Maahanmuuttovirasto

Utredning: Migrationsverkets tillämpningsanvisningar är lagenliga men kan utvecklas

Dela

Migrationsverket har låtit genomföra en extern revision av sina anvisningar för tillämpningen av lagar. Enligt revisionen är verkets tillämpningsanvisningar lagenliga men också svårtolkade. Migrationsverket utnyttjar resultaten av revisionen för att revidera tillämpningsanvisningarna.

Tillämpningsanvisningarna utnyttjas vid beslutsfattandet i situationer där beslutsfattaren inte direkt hittar svaret i lagstiftningen. Anvisningarna bidrar på ett betydande sätt till enhetligheten och kvaliteten hos de beslut som fattas på Migrationsverket.

– Det var mycket viktigt att revisionen genomfördes, eftersom Migrationsverket utövar betydande offentlig makt vid tillämpningen av lagar. Anvisningarna ska garantera likabehandling av våra kunder och jämn kvalitet i vårt arbete, säger Migrationsverkets överdirektör Ilkka Haahtela.

Migrationsverket beställde revisionen från konsultföretaget Deloitte. Målet var att få en extern bedömning av nuläget och kundorienteringen i anvisningarna.

– Den externa utredningen bidrar till ökad transparens i vår verksamhet och ger oss mer information till stöd för utvecklingen av verket. Under årens lopp har tillämpningsanvisningarna inte utarbetats till en klar helhet, så vi behövde en separat utredning som inte är bunden till verkets tidigare praxis, säger Haahtela.

Enligt revisionen är verkets tillämpningsanvisningar lagenliga men lämnar för mycket utrymme för olika tolkningar. Anvisningarna upprepar också texter i lagparagrafer och regeringspropositioner ord för ord och bidrar inte tillräckligt till en enhetlig tolkning och jämn kvalitet i arbetet.

– Vi kommer att revidera anvisningarna som en helhet och samtidigt omorganisera ämbetsverket för att främja en enhetlig tillämpning av lagar och jämn kvalitet. Arbetet har redan inletts i början av året och det går raskt framåt, säger Haahtela.

Migrationsverket reviderar sina tillämpningsanvisningar

Migrationsverket kommer att se över strukturen och innehållet i sina tillämpningsanvisningar. Vid revideringen utnyttjar verket resultaten av revisionen och den respons som samlats in från personalen genom workshoppar.

Uppdaterade och lättbegripliga tillämpningsanvisningar som är av hög kvalitet bidrar till att säkerställa att verkets verksamhet är lagenlig. De främjar också en enhetlig behandling av ärenden samt likabehandling av kunder. Dessutom kan behandlingen av tillstånd effektiviseras med hjälp av tydliga anvisningar.

– Vi har redan på våren börjat skapa en ny helhet av anvisningar. Vår strategi borde synas i tillämpningsanvisningarna så att den är till nytta för våra anställda och därmed också för våra kunder. De nya anvisningarna kan till exempel innehålla konkreta principer eller beskrivningar av kundorienterad tillämpningspraxis, säger Haahtela.

Under revisionen kom det fram att det finns överlappningar i anvisningarna och att förhållandet mellan allmänna lagar och speciallagar inte framkommer tydligt. Detsamma gäller också internationella författningar och beslut som fattats med stöd av dem. Terminologin i anvisningarna är enhetlig men det finns betydande skillnader i anvisningarnas struktur. Dessutom förvaras anvisningarna på olika ställen, vilket gör det svårt för användaren att navigera mellan anvisningarna.

Vid revideringen av anvisningarna ska Migrationsverket skapa en tydlig anvisningshierarki, utbilda personal och utreda möjligheten att ta i bruk en ny teknisk plattform där anvisningarna kan förvaras enligt tema på ett tydligare sätt så att de kan hittas lättare.

Migrationsverket håller också på att genomföra en organisationsreform som gäller tillståndstjänster. Som en del av reformen ska det utvecklas en modell för rättsligt stöd för tillståndstjänster och bestämmas hur och i vilken form verkets tillämpningsanvisningar kommer att ges i framtiden.

– Målet är att den nya organisationsstrukturen tas i bruk i början av 2024, säger Haahtela.

Ytterligare information till medier

Nyckelord

Kontakter

Ilkka Haahtela, överdirektör, tfn 040 125 9887, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Länkar

Migrationsverket

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum