Ordningsavgift på 5 000 euro till verkställande direktören för advokatbyrå Eversheds Oy för försummelse att iaktta penningtvättslagen

Dela

Försummelserna gäller brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning och i utbildningen av personalen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har enligt framställan av Finlands Advokatförbund påfört advokat Jari Salminen en ordningsavgift på 5 000 euro, eftersom advokatbyrå Eversheds Oy:s riskbedömning bedömdes vara bristfällig och utbildningen av arbetstagarna otillräcklig.

Ordningsavgiften påfördes Salminen personligen på grund av hans ställning som verkställande direktör.

Den påförda avgiften baserar sig på en helhetsbedömning. I påföljden har man beaktat att det har varit fråga om flera försummelser. Handlingarna har ändå inte varit avsiktliga. Ärendet som helhet betraktat föranleder inga strängare åtgärder.

Ordningsavgiften betalas till staten.

Regionförvaltningsverkets beslut har inte vunnit laga kraft. Advokat Jari Salminen har rätt att anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol över beslutet som meddelats 29.5.2023 inom 30 dagar från det att han tog del av beslutet.

Finlands Advokatförbund övervakar att advokaterna följer bestämmelserna och föreskrifterna i penningtvättslagen. På framställan av Finlands Advokatförbund kan regionförvaltningsverket i Södra Finland besluta om en administrativ påföljd enligt 8 kap. i penningtvättslagen för en advokat som försummar eller bryter mot skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Enligt penningtvättslagen 8 kap. 8 § ska tillsynsmyndigheten offentliggöra beslut om ordningsavgifter.

Mer information

överinspektör Raisa Badiali, tfn 0295 016 624, raisa.badiali@rfv.fi

Bilaga

Beslut (på finska)

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum