Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokouksen tiedote, Helsinki, 13. heinäkuuta 2023

Jaa

Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 25/2023
13.7.2023

Suomen ja Yhdysvaltojen presidentit sekä Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin pääministerit kokoontuivat 13. heinäkuuta 2023 Helsingissä kolmanteen Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiesten huippukokoukseen. Päämiehet vahvistivat aiempien samassa muodossa pidettyjen kokousten pohjalta uudelleen Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden vahvan kumppanuuden ja maiden tiivistyvän yhteistyön, keskittyen turvallisuuteen, ympäristöön, teknologiaan ja yhteiskuntaan.

Turvallisuuden osalta Pohjoismaat ja Yhdysvallat toistivat yksiselitteisesti tuomitsevansa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Ne tukevat edelleen vankkumattomasti Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta maan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä. Ne lupasivat jatkaa tukeaan Ukrainalle niin kauan kuin se on tarpeen, muun muassa antamalla jatkuvaa turvallisuuteen ja talouteen liittyvää apua sekä oikeudellista ja humanitaarista apua. Päämiehet sitoutuivat jatkamaan diplomaattista yhteydenpitoa, jotta saataisiin mahdollisimman laaja kansainvälinen tuki YK:n peruskirjan periaatteisiin perustuvalle oikeudenmukaiselle ja kestävälle rauhalle Ukrainassa. Tähän kuuluu myös lisääntynyt sitoutuminen ja vuoropuhelu maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa sodan aiheuttamista haasteista.

Välittömästi Vilnassa pidetyn Naton huippukokouksen jälkeen kokoontuneet päämiehet vahvistivat uudelleen liittokunnan merkityksen alueelliselle ja transatlanttiselle turvallisuudelle ja vakaudelle. Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiehet pitävät Ruotsin, Turkin ja Naton pääsihteerin Stoltenbergin 10. heinäkuuta 2023 antamaa julkilausumaa tervetulleena ja odottavat Ruotsin liittyvän Natoon mahdollisimman pian. Päämiehet totesivat, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vahvistavat entisestään Pohjoismaiden kykyä edistää kaikkien Naton liittolaisten turvallisuutta. Pohjoismaat totesivat myös arvostavansa Yhdysvaltojen jatkuvaa sitoutumista transatlanttiseen, eurooppalaiseen ja pohjoiseurooppalaiseen turvallisuuteen ja ne ovat valmiita syventämään turvallisuus- ja puolustusyhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa muun muassa pohjoismaisen puolustusyhteistyö Nordefcon kautta.

Ympäristön osalta päämiehet korostivat, että ilmastonmuutos ja luontokato ovat planeettamme kriittisimpiä haasteita. Tässä yhteydessä päämiehet painottivat, että on tärkeää suojella ja säilyttää arktista aluetta ja edistää sen kestävää taloudellista kehitystä yhteistyössä arktisen alueen alkuperäiskansojen kanssa. Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden päämiehet keskustelivat tavoista tiivistää yhteistyötä puhtaan teknologian, resurssi- ja energiatehokkuuden, energiaturvallisuuden, kriittisten mineraalivarojen ja kestävien huoltoketjujen aloilla. He totesivat, että yhteistyö näissä kysymyksissä on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan saavuttaa yhteiset tavoitteet, jotka koskevat ilmastokriisin torjuntaa, puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuttamista sekä korkeiden ympäristö-, sosiaali-, työ- ja hallintostandardien noudattamista. Päämiehet ovat sitoutuneet hyödyntämään siirtymän mahdollisuuksia, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja kasvua. Yhdysvallat ja Pohjoismaat tekevät myös tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla ilmastonmuutoksen, luontokadon, terveiden valtamerten ja kestävän kehityksen aloilla.

Teknologian osalta päämiehet tunnistivat kriittisten ja nousevien teknologioiden ratkaisevan merkityksen maailmanlaajuiselle vauraudelle ja turvallisuudelle – asianmukaisin suojatoimin ja riskinhallintatoimenpitein. Yhdysvallat ja Pohjoismaat sitoutuivat tehostamaan yhteistyötä 5G:n ja 6G:n, tekoälyn, kyberturvallisuuden ja kvanttiteknologian kaltaisten teknologioiden aloilla. He totesivat, että perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta koskeva yhteistyö antaa Yhdysvalloille ja sen pohjoismaisille kumppaneille mahdollisuuden pysyä teknologian eturintamassa ja kehittää teknologiaa ja standardeja, jotka ovat yhteisten arvojen ja etujen mukaisia ja joita sovelletaan tavoilla, joilla suojellaan demokratiaa ja vaalitaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Päämiehet korostivat kansainvälisten verkkoyhteyksien strategista merkitystä.

Yhteiskunnan osalta päämiehet vahvistivat edelleen demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, sukupuolten tasa-arvon, kaikkien ihmisten suojelun ja yhdenvertaisen kohtelun, oikeusvaltioperiaatteen ja taloudellisen vapauden perusarvot Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden yhteistyön perustaksi. Nämä arvot ovat välttämättömiä yhteiskuntiemme kestävyyden kannalta. Tältä pohjalta Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden yhteistyön lisääminen auttaa vähentämään kriittisiä strategisia riippuvuuksia ja haavoittuvuuksia ja luomaan vauraamman ja turvallisemman tulevaisuuden kaikille kansalaisillemme. Päämiehet korostivat ihmisten välisten yhteyksien merkitystä kaikilla tasoilla maidensa välillä olennaisena osana Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden välisiä siteitä.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia

Lettlands president på arbetsbesök till Finland22.9.2023 14:07:26 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 31/2023 22.9.2023 Lettlands president Edgars Rinkēvičs avlägger ett arbetsbesök i Finland torsdagen den 28 september 2023. Värd för besöket är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö och president Rinkēvičs för officiella samtal på Presidentens slott. Diskussionsämnen är de bilaterala relationerna mellan Finland och Lettland samt säkerheten i Östersjöregionen och i Europa. Efter diskussionerna håller presidenterna en gemensam presskonferens. Under sitt besök träffar president Rinkēvičs också statsminister Petteri Orpo och riksdagens vice talman Paula Risikko. Detta är president Rinkēvičs första besök i Finland. Lettlands tidigare president Egils Levits avlade ett arbetsbesök i Finland 2019. President Niinistö besökte Lettland senast för att delta i mötet mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer i december i 2022.

Latvian presidentti työvierailulle Suomeen22.9.2023 14:07:26 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 31/2023 22.9.2023 Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs saapuu työvierailulle Suomeen torstaina 28. syyskuuta 2023. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentti Niinistö ja presidentti Rinkēvičs käyvät viralliset keskustelut Presidentinlinnassa. Keskustelunaiheina ovat Suomen ja Latvian kahdenväliset suhteet sekä Itämeren alueen ja Euroopan turvallisuuskysymykset. Keskustelujen jälkeen presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Presidentti Rinkēvičs tapaa vierailullaan myös pääministeri Petteri Orpon ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikon. Kyseessä on Latvian presidentti Rinkēvičsin ensimmäinen vierailu Suomeen. Latvian edellinen presidentti Egils Levits teki työvierailun Suomeen vuonna 2019. Presidentti Niinistö vieraili edellisen kerran Latviassa JEF-maiden päämieskokouksessa joulukuussa 2022.

President of Latvia to visit Finland22.9.2023 14:07:26 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 31/2023 22 September 2023 President of Latvia Edgars Rinkēvičs will make a working visit to Finland on Thursday 28 September 2023. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. President Niinistö and President Rinkēvičs will hold their official discussions at the Presidential Palace. Items on the agenda include bilateral relations between Finland and Latvia and security issues in the Baltic Sea region and Europe. The Presidents will hold a joint press conference after their discussions. During his visit, President Rinkēvičs will also meet with Prime Minister Petteri Orpo and Deputy Speaker of Parliament Paula Risikko. This is Rinkēvičs’ first visit to Finland as President of Latvia. The previous Latvian president, Egils Levits, made a working visit to Finland in 2019. President Niinistö last visited Latvia for the meeting of Joint Expeditionary Force (JEF) country leaders in December 202

Republikens president Sauli Niinistös anförande i generaldebatten i Förenta nationernas 78:e generalförsamling i New York den 20 september 202320.9.2023 19:46:19 EEST | Tiedote

Herr ordförande, Ärade delegater, Mina damer och herrar För mer än tio år sedan, när jag talade inför generalförsamlingen för första gången som Finlands president, verkade världen komplicerad. I Mellanöstern och Nordafrika hade många nationer genomgått enorma förändringar till följd av en våg av uppror. Europa kämpade med den djupaste finanskrisen i efterkrigstidens historia. Människor runt om i världen drabbades av instabilitet och konflikter. Men i denna sal var vår gemensamma uppgift att skapa en konstruktiv anda. Att förstå varandra och hitta lösningar på de utmaningar vi stod inför. Det är därför vi samlas här i New York. Inte bara för att hålla tal. Inte bara för att bli synas. Men för att tillsammans se till att vårt globala samfund går i rätt riktning. I dag, när jag talar till denna församling för sista gången, måste jag fråga: har vi lyckats med vår uppgift? Världen har blivit allt mer komplicerad. De globala spänningarna är påtagliga och konkurrensen mellan stormakterna acce

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 78. yleiskeskustelussa New Yorkissa 20.9.202320.9.2023 19:46:19 EEST | Tiedote

Herra puheenjohtaja, arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat Kun reilut kymmenen vuotta sitten puhuin ensimmäistä kertaa YK:n yleiskokouksessa Suomen tasavallan presidentin ominaisuudessa, maailma vaikutti varsin monimutkaiselta. Monet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat olivat läpikäyneet valtavia muutoksia kansannousujen seurauksena. Eurooppa kamppaili sotienjälkeisen ajan syvimmän talouskriisinsä kourissa. Ympäri maailmaa ihmiset kärsivät epävakauden ja konfliktien seurauksista. Ja kuitenkin tässä kokoussalissa yhteinen tehtävämme oli luoda rakentavaa ilmapiiriä, ymmärtää toisiamme ja etsiä ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin. Juuri tästä syystä me kokoonnumme tänne New Yorkiin. Emme pelkästään pitämään puheita. Tai vain tullaksemme nähdyiksi. Vaan varmistamaan kollektiivisesti, että kansainvälinen yhteisömme on menossa oikeaan suuntaan. Kun tänään puhun tällä foorumilla viimeistä kertaa, minun on kysyttävä: olemmeko onnistuneet tehtävässämme? Maailmasta on tullut entistäkin moni

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme