Seta RySeta Ry

Frikyrkliga och lutherska pastorer rekommenderar en ny nätkurs som redskap i mötet med regnbågspersoner

Dela

Människor som tillhör en sexuell eller könsminoritet förblir osynliga i många församlingar. Regnbågsföreningen Malkus har därför publicerat en gratis nätkurs som kan ge trossamfundens ansvarspersoner ett nytt perspektiv i mötet med regnbågspersoner i församlingen. Kursen försöker inte ändra trossamfundens syn på äktenskapet, utan ger verktyg för ett uppbyggande möte med regnbågspersoner.

Projektchef Hanna-Leena Autio berättar att hon fått uppmuntrande feedback från olika trosgemenskapers ansvarspersoner. Foto Inkeri Kinnunen.
Projektchef Hanna-Leena Autio berättar att hon fått uppmuntrande feedback från olika trosgemenskapers ansvarspersoner. Foto Inkeri Kinnunen.

Projektet Tillgång
Pressmeddelande 8.6.2023

Sammanfattning:

  • Församlingsmedlemmar som tillhör en sexuell eller könsminoritet förblir osynliga i många församlingar.
  • Regnbågsföreningen Malkus har gett ut en gratis nätkurs  som kan hjälpa ansvarspersoner i trossamfunden i bemötandet av regnbågspersoner. Kursen försöker inte ändra samfundens syn på äktenskapet, utan ger verktyg att möta regnbågspersoner med respekt. Kursmaterialet beskriver handlingssätt som är skadliga för regnbågspersoner och ger tips hur man kan agera på ett annat sätt.
  • Till materialet hör också korta videoinlägg där troende regnbågspersoner berättar om sina erfarenheter från sina församlingar och om hur de vill bli bemötta.

”Jag har gått igenom kursmaterialet och tror att det kan vara till nytta i församlingarna. De praktiska tipsen är goda och de korta videorna gör läsupplevelsen levande,” säger Jani Edström, pastor i Helsingfors svenska baptistförsamling.

”Temat är aktuellt också hos oss på det frikyrkliga fältet, så tidpunkten för utgivningen är lämplig. Materialets starka sida är att det fokuserar på det praktiska bemötandet av regnbågspersoner och försöker inte ändra på trosuppfattningar,” fortsätter Edström.

Nätkursen har utvecklats i Regnbågsföreningen Malkus projekt Tillgång (Voimavaraksi) som främjar välmåendet för troende regnbågspersoner och regnbågspersoner med religiös bakgrund. Projektet har fått en treårig finansiering från Social- och hälsoorganisationers biståndcentrum STEA.

”Som en aktör i social- och hälsovårdsbranschen kan vi inte ta ställning till teologiska frågor, utan projektet fokuserar på regnbågspersoners välmående i trosgemenskaper. Det har varit en glädje att märka att olika slags församlingar har en gemensam vilja att främja regnbågspersoners välmående trots att man ibland kan vara oenig i teologiska frågorna,” berättar Hanna-Leena Autio som är projektchef för projektet Tillgång.

”Det har kommit fram att det finns en vilja att ta itu med tematiken, men det fattas kunskap om de speciella behov som regnbågspersoner har. Nätkursens material är en bra början när man börjar jobba med temat.”

Pastorer från olika samfund rekommenderar materialet på projektets hemsida. Därtill har aktörer från olika församlingar och väckelserörelser provläst materialet och gett positiv respons, men på grund av temats känslighet vågar de inte rekommendera materialet under eget namn.

”Materialet är främst riktat till församlingar i vilka diskussionen kring mötet med regnbågspersoner är relativt ny. Vi berättar till exempel om vilka utmaningar regnbågspersoner möter i trossamfunden. Många är rädda för diskriminering och därför döljer de sin identitet och känner sig ensamma,” berättar Hanna-Leena Autio. ”

I en av kursens uppgifter får man fundera på hur församlingen kan ge stöd åt en regnbågsperson som har blivit avvisad av sin familj.”

Kursmaterialet beskriver handlingssätt som är skadliga för regnbågspersoner och ger tips på hur man kan agera på ett annat sätt. Som exempel behandlas försök att ändra personers sexuella läggning eller könsidentitet. Till materialet hör också korta videoinlägg där regnbågspersoner berättar om sina erfarenheter av trosgemenskaper och vad de önskar av dem.

Projektet Tillgång har fungerat sedan våren 2022. Utöver nätkursen organiseras kamratstöd på nätet och projektanställda gör påverkansarbete i trosgemenskaper. Målet är att regnbågspersoner skulle känna sig trygga i sina trosgemenskaper och uppleva att tro och andlighet är en viktig tillgång för dem. Projektet är tvåspråkigt och erbjuder en svenskspråkig samtalsgrupp för andliga regnbågspersoner som fortsätter träffas på Teams på hösten 2023. Projektets jourtelefonen 045 7835 8220 tar emot samtal på svenska på tisdagar kl. 13-14. Två av projektets kamratstödpersoner kan hålla svenska stödsamtal.

Kursmaterialet finns på adressen https://www.voimavaraksi.fi/kurssit/

Kontakter

Nätkursen, projektets verksamhet, svenska intervjuer:

Hanna-Leena Autio
projektchef
050 322 9499, mån-tors 9-17
hanna-leena.autio@voimavaraksi.fi

Nätkursen, projektets verksamhet, kamratstöd:

Riku Karppinen
projektkoordinator
050 339 9009, mån-fre 10-18
riku.karppinen@voimavaraksi.fi

Bilder

Pastor i Helsingfors svenska baptistförsamling Jani Edström tycker att materialet fungerar bra då det fokuserar på det praktiska och inte försöker ändra på trosuppfattningar.
Pastor i Helsingfors svenska baptistförsamling Jani Edström tycker att materialet fungerar bra då det fokuserar på det praktiska och inte försöker ändra på trosuppfattningar.
Ladda ned bild
I nätkursens korta videoinlägg berättar andliga regnbågspersoner om sina erfarenheter om trossamfund.
I nätkursens korta videoinlägg berättar andliga regnbågspersoner om sina erfarenheter om trossamfund.
Ladda ned bild
Projektkoordinator Riku Karppinen och projektchef Hanna-Leena Autio jobbar i Regnbågsföreningen Malkus projekt som främjar andliga regnbågspersoners välmående.
Projektkoordinator Riku Karppinen och projektchef Hanna-Leena Autio jobbar i Regnbågsföreningen Malkus projekt som främjar andliga regnbågspersoners välmående.
Ladda ned bild

Länkar

Malkus ry är en medlemsorganisation i Seta

Följ Seta Ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Seta Ry

Uskonyhteisöt saavat käyttöönsä uudet turvallisemman toiminnan ohjeet21.9.2023 14:28:28 EEST | Tiedote

Monissa seurakunnissa on viime vuosina otettu käyttöön turvallisemman tilan ohjeita, jotta eri vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset voisivat osallistua yhdenvertaisesti ja turvallisesti leiri- tai ryhmätoimintaan. Yhtenäistä mallia ohjeiksi ei ole kuitenkaan ollut. Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hankkeessa on luotu verkossa vapaasti käytettävissä oleva turvallisen toiminnan malliohjeistus, jonka saa muokata itselleen sopivaksi. Lisäksi samalla sivustolla uskonyhteisöjen työntekijät ovat 1.9. alkaen voineet sitoutua turvallisemmiksi toimijoiksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum