Tasavallan presidentin kanslia

Pressmeddelande om toppmötet mellan de nordiska ländernas och Förenta staternas ledare i Helsingfors den 13 juli 2023

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 25/2023
13.7.2023

Finlands och Förenta staternas presidenter samt Danmarks, Islands, Norges och Sveriges statsministrar möttes i Helsingfors den 13 juli 2023. Detta var det tredje toppmötet mellan ledarna för de nordiska länderna och Förenta staterna. Mot bakgrund av de tidigare mötena i samma format bekräftade ledarna det starka partnerskapet och det intensifierade samarbetet mellan Förenta staterna och de nordiska länderna, med fokus på säkerhet, miljö, teknik och samhälle.

När det gäller säkerhet upprepade de nordiska länderna och Förenta staterna sitt entydiga fördömande av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. De står fast vid sitt stöd till Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. De lovade att fortsätta sitt stöd till Ukraina så länge det behövs, bland annat genom fortsatt säkerhetsmässigt, ekonomiskt, rättsligt och humanitärt bistånd. Ledarna åtog sig att fortsätta sina diplomatiska kontakter för att bygga upp bredast möjliga internationella stöd för en rättvis och varaktig fred i Ukraina på grundval av principerna i FN-stadgan. Detta inbegriper ett ökat engagemang och en ökad dialog med globala partner om de utmaningar som kriget medför.

Vid sitt möte som ägde rum omedelbart efter Natotoppmötet i Vilnius bekräftade ledarna på nytt alliansens betydelse för regional och transatlantisk säkerhet och stabilitet. Förenta staternas och de nordiska ländernas ledare välkomnade uttalandet den 10 juli 2023 från Sverige, Turkiet och Natos generalsekreterare Stoltenberg och ser fram emot att Sverige blir medlem i Nato så snart som möjligt. Ledarna konstaterade att det finska och det svenska Natomedlemskapet kommer att stärka Nordens förmåga att ytterligare bidra till säkerheten för alla Natoallierade. De nordiska länderna uttryckte också sin uppskattning för Förenta staternas fortsatta engagemang för transatlantisk, europeisk och nordeuropeisk säkerhet, och de är redo att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete med Förenta staterna, bland annat genom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

När det gäller miljön betonade ledarna att klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är bland de mest kritiska utmaningar som vår planet står inför. Därför framhöll ledarna vikten av att skydda och bevara Arktis och främja dess hållbara ekonomiska utveckling, i samråd med ursprungsbefolkningarna i Arktis. Förenta staternas och de nordiska ländernas ledare diskuterade sätt att intensifiera samarbetet kring ren teknik, resurs- och energieffektivitet, energitrygghet, kritiska mineraltillgångar och resilienta försörjningskedjor. De konstaterade att samarbete i dessa frågor är avgörande för att uppnå de gemensamma målen för att hantera klimatkrisen, påskynda övergången till ren energi och upprätthålla höga standarder på miljö, sociala frågor, arbetsliv och förvaltning. Ledarna är fast beslutna att ta vara på möjligheterna i övergången och möjliggöra nya jobb och tillväxt. Förenta staterna och de nordiska länderna har också ett nära samarbete i relevanta internationella forum för att ta itu med frågor som avser klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald, världshavens hälsa och hållbar utveckling.

När det gäller teknik erkände ledarna den avgörande betydelsen av kritiska och framväxande tekniker – med lämpliga skyddsmekanismer och riskreducerande åtgärder – för globalt välstånd och säkerhet. Förenta staterna och de nordiska länderna har åtagit sig att utöka samarbetet inom tekniska områden som 5G och 6G, artificiell intelligens, cybersäkerhet och kvantteknik. De påpekade att samarbete om grundläggande och tillämpad forskning gör det möjligt för Förenta staterna och de nordiska partnerna att hålla sig i den tekniska framkanten och att utveckla teknik och standarder som överensstämmer med gemensamma värderingar och intressen och som tillämpas på sätt som skyddar demokratin och upprätthåller de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ledarna underströk den strategiska betydelsen av internationell konnektivitet.

När det gäller samhället bekräftade ledarna på nytt de grundläggande och gemensamma värdena demokrati; respekt för de mänskliga rättigheterna; jämställdhet, skydd och likabehandling av alla människor; rättsstatsprincipen samt ekonomisk frihet som grundvalen för samarbetet mellan Förenta staterna och Norden. Dessa värden är oumbärliga för våra samhällens resiliens. Utifrån denna grund kommer ett ökat samarbete mellan Förenta staterna och de nordiska länderna att bidra till att minska kritiska strategiska beroenden och sårbarheter och skapa en mer välmående och säker framtid för alla våra medborgare. Ledarna betonade vikten av kontakter på alla nivåer mellan människor i de enskilda länderna som en väsentlig del av relationerna mellan Förenta staterna och Norden.

Andra språk

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Lettlands president på arbetsbesök till Finland22.9.2023 14:07:26 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 31/2023 22.9.2023 Lettlands president Edgars Rinkēvičs avlägger ett arbetsbesök i Finland torsdagen den 28 september 2023. Värd för besöket är republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö och president Rinkēvičs för officiella samtal på Presidentens slott. Diskussionsämnen är de bilaterala relationerna mellan Finland och Lettland samt säkerheten i Östersjöregionen och i Europa. Efter diskussionerna håller presidenterna en gemensam presskonferens. Under sitt besök träffar president Rinkēvičs också statsminister Petteri Orpo och riksdagens vice talman Paula Risikko. Detta är president Rinkēvičs första besök i Finland. Lettlands tidigare president Egils Levits avlade ett arbetsbesök i Finland 2019. President Niinistö besökte Lettland senast för att delta i mötet mellan JEF-ländernas stats- och regeringschefer i december i 2022.

Latvian presidentti työvierailulle Suomeen22.9.2023 14:07:26 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 31/2023 22.9.2023 Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs saapuu työvierailulle Suomeen torstaina 28. syyskuuta 2023. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Presidentti Niinistö ja presidentti Rinkēvičs käyvät viralliset keskustelut Presidentinlinnassa. Keskustelunaiheina ovat Suomen ja Latvian kahdenväliset suhteet sekä Itämeren alueen ja Euroopan turvallisuuskysymykset. Keskustelujen jälkeen presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Presidentti Rinkēvičs tapaa vierailullaan myös pääministeri Petteri Orpon ja eduskunnan varapuhemies Paula Risikon. Kyseessä on Latvian presidentti Rinkēvičsin ensimmäinen vierailu Suomeen. Latvian edellinen presidentti Egils Levits teki työvierailun Suomeen vuonna 2019. Presidentti Niinistö vieraili edellisen kerran Latviassa JEF-maiden päämieskokouksessa joulukuussa 2022.

President of Latvia to visit Finland22.9.2023 14:07:26 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 31/2023 22 September 2023 President of Latvia Edgars Rinkēvičs will make a working visit to Finland on Thursday 28 September 2023. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö. President Niinistö and President Rinkēvičs will hold their official discussions at the Presidential Palace. Items on the agenda include bilateral relations between Finland and Latvia and security issues in the Baltic Sea region and Europe. The Presidents will hold a joint press conference after their discussions. During his visit, President Rinkēvičs will also meet with Prime Minister Petteri Orpo and Deputy Speaker of Parliament Paula Risikko. This is Rinkēvičs’ first visit to Finland as President of Latvia. The previous Latvian president, Egils Levits, made a working visit to Finland in 2019. President Niinistö last visited Latvia for the meeting of Joint Expeditionary Force (JEF) country leaders in December 202

Republikens president Sauli Niinistös anförande i generaldebatten i Förenta nationernas 78:e generalförsamling i New York den 20 september 202320.9.2023 19:46:19 EEST | Tiedote

Herr ordförande, Ärade delegater, Mina damer och herrar För mer än tio år sedan, när jag talade inför generalförsamlingen för första gången som Finlands president, verkade världen komplicerad. I Mellanöstern och Nordafrika hade många nationer genomgått enorma förändringar till följd av en våg av uppror. Europa kämpade med den djupaste finanskrisen i efterkrigstidens historia. Människor runt om i världen drabbades av instabilitet och konflikter. Men i denna sal var vår gemensamma uppgift att skapa en konstruktiv anda. Att förstå varandra och hitta lösningar på de utmaningar vi stod inför. Det är därför vi samlas här i New York. Inte bara för att hålla tal. Inte bara för att bli synas. Men för att tillsammans se till att vårt globala samfund går i rätt riktning. I dag, när jag talar till denna församling för sista gången, måste jag fråga: har vi lyckats med vår uppgift? Världen har blivit allt mer komplicerad. De globala spänningarna är påtagliga och konkurrensen mellan stormakterna acce

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 78. yleiskeskustelussa New Yorkissa 20.9.202320.9.2023 19:46:19 EEST | Tiedote

Herra puheenjohtaja, arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat Kun reilut kymmenen vuotta sitten puhuin ensimmäistä kertaa YK:n yleiskokouksessa Suomen tasavallan presidentin ominaisuudessa, maailma vaikutti varsin monimutkaiselta. Monet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat olivat läpikäyneet valtavia muutoksia kansannousujen seurauksena. Eurooppa kamppaili sotienjälkeisen ajan syvimmän talouskriisinsä kourissa. Ympäri maailmaa ihmiset kärsivät epävakauden ja konfliktien seurauksista. Ja kuitenkin tässä kokoussalissa yhteinen tehtävämme oli luoda rakentavaa ilmapiiriä, ymmärtää toisiamme ja etsiä ratkaisuja kohtaamiimme haasteisiin. Juuri tästä syystä me kokoonnumme tänne New Yorkiin. Emme pelkästään pitämään puheita. Tai vain tullaksemme nähdyiksi. Vaan varmistamaan kollektiivisesti, että kansainvälinen yhteisömme on menossa oikeaan suuntaan. Kun tänään puhun tällä foorumilla viimeistä kertaa, minun on kysyttävä: olemmeko onnistuneet tehtävässämme? Maailmasta on tullut entistäkin moni

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum