Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskukselta yhteysviranomaisen lausunto Löytänän tuulivoimahankkeesta

Jaa
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Löytänän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta. YVA-ohjelma on ollut nähtävillä touko-kesäkuussa 2023. Hankkeesta vastaavan ABO Wind Oy:n laatima YVA-ohjelma sisältää suunnitelmia siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutukset on YVA-menettelyn aikana tarkoitus arvioida.

ABO Wind Oy:n Löytänän tuulivoimahankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 14 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan 7–10 MW ja tuulivoima-alueen kokonaisteho on enintään 140 MW. Tuulivoima-alueen teknisessä kuvauksessa on voimaloiden kokonaiskorkeudeksi esitetty enintään 320 metriä. Hankealue sijoittuu Pielaveden kunnan koillisosaan, noin 17 kilometriä keskustasta pohjoiseen. Hankkeeseen sisältyy varsinaisen tuulivoimapuiston lisäksi kaksi reittivaihtoehtoa, pohjoinen ja eteläinen, sähkönsiirrolle kantaverkkoon. Noin 8 kilometrin ilmajohto (110 kV) tuulivoima-alueelta pohjoiseen kulkisi ABO Wind Oy:n toisen tuulivoimahankkeen, Iisalmessa sijaitsevan Vuorimäen hankealueen kautta ja voimajohto suunniteltaisiin Vuorimäen hankkeen kanssa yhteiseksi. Vuorimäen hankealueelta hankkeiden yhteinen johto jatkuisi edelleen Rajapuron kytkinlaitokselle. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan voimajohtoreittiä 110 kV ilmajohdolla tuulivoima-alueelta noin 20 kilometriä etelään sijaitsevalle Pielaveden sähköasemalle. Kummassakin vaihtoehdossa on kaksi rinnakkaista reittivaihtoehtoa

ELY-keskuksen 11.7.2023 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että Löytänän hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankealueen läheisyyteen suunniteltuihin muihin tuulivoimahankkeisiin, erityisesti Vuorimäen hankkeeseen. Arviointiin on sisällytettävä arvio hankkeen vaikutuksista alueella olevaan susireviiriin. Luontovaikutusten osalta tulee tarkastella myös elinympäristöjen mahdollisen pirstoutumisen vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten osalta on arvioitava, kuinka hankkeesta aiheutuvat vaikutukset yhdessä, esimerkiksi melu, välkevarjostus, maiseman muutos ja mahdollinen virkistyskäyttöarvon väheneminen, vaikuttaisivat tuulivoima-aluetta lähimpänä sijaitsevaan loma- ja vakinaiseen asutukseen.

Hanke herättää vastustusta

Useimmissa ELY-keskukselle toimitetuissa mielipiteissä vastustettiin tuulivoimahankkeen toteuttamista niiden ihmisille ja luonnolle aiheuttamien haittojen vuoksi. Suuri huoli liittyy siihen, että nykyinen rauhallinen maaseutuympäristö muuttuu kaupunkimaiseen suuntaan äänekkäine ja näkyvine tuulimyllyineen. Myös joissakin yhdistysten lausunnoissa kyseenalaistettiin hankkeen tarpeellisuus. Sähkösiirtovaihtoehtoista vastustetaan eteläistä siirtoreittiä perustuen pohjoista reittiä pitempään siirtolinjaan ja sitä kautta suurempiin haittoihin siirtoreittien maanomistajille ja luonnolle. Erityisesti huolta on aiheuttanut se, ettei Löytänän hankkeessa suunnitellun korkuisista voimaloista ole vielä kokemuksia. Lausunnoissa ja mielipiteissä kiinnitettiin huomiota myös useista samanaikaisesti suunniteltavista tuulivoimahankkeista aiheutuviin yhteisvaikutuksiin. Teleoperaattorit ovat tuoneet esille mahdolliset tuulivoimaloiden haitalliset vaikutukset viestintäyhteyksiin.

YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiseen


Nyt annettujen yhteysviranomaisen lausuntojen jälkeen hankkeet etenevät tahollaan varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeesta vastaava kokoaa ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset YVA-selostukseksi, joka arviointiohjelman tapaan tulee valmistuttuaan yleisesti nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Tämän jälkeen ELY-keskus antaa oman perustellun päätelmänsä tehtyjen arviointien riittävyydestä ja hankkeen merkittävistä vaikutuksista. YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan sen tarkoituksena on arvioida ja vertailla hankkeen eri vaihtoehdoista syntyviä ympäristövaikutuksia. Toisaalta lakisääteinen YVA-menettely on perusedellytys muun muassa tuulivoimaloiden tarvitsemien rakennuslupien myöntämiselle. YVA-arviointien tuloksia hyödynnetään myös tuulivoimaosayleiskaavoituksen tiedonlähteenä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 851, ossi.tukiainen@ely-keskus.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 2000, Kallanranta 11
70101 Kuopio

0295 026 500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus

Sonkajärven Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma nähtävillä6.9.2023 10:25:00 EEST | Tiedote

Honkamäki–Viidankangas tuulivoimahankealue sijaitsee Sonkajärven kunnan keskiosassa ja sen pinta-ala on noin 5 571 hehtaaria. Tuulivoima-alueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 32 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi enimmillään 14 MW ja kokonaiskorkeus enimmillään 330 metriä maan pinnasta. Lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 10.10.2023 Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella. Hanketta, YVA-menettelyä ja sen kanssa samanaikaisesti alkavaa tuulivoima-alueen kaavoitusta koskeva esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään Sukevan kylätalolla 11.9.2023 klo 17–19.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinokatsaus - Yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen ja työpaikkojen täyttymiseen 35 miljoonaa euroa5.9.2023 12:12:37 EEST | Tiedote

Tänä vuonna elokuun puoliväliin mennessä Pohjois-Savon elinkeinojen kehittämistä on rahoitettu yhteensä yli 35 miljoonalla eurolla. Tiedot ilmenevät Pohjois-Savon ELY-keskuksen tammi-elokuun elinkeinokatsauksesta. ELY-keskuksen yritys- ja kehittämisrahoituksen elinvoimakatsauksessa tarkastellaan ELY-keskuksen myöntämiä kansallisia ja EU-rahoituksia maakunnan elinkeinojen kehittämiseen.

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.8.202329.8.2023 14:28:02 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,24. Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on samalla korkeudella kuin elokuun alussa, vaikka Konnuksen tulvakanava on ollut auki 2.8. alkaen. Vedenpinta kävi 15 cm korkeammalla lisäjuoksutuksesta huolimatta. Järvien pinnat säilyvät loppukesän ajan virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla. Usein alkusyksyllä ilmenevää alhaisen vedenkorkeuden kautta ei päässe syntymään tänä vuonna. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä kesäkauden luparajoissa. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 5-10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Myös Juojärvi on 5 cm keskimääräisen yläpuolella. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 22 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,50. Saimaallakin on aloitettu lisäjuoksutus. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä kaikki järvet ovat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme