I Finland saknar 250 000 fastigheter uppdaterade ägaruppgifter

Dela

När ett oskiftat dödsbo äger en fastighet gemensamt lönar det sig att ansöka om förtydligande lagfart för fastigheten. En förtydligande lagfart underlättar skötseln av den fastighet som dödsboet äger. Anteckningen är till stor nytta i och med att det blir enklare att hantera ärenden för fastigheten. I Finland saknar 250 000 fastigheter förtydligande lagfart.

250 000 fastigheter i Finland saknar uppdaterade ägaruppgifter.
250 000 fastigheter i Finland saknar uppdaterade ägaruppgifter. Julia Hautojärvi

Fastighetsköp går att utföra elektroniskt när ägaruppgifterna finns i registret

En förtydligande lagfart underlättar hanteringen av ärenden, i synnerhet vid försäljning eller skifte av ett dödsbos gemensamma fastighet. Då fastighetsägarna framgår av lagfartsbeviset behöver säljaren inte uppvisa andra intyg över sin äganderätt i samband med köpet.

När ägaruppgifterna är uppdaterade kan fastighetsköp göras elektroniskt i Lantmäteriverkets fastighetsöverlåtelsetjänst. Delägarna behöver inte närvara fysiskt vid köptillfället, utan man kan sköta underskrifter och kontroll av köpebrevets villkor till exempel på sommarstugan. 

– När uppgifterna om dödsboets delägare är uppdaterade i registret behöver man inte gräva fram testamenten eller bouppteckningar för försäljningen. Dödsboets handlingar innehåller mycket information om t.ex. förmögenhet och det är inte nödvändigtvis trevligt att visa upp dem för en köpare som inte hör till dödsboet, säger Stefan Nåhls, direktör på Lantmäteriverket.

Ta del av e-tjänsten och information om dina fastigheter

Du kan ansöka om förtydligande lagfart i Lantmäteriverkets e-tjänst. Lagfarten ska betalas när ansökan görs. Vem som helst av delägarna i dödsboet kan göra ansökan och det behövs inga fullmakter eller underskrifter av de andra delägarna. Som bilaga till ansökan behövs den avlidnes bouppteckningar och släktutredningar samt ett eventuellt testamente. 

För närvarande är handläggningstiden för ansökan cirka fem veckor. Det lönar sig därför att ansöka om förtydligande lagfart i god tid, senast när dödsboet börjar planera försäljningen av fastigheten.

– Det lönar sig för alla fastighetsägare att logga in i Lantmäteriverkets e-tjänst och lära sig om hur den används. Det är lätt att kontrollera vad man själv äger. I e-tjänsten är det smidigt att göra en förtydligande lagfart och där kan man även skicka in nödvändiga handlingar i efterhand, säger servicechefen Sara Vesa.

Kontakter

Mera information

Stefan Nåhls, direktör, tjänster för ägande av fastigheter, 040 710 8863

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Länkar

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum