ELY-keskukset

Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion: en guide för kartläggning av möjligheter har getts ut

Dela
NTM-centralen i Södra Österbotten har gett ut en guide om möjligheter att utveckla hanteringen av växthusproduktionens miljökonsekvenser. I guiden Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion har uppgifter om nuläget inom växthusbranschen samt forskning och utredningar samlats. Guiden fokuserar särskilt på möjligheterna att minska utsläppen i vattendrag och produktsvinnet samt på hur man kan utnyttja biflöden och avfall. Samtidigt fungerar guiden som en inblick i lagstiftning och miljömål som gäller växthusbranschen.
Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion-guidens pärmbild.
Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion-guidens pärmbild.

Guiden är riktad till växthusproducenter, rådgivare och myndigheter. Den har utarbetats i samarbete med sakkunniga inom växthusbranschens intresseorganisationer, forskare på Naturresursinstitutet och miljöskyddsmyndigheterna.

Arbetet med guiden var en del av ett projekt som finansierades av Miljöministeriet. Projektet hade som mål att utreda växthusproduktionens vattendragskonsekvenser och metoder för rening och återvinning av överloppsvatten. I slutsatserna konstaterades att det ännu behövs tilläggsutredningar för att kunna bilda en helhetsbild av näringsbelastningen från växthusproduktionen. Belastningen på vattendrag bör dock minskas särskilt på de områden som redan är belastade. Då utredningen gjordes var de lokala reningsmetoderna för vatten i huvudsak ännu i testskedet. Det är viktigt att metoderna vidareutvecklas. Mest effektivt kan näringsutsläppen dock minskas genom att återvinna bevattningsvattnet i ett slutet system. Att återvinna överloppsvatten så att växterna på nytt kan bevattnas med det minskar också behovet av råvatten och gödsel.

Projektet för att utreda växthusproduktionens miljökonsekvenser genomfördes i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland. Projektets styrgrupp bestod av representanter från Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Västkustens miljöenhet och Österbottens Svenska Producentförbund r.f.

Guiden har getts ut på finska och svenska och finns tillgänglig på Nationalbibliotekets Doria-tjänst:

Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion – guide för kartläggning av möjligheter (doria.fi)

Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon – opas mahdollisuuksien kartoittamiseen (doria.fi)

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Överinspektör Päivi Mikkola, tfn 0295 027 058
Gruppchef Anne Polso, tfn 0295 027 975


Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion-guidens pärmbild.
Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion-guidens pärmbild.
Ladda ned bild

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Leväseurannan viimeisellä viikolla sinilevähavaintoja tehty edelleen niin sisävesillä kuin merialueellakin Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)28.9.2023 15:34:42 EEST | Tiedote

Lämpimän sään myötä sinileviä on edelleen havaittu kuluvalla viikolla Lounais-Suomen vesistöissä, mutta havaintojen määrä ja esiintymien runsaus ovat vähentyneet viime viikkoon nähden. Vakioseurannassa sinilevää on havaittu tällä viikolla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella kuudella vakiohavaintopaikalla ja havaitut sinilevämäärät ovat olleet pääasiassa vähäisiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum