Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Livräddningsmedaljer överräcktes till tre personer från södra Finland 7.6.2023 i Helsingfors

Dela

Överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland överräckte livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer som bor i södra Finland. En livräddningsmedalj beviljas för ett särskilt modigt och rådigt sätt att rädda en annan människas liv, till och med genom att äventyra sitt eget liv.

Medaljmottagare från vänster till höger Lauri Malmstedt, Ari Paju ja Ville Liukkonen
Medaljmottagare från vänster till höger Lauri Malmstedt, Ari Paju ja Ville Liukkonen

Överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland överräckte 7.6.2023 en livräddningsmedalj beviljad av republikens president till tre personer som bor i södra Finland. Livräddningsmedaljen ges som erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling där någon med risk för sitt eget liv räddat en annan person från hotande fara eller en nödsituation.

”En medmänniskas hjälp är ovärderlig, både när olyckan inträffar och efteråt. Ni har osjälviskt och genom att äventyra er egen säkerhet gjort det allra värdefullaste man kan göra: räddat en annan människas liv i en risksituation. Ni har förtjänat en livräddningsmedalj som beviljats av republikens president och som också visar samhällets tacksamhet och respekt för er", gratulerade Ekqvist dem som fick medaljen vid tillställningen i Helsingfors.

Mottagarna av livräddningsmedaljer och beskrivning av de händelser som ligger till grund för beviljandet:

Ari Paju, Ypäjä:

En kvinna som var ute för att rasta sin hund hade försökt rädda hunden som gått genom isen i Loimijoki i Ypäjä, men hade sedan också själv gått ner sig. Liggande i vattnet lyckades hon ringa Ari Paju och nödnumret. Paju tog sig fram mot henne längs isen och lyckades få tag i hennes hand, men krafterna räckte inte till för att dra upp henne på isen. Paju höll i henne ända tills räddningspersonalen anlände till platsen. Paju blötte ner sig själv vid räddningen och på grund av förrädisk is riskerade han att också själv gå ner sig.

Lauri Malmstedt, Helsingfors

Lauri Malmstedt upptäckte att en person fallit från perrongen ned på tågskenorna vid stambanan i Helsingfors. Malmstedt tog sig ned till tågskenorna för att rädda personen samtidigt som ett tåg närmade sig stationen. Precis innan tåget anlände lyckades Malmstedt dra personen bort från skenorna. Lokförarens sikt skymdes av stationskonstruktionen och den branta kurvan före stationen, och trots nödbromsning stannade tåget först sju meter efter Malmstedt och personen han räddat. Genom att äventyra sin egen säkert räddade Malmstedt personen som fallit på skenorna från att bli under tåget.

Ville Liukkonen, Kotka

Ville-Valtteri Liukkonen skulle ta sitt morgonkaffe vid stranden då han märkte att en person låg vid kanten av ett isflak. Liukkonen kastade en livboj till personen och band fast repet vid en pollare. Liukkonen lade ut en stege på isen och började försiktigt ta sig framåt mot personen. Förhållandena var utmanande eftersom vattnet strömmade starkt och stora isflak samlats längs stränderna. Efter att ha dragit personen i säkerhet upp på isflaket ringde Liukkonen räddningsverket. Liukkonen bar den nedkylda personen hem till sig för att värma upp sig innan räddningsverket anlände. Liukkonen utsatte sig själv för livsfara när han under svåra omständigheter räddade livet på en person som gått genom isen.

Kort om livräddningsmedaljerna

Varje år beviljas cirka 10–15 medborgare livräddningsmedaljer runt om i landet. År 2023 behandlade livräddningsmedaljnämnden sammanlagt 84 medaljförslag. Utifrån dem beviljade republikens president 17 personer en livräddningsmedalj. Medaljerna har beviljats sedan 1920-talet. Till regionförvaltningsverkets uppgifter hör att behandla förslag på medaljmottagare, att utreda händelserna och att överräcka medaljerna till personer som bor inom regionförvaltningsverkets verksamhetsområde.

Mer information om livräddningsmedaljerna i regionförvaltningsverkets blogg: https://avi.fi/sv/bloggen/bloggar/-/blogs/en-livr-ddningsmedalj-r-ett-v-rdefullt-erk-nnande-f-r-s-rskilt-modigt-agerande-i-en-n-dsituation

Mer information:

Johanna Koskela,
räddningsöverinspektör, tfn 0295 016 045
Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen,
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

null
Ari Paju fick livräddande medalj för att rädda Päivi Paju
null
I den gemensamma bilden, från vänster till höger, Merja Ekqvist, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, medaljmottagare Lauri Malmstedt, Ari Paju och Ville Liukkonen, och Tommi Laurinen, direktör för räddningsväsende och beredskap
null
Medaljmottagare Lauri Malmstedt
null
Medaljmottagare från vänster till höger Lauri Malmstedt, Ari Paju och Ville Liukkonen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ari Paju fick livräddande medalj för att rädda Päivi Paju
Ari Paju fick livräddande medalj för att rädda Päivi Paju
Ladda ned bild
I den gemensamma bilden, från vänster till höger, Merja Ekqvist, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, medaljmottagare Lauri Malmstedt, Ari Paju och Ville Liukkonen, och Tommi Laurinen, direktör för räddningsväsende och beredskap
I den gemensamma bilden, från vänster till höger, Merja Ekqvist, överdirektör för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, medaljmottagare Lauri Malmstedt, Ari Paju och Ville Liukkonen, och Tommi Laurinen, direktör för räddningsväsende och beredskap
Ladda ned bild
Medaljmottagare Lauri Malmstedt
Medaljmottagare Lauri Malmstedt
Ladda ned bild
Medaljmottagare från vänster till höger Lauri Malmstedt, Ari Paju och Ville Liukkonen
Medaljmottagare från vänster till höger Lauri Malmstedt, Ari Paju och Ville Liukkonen
Ladda ned bild

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202419.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

On aika tehdä esitykset vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajista19.9.2023 09:15:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 3.11.2023 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2024 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum