranden för intensivvårdsgruppen, linjedirektör för barnkirurgi Jukka Salminen, HUS Sjukvård för barn och unga, tfn 050 427 2316 jukka.salminen@hus.fi

överskötare Outi Simonen, HUS Sjukvård för barn och unga, tfn 050 428 4712 outi.simonen@hus.fi

Bakgrund:

Vårdkön till hjärtoperationen för barn avvecklas med många olika metoder. Våra tidigare pressmeddelanden om ämnet:

6.6.2023
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till verksamhetsmodell genom vilken en del av de prematura förlossningarna styrs till andra universitetssjukhus | HU
3.5.2023
Universitetssjukhusen strävar efter att trygga intensivvården för barn genom fortbildning | HUS
27.3.2023
Nya barnsjukhuset tillfrågar familjer om deras villighet att låta sina barn hjärtopereras i de nordiska länderna | HUS
29.12.2022
Intensivvårdskapaciteten för barn och samarbetet mellan universitetssjukhusen bör ökas| HUS
19.10.2022
HUS selvittää lasten tehohoidon saatavuuden yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden kanssa | HUS (på finska)

Nyckelord

Bilder

Kön till hjärtoperationer för barn har förkortats. @HUS
Kön till hjärtoperationer för barn har förkortats. @HUS
Ladda ned bild

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum