Suomen Punainen Risti SPR

Elli Aaltonen har valts att fortsätta som ordförande för Finlands Röda Kors

Dela
Röda Korset har valt doktorn i samhällsvetenskaper, docent Elli Aaltonen att fortsätta som ordförande under den inkommande treårsperioden. På ordinarie stämman som ordnades under veckoslutet utstakades som riktlinje att helhetsberedskapen och dess utveckling lyfts fram i organisationens verksamhet under de inkommande åren.
Elli Aaltonen valdes för andra gången till ordförande för Finlands Röda Kors vid ordinarie stämman i Joensuu. Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Elli Aaltonen valdes för andra gången till ordförande för Finlands Röda Kors vid ordinarie stämman i Joensuu. Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors

Doktorn i samhällsvetenskaper, docent Elli Aaltonen har valts till ordförande för Finlands Röda Kors styrelse. Aaltonen valdes till ordförande första gången år 2020.

- Finlands Röda Kors har under historiens gång i flera omgångar haft en viktig roll när det gäller att hjälpa medborgarna och stöda myndigheternas verksamhet i Finland. Vi har kunnat handla snabbt och utvecklat hjälpformer som varit lämpliga i tiden. Så har vi agerat under de senaste åren under coronapandemin, Ukrainakonflikten och integrationen av invandrare samt vid inflations- och energikriserna. Vi har goda utgångspunkter också att svara mot nya utmaningar och agera om en kris inträffar. Vi är en stark aktör när det gäller beredskap och beredskapsarbete i Finland och ute i världen, konstaterar Aaltonen.

Aaltonen har tidigare verkat som generaldirektör för FPA, överdirektör för regionalförvaltningsverket och länssocial- och hälsoråd i Östra Finland samt som arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet.

- Finlands Röda Kors styrka finns i organisationens frivilliga, förespråkare och stödjare. Frivillighet behövs för att stärka medborgarsamhället och i synnerhet bör ungdomarna fås med att delta och påverka.

Målet är att stärka ett samhälle som baserar sig på förtroende

På ordinarie stämman godkändes Finlands Röda Kors verksamhetsstrategi för de kommande tre åren. Ordinarie stämman beslutade att organisationen under åren 2024–2026 fokuserar på utveckling av helhetsberedskapen.

Speciellt viktigt är det att säkerställa människornas möjlighet att få hjälp på nära håll och att själv agera som frivilliga hjälpare. Varje frivillig, anställd och förtroendevald inom Röda Korset är en del av organisationens beredskap till handling i olycks- och störningssituationer.

- Målet för vår verksamhet är att ge glädje, upprätthålla hopp och stärka människornas förtroende för varandra och för Röda Korsets hjälp.Dessa mål i samhället framhävs i de rådande, exceptionellt utmanande tiderna. Det är viktigt att vår verksamhet stöder bygget av ett tryggt samhälle, där människorna kan lita på att de i plötsliga situationer får den hjälp och det skydd de behöver oberoende av vilka de är, säger Röda Korsets generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Röda Korset vill med sin verksamhet bidra till att var och en kan påverka sitt eget liv, delta i verksamhet inom en gemenskap och i samhället samt hjälpa andra, även mitt i kriser.

- Vi vill stärka ett samhälle som grundar sig på förtroende, som försvarar människovärdet, arbetar för humanitet och uppmuntrar till frivillighet och medborgarverksamhet.Var och en av oss kan både ge och få hjälp.

På ordinarie stämman valdes de förtroendevalda

Finlands Röda Kors ordinarie stämma som samlas med tre års mellanrum ordnades den här gången i Joensuu.

På stämman valdes organisationens högsta förtroendevalda. Till nya vice ordförande för styrelsen valdes Riitta Nieminen från Kangasala, Max Lindholm från Helsingfors och Dan Sundqvist från Mariehamn. Till ordförande för fullmäktige valdes Otto Kari från Helsingfors.

Till styrelsen valdes Osmo Tolonen från Keitele, Maiju Jolma-Taylor från Rovaniemi, Ruut Rissanen från Tammerfors, Pekka Piri från Esbo, Harri Jokiranta från Seinäjoki och Marju Sjösten från Björneborg. På stämman valdes utöver fullmäktiges ordförande också fullmäktiges övriga medlemmar och deras ersättare.

Ytterligare information och begäran om intervju:

Finlands Röda Kors kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, tfn 040 610 9447

Bilder

Elli Aaltonen valdes för andra gången till ordförande för Finlands Röda Kors vid ordinarie stämman i Joensuu. Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Elli Aaltonen valdes för andra gången till ordförande för Finlands Röda Kors vid ordinarie stämman i Joensuu. Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild
Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets hjälpverksamhet vid östgränsen avslutas – organisationen är beredd att erbjuda stöd även i fortsättningen30.11.2023 11:15:05 EET | Tiedote

Finlands Röda Kors hjälpverksamhet vid gränsstationen Raja-Jooseppi avslutas 30.11.2023. Röda Korset är även i fortsättningen redo att hjälpa vid östgränsen med att tillgodose basbehov för människor som anländer till Finland. Att bereda sig för olika exceptionella situationer är en del av Röda Korsets grundläggande beredskap.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum