Suomen ympäristökeskus

Niittyjen lajisto kärsii kasvillisuuden rehevöitymisestä

Jaa

Laaja seurantatutkimus on tuottanut uutta tietoa niittyjen tilasta. Kahdenkymmenen vuoden aikana niin hoidetut kuin hoitamattomat niityt ja kedot ovat rehevöityneet. Samalla niittyjen kasvi- ja perhoslajit ovat vähentyneet. Niittykasvit ovat hyötyneet niittyjen ja ketojen hoitotoimista, mutta hoito-ohjeissa tulisi huomioida nykyistä paremmin myös hyönteisten tarpeet.

Ketomaisema, jota halkoo puinen aita.
Lohjan Kyttälän osin laidunnettu keto on yksi kasvi- ja hyönteislajistoltaan monimuotoisimpia ketokohteita. Puolet kedosta oli kesällä 2021 hevoslaitumena ja puolet laidunnuksen ulkopuolella. Niittyjen hyönteislajiston kannalta tämä on ihanteellinen tilanne, sillä laitumen ulkopuolella kukkiva kasvillisuus tarjoaa hyönteisille tärkeitä ravintokasveja. Kuva: Kati Gürsönmez Kati Gürsönmez

Suomen ympäristökeskus, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Metsähallitus

Erilaiset niityt kuuluvat maamme lajirunsaimpiin, mutta uhanalaisimpiin elinympäristöihin. Niittyjen monimuotoinen kasvi- ja hyönteislajisto ei säily ilman aktiivista hoitoa, joka käsittää laidunnusta ja niittoa sekä ajoittain tehtävää pensaiden ja puuston harvennusta.

Kasvillisuuden laajamittainen rehevöityminen vähentänyt kasvi- ja perhoslajeja

Odotusten mukaan niittykasvit ovat säilyneet parhaiten niillä niityillä ja kedoilla, joita on hoidettu vuosittain laiduntamalla tai niittämällä. Yllättävää on kuitenkin kohteiden kasvillisuuden laajamittainen rehevöityminen, jota on tapahtunut niin hoidetuilla kuin hoitamattomilla kohteilla. Rehevöitymisen myötä niityille ominaisten kasvi- ja perhoslajien määrät ovat laskeneet etenkin tuoreilla niityillä. Yleisen rehevöitymisen syynä on arvioiden mukaan ilman kautta tuleva typpilaskeuma. 

”Kesällä 2021 niittyjen ja ketojen kasvillisuus oli keskimäärin kaksi kertaa korkeampaa kuin 20 vuotta aiemmin. Rehevöitymisen myötä myös kukkivat mesikasvit olivat vähentyneet”, toteaa erikoistutkija Mikko Kuussaari Suomen ympäristökeskuksesta. Rehevöitymisen haitallinen vaikutus lajistoon näkyy tuoreilla niityillä voimakkaammin kuin karummilla kedoilla. Tuoreilla niityillä voimakkaasti kilpailevat heinälajit ovat syrjäyttäneet kilpailussa heikompia kukkakasveja. Kedoilla niittykasvit ovat rehevöitymisen myötä jopa runsastuneet.

null
Rehevöityminen näkyi tutkittujen kohteiden kasvillisuuden keskikorkeuden kaksinkertaistumisena ja kukkivien mesikasvien keskimääräisen runsauden vähentymisenä tuoreilla niityillä ja kedoilla. Yleisen rehevöitymisen syynä lienee ilmasta tuleva typpilaskeuma. Kuva: Syke

Hoidon vaikutukset vaihtelevat eri eliöryhmissä

Niittykasvit ovat hyötyneet hoitotoimista sekä tuoreilla niityillä että kedoilla, mutta eri hyönteisryhmissä hoidon vaikutukset vaihtelevat myönteisestä kielteiseen. Tutkimuksen mukaan niittyjen päiväperhoset olivat runsaimmillaan niityillä, jotka olivat olleet hoidossa osan vuosista viimeisten 20 vuoden aikana. Aktiivisesti laidunnetuilla niityillä perhosmäärät olivat suurimpia niillä alueilla, joilla kasvillisuus oli korkeinta eli laidunnus tavanomaista kevyempää. ”Tämä on ymmärrettävää, koska voimakkaasti laidunnetuilla alueilla kukkivia mesikasveja ja perhosten toukkien tarvitsemia ravintokasveja on heikommin tarjolla”, toteaa tutkija Susu Rytteri Sykestä.

Niittyjen hoito-ohjeissa tulisikin huomioida nykyistä paremmin myös hyönteisten tarpeet. ”Hyönteislajiston voi huomioida laiduntamalla alueita tavanomaista pienempää eläinmäärää käyttäen, hoitamalla niittyjä tai niiden osia vuorovuosina tai jakamalla kohteet osa-alueisiin, joista kutakin laidunnetaan vain kerran kesässä”, sanoo erikoistutkija Marjaana Toivonen Sykestä. Niittyhyönteisten selviytymisen edellytyksiä voi parantaa säästämällä niiton yhteydessä osan kukkivasta kasvillisuudesta ravintokasveiksi hyönteisille.

null
Niittyjen hoidolla oli myönteinen vaikutus tutkituilla niityillä keskimäärin havaittujen niittykasvien ja päiväperhosten lajimäärään. Sen sijaan muut suurperhoset ja erakkomehiläiset kärsivät kohteiden vuosittaisesta hoidosta. Niiden keskimääräiset lajimäärät olivat alhaisimpia vuosittain hoidetuilla kohteilla. Kuva: Syke

Vaihteleva hoito lisää lajiston monimuotoisuutta

Niittyjen hoidossa hyvänä yleisohjeena toimii pienipiirteisen vaihtelevuuden lisääminen. Eri tavoin hoidettujen pienialaisten laikkujen mosaiikki suojelee monimuotoista niittylajistoa yhtä tiettyä hoitotapaa paremmin. Paikoitellen toteutettu intensiivinen laidunnus tai niitto hyödyttää paljasta maata ja matalaa kasvillisuutta tarvitsevia lajeja, kuten monia pienikokoisia ketokasveja ja niillä eläviä perhosia. Vastaavasti korkeampaa kasvillisuutta vaativat lajit, esimerkiksi yöperhoset ja erakkomehiläiset, hyötyvät hoitamattomista tai vain kevyesti hoidetuista laikuista.

Samat keinot auttavat lisäämään hyödyllisiä pölyttäjähyönteisiä ja muita niittylajeja myös kotipuutarhaan. Parhaat kukkalaikut kannattaa kiertää ruohonleikkurilla ja ajella matalaksi vasta kukinnan päätyttyä. Koko pihanurmen ajamisen sijaan voi keskittyä hoitamaan kapeampia kulkuväyliä ja antaa kasvillisuuden kasvaa paikoitellen korkeammaksi. Niittykukkien siemeniä kylvämällä voi lisätä monimuotoisuutta ja parantaa pölyttäjien ravinnonsaantia kotipihalla.

Nyt julkaistussa laajassa tutkimuksessa selvitettiin tuoreiden niittyjen ja ketojen kasvi- ja hyönteislajien säilymistä 20 vuotta aiemmin tutkituilla eri tavoin hoidetuilla ja ilman hoitoa jääneillä arvokkailla perinnebiotoopeilla. Suomen ympäristökeskuksen, Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen yhteistyönä toteuttama tutkimus oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelmaa.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Niitty, jota halkoo puinen aita.
Lohjan Kyttälän osin laidunnettu keto on yksi kasvi- ja hyönteislajistoltaan monimuotoisimpia ketokohteita. Puolet kedosta oli kesällä 2021 hevoslaitumena ja puolet laidunnuksen ulkopuolella. Niittyjen hyönteislajiston kannalta tämä on ihanteellinen tilanne, sillä laitumen ulkopuolella kukkiva kasvillisuus tarjoaa hyönteisille tärkeitä ravintokasveja. Kuva median käytettävissä. Kuva: Kati Gürsönmez
Lataa
Perhonen kukalla
Loistokultasiipi (Lycaena virgaureae) oli 20 vuodessa ehtinyt hävitä 29 aiemmalta elinpaikaltaan. Kesällä 2021 sitä tavattiin enää 11 niityllä ja kahdella kedolla. Kuva median käytettävissä. Kuva: Kati Gürsönmez
Lataa
Ketokatkero
Erittäin uhanalainen ketokatkero (Gentianella campestris) Koivulan niityllä Tampereella. Uhanalaisia kasvi- ja perhoslajeja löytyi vuonna 2021 harvemmilta niityillä kuin 2000-luvun alussa. Kuva median käytettävissä. Kuva: Kati Gürsönmez
Lataa
Rehevöityminen näkyi tutkittujen kohteiden kasvillisuuden keskikorkeuden kaksinkertaistumisena ja kukkivien mesikasvien keskimääräisen runsauden vähentymisenä tuoreilla niityillä ja kedoilla. Yleisen rehevöitymisen syynä lienee ilmasta tuleva typpilaskeuma. Kuva median käytettävissä. Kuva: Syke
Rehevöityminen näkyi tutkittujen kohteiden kasvillisuuden keskikorkeuden kaksinkertaistumisena ja kukkivien mesikasvien keskimääräisen runsauden vähentymisenä tuoreilla niityillä ja kedoilla. Yleisen rehevöitymisen syynä lienee ilmasta tuleva typpilaskeuma. Kuva median käytettävissä. Kuva: Syke
Lataa
Niittyjen hoidolla oli myönteinen vaikutus tutkituilla niityillä keskimäärin havaittujen niittykasvien ja päiväperhosten lajimäärään. Sen sijaan muut suurperhoset ja erakkomehiläiset kärsivät kohteiden vuosittaisesta hoidosta. Niiden keskimääräiset lajimäärät olivat alhaisimpia vuosittain hoidetuilla kohteilla. Kuva median käytettävissä. Kuva: Syke
Niittyjen hoidolla oli myönteinen vaikutus tutkituilla niityillä keskimäärin havaittujen niittykasvien ja päiväperhosten lajimäärään. Sen sijaan muut suurperhoset ja erakkomehiläiset kärsivät kohteiden vuosittaisesta hoidosta. Niiden keskimääräiset lajimäärät olivat alhaisimpia vuosittain hoidetuilla kohteilla. Kuva median käytettävissä. Kuva: Syke
Lataa

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus

Hiilineutraalia maa- ja metsätaloutta voidaan edistää valuma-aluesuunnittelulla28.11.2023 09:14:00 EET | Tiedote

Maankäytön ja vesienhallinnan suunnittelu valuma-aluetasolla on osoittautunut keskeiseksi tekijäksi etsittäessä kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, vesien tummumiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen. SysteemiHiili-hankkeen tulokset vahvistavat tarvetta kokonaisvaltaiseen valuma-aluesuunnitteluun ja antavat maakunnille aikaisempaa paremmat valmiudet ilmastoystävällisen maankäytön edistämiseen.

Kiertotaloudella on mahdollisuus taittaa luonnonvarojen käytön kasvu ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista taloutta heikentämättä24.11.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskuksen johtama tutkimuskonsortio on tänään julkaissut Suomen luonnonvarojen käytön skenaariotyön ennakkotulokset. Tulosten mukaan kiertotaloudella on hyvät mahdollisuudet taittaa luonnonvarojen kulutuksen kasvu ja samalla edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toimenpiteet eivät ole ristiriidassa talouden vahvistamisen kanssa, päinvastoin. Samalla voidaan kuitenkin peräänkuuluttaa, että Suomen kiertotaloustoimintaan tarvitaan lisää kunnianhimoa ja toteutuksen tueksi ohjauskeinoja, jotta Suomi voisi lunastaa paikkansa kiertotalouden kärkiryhmässä.

Useat järvet Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan poikkeuksellisen korkealla – Kokemäenjoen tilanne hankala21.11.2023 13:44:03 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen Tulvakeskus tiedottaa Useat luonnontilaiset järvet Pirkanmaalta Pohjois-Karjalaan ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealla syksyn runsaiden sateiden takia. Pahin tilanne on Pohjois-Pirkanmaan järvillä. Rantakiinteistöillä on syytä varautua tulvivaan talveen. Kokemäenjoen vesistössä tilanne on hankala, koska järvet ovat täynnä, mikä rajoittaa niiden käyttämistä joen virtaaman säätämiseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme